Przeczytaj i posłuchaj Ewangelii i Słowa z 11 września 2023 r

Poniedziałek XXIII tygodnia wakacji okresu zwykłego

Błogosławiona Maria Celeste Crostarosa
Błogosławiona Maria Celeste Crostarosa

Przeczytaj historię błogosławionej Marii Celeste Crostarosa

Pierwsze czytanie

Zostałem ministrem ds Kościół aby urzeczywistnić tajemnicę skrywaną przez wieki.

Z listu św. Pawła apostoł do Kolosan
Kol. 1.24-2.3
 
Bracia, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Chrystus, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.

Zostałem jej szafarzem, zgodnie z misją powierzoną mi przez Bóg ku tobie, aby doprowadzić do skutku słowo di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi święci. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, nadzieja chwały.

Właściwie to jego ogłaszamy, upominając wszystkich człowiek i ucząc każdego z całą mądrością, aby każdego człowieka uczynić doskonałym w Chrystusie. Dlatego trudzę się i walczę mocą, która od Niego pochodzi i która z mocą działa we mnie.

Chcę, abyście wiedzieli, jak ciężką walkę muszę toczyć dla was, dla mieszkańców Laodycei i za tych wszystkich, którzy nigdy mnie osobiście nie widzieli, aby ich serca mogły się pocieszyć. I tak zjednoczeni w miłości, mogą zostać wzbogaceni pełną inteligencją do poznania tajemnicy Boga, którym jest Chrystus: w Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.

Słowo Boga.
 

Psalm responsoryjny
Z Ps 61 (62)

R. W Bogu jest moje zbawienie i moja chwała.

Tylko w Bogu odpoczywa dusza moja:
od niego moja nadzieja.
Tylko On jest moją skałą i moim zbawieniem,
moja obrona: nigdy nie będę mógł się zachwiać. R.
 
Ufajcie Mu, ludzie, przez cały czas;
davanti a lui aprite il vostro serce:
naszą ucieczką jest Bóg.
 

Ewangeliczna aklamacja

Alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają moich głos, mówi Pan,
i znam ich, a oni podążają za mną. (J 10,27)

Alleluja.

Ewangelia z 11 września 2023 r

Czuwali, czy w dniu Jego uzdrowienia Sobota.

Słowo z 11 września 2023 r
Słowo z 11 września 2023 r. 5

Z Ewangelia według Łukasza
Łukasza 6:6-11
 
Sobota Jezus wszedł do synagoga i zaczął uczyć. To było tam mężczyzna che aveva la ręka destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. 

Ale Jezus, znając ich myśli, powiedział do człowieka, który miał sparaliżowaną rękę: „Wstań i stań tu na środku!”. Wstał i stanął pomiędzy nimi.

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: czy wolno w szabat czynić dobro, czy też coś zły, zapisz jednego życie lub stłumić?”. I rozglądając się po wszystkich dookoła, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!”. Tak też uczynił i jego ręka została uzdrowiona.

Oni jednak ogarnięci gniewem zaczęli się spierać między sobą o to, co mogliby zrobić Jezusowi.

Słowo Boże.

Święty Karol de Foucauld (1858-1916)

pustelnik i misjonarz na Saharze

Osiem dni w Efraimie (tłum. cb© evangelizo)

Nie ukrywaj prawdy!

Jezus: „Pamiętajcie o odwaga col quale, in mezzo ai Miei nemici mentre complottavano persino di ucciderMi, ho proclamato di fronte a loro, a voce alta, la dottrina di prawda, e quelle verità che sapevo essere per loro le più odiose e più insopportabili…

Ricordatevi con quale coraggio ho fatto davanti a loro, in mezzo a loro, miracoli, guarigioni, atti che li riempivano di rabbia e facevano loro giurare la Mia Morte… L’ho fatto per voi, per il vostro bene, per predicare ad alta voce la verità e per dare a tutti una lezione di coraggio nel compiere i doveri religiosi in particolare; per dare ai pastori delle anime una lezione di coraggio nella predicazione.

Nie ukrywaj prawdy, bez względu na cenę; jeśli jesteście męczennikami, tym lepiej: będziecie królować ze Mną w Dom del Ojciec Mio…

Ma, ricordatevi dell’esempio che vi do. Io sono la luce, non ho il diritto di mettermi sotto il lucernaio: bisogna che Io illumini gli uomini, anche loro malgrado, fino a che Mio Padre faccia suonare l’ora del Mio riposo; e voi lo stesso, voi che siete pastori di anime; vi ho messi sul candelabro (…); siete obbligati a seminare il seme che Io vi ho affidato, di gridare sui tetti la dottrina che Io vi ho affidata all’orecchio.

Krzyczcie, siejcie, głoście; zrób to z radość tanto più dolce perché facendolo non solo Mi obbedite, ma Mi imitate…

Niezależnie od tego, czy jesteś słuchany, czy nie, zawsze głoś i zawsze módl się za swoich słowa portier owoc; jeśli nic nie przyniosą, kontynuujcie bez smutku i zniechęcenia, z pewną radością z porażki, bo jeśli wam się nie uda, podzielicie Mój los…”

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO

W Ewangeliach wiele stron opisuje spotkania Jezusa z chorymi i Jego zaangażowanie w ich uzdrawianie. Przedstawia się publicznie jako ktoś, kto walczy choroba e che è venuto per guarire l’uomo da ogni male: il male dello spirito e il male del corpo. […]

Jezus nigdy nie uchylał się od ich opieki. Nigdy nie ruszył dalej, nigdy nie odwrócił twarzy. A kiedy ojciec lub matkalub nawet po prostu życzliwi ludzie przyprowadzali do niego chorego, aby mógł go dotknąć i uzdrowić, nie tracił czasu; Tam gojenie : zdrowienie veniva prima della legge, anche di quella così sacra come il riposo del sabato.

Uczeni w Prawie zganili Jezusa za to, że w szabat uzdrawiał i w szabat czynił dobro. Ale miłością Jezusa było dawanie zdrowia, czynienie dobra: a to zawsze jest na pierwszym miejscu! (Publiczność ogólna, 10 czerwca 2015)

Ewangelia dnia
Il Ewangelia del giorno
Słowo z 11 września 2023 r
Słowo z 11 września 2023 r. 3
/
Awatar Remigio Ruberto

Cześć, jestem Remigio Ruberto, ojciec Eugenio. Miłość, która łączy mnie z Eugenio, jest ponadczasowa i bezprzestrzenna.

zostaw komentarz

Najnowsze posty

Jezus mówi do uczniów
Słowo z 30 września 2023 r
30 września 2023 r
przestrzeń
Modlitwa z dnia 29 września 2023 r
29 września 2023 r
Eugenio pieści Remigia
Jeśli odpowiesz „tak”, staniesz na przeszkodzie, a „nie” zejdziesz z drogi!
29 września 2023 r
fantastyczna 4 w Pizzo Calabro
List do Boga
29 września 2023 r
Jezus i uczniowie
Słowo z 29 września 2023 r
29 września 2023 r

Biuletyny

Reklama

Reklama