Czas czytania: 6 minut

Przeczytaj i posłuchaj Ewangelii i Słowa z 11 września 2023 r

Poniedziałek XXIII tygodnia wakacji okresu zwykłego

Beata Maria Celeste Crostarosa
Błogosławiona Maria Celeste Crostarosa

Przeczytaj historię błogosławionej Marii Celeste Crostarosa

Pierwsze czytanie

Sono diventato ministro della Chiesa per portare a compimento il mistero nascosto da secoli.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
Kol. 1.24-2.3
 
Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.

Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria.

È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. 

Chcę, abyście wiedzieli, jak ciężką walkę muszę toczyć dla was, dla mieszkańców Laodycei i za tych wszystkich, którzy nigdy mnie osobiście nie widzieli, aby ich serca mogły się pocieszyć. I tak zjednoczeni w miłości, mogą zostać wzbogaceni pełną inteligencją do poznania tajemnicy Boga, którym jest Chrystus: w Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.

Słowo Boże.
 

Psalm responsoryjny
Z Ps 61 (62)

R. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.

Tylko w Bogu odpoczywa dusza moja:
od niego moja nadzieja.
Tylko On jest moją skałą i moim zbawieniem,
moja obrona: nigdy nie będę mógł się zachwiać. R.
 
Ufajcie Mu, ludzie, przez cały czas;
otwórz przed nim swoje serce:
naszą ucieczką jest Bóg.
 

Ewangeliczna aklamacja

Alleluja, alleluja.

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
i znam ich, a oni podążają za mną. (J 10,27)

Alleluja.

Ewangelia z 11 września 2023 r

Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato.

La Parola del 11 settembre 2023
Słowo z 11 września 2023 r. 4

Dal Vangelo secondo Luca
Łukasza 6:6-11
 
Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C’era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. 

Ale Jezus, znając ich myśli, powiedział do człowieka, który miał sparaliżowaną rękę: „Wstań i stań tu na środku!”. Wstał i stanął pomiędzy nimi.

Poi Gesù disse loro: «Domando a voi: in giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?». E guardandoli tutti intorno, disse all’uomo: «Tendi la tua mano!». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. 

Oni jednak ogarnięci gniewem zaczęli się spierać między sobą o to, co mogliby zrobić Jezusowi.

Słowo Boże.

Święty Karol de Foucauld (1858-1916)

pustelnik i misjonarz na Saharze

Osiem dni w Efraimie (tłum. cb© evangelizo)

Nie ukrywaj prawdy!

Gesù: “Ricordatevi del coraggio col quale, in mezzo ai Miei nemici mentre complottavano persino di ucciderMi, ho proclamato di fronte a loro, a voce alta, la dottrina di verità, e quelle verità che sapevo essere per loro le più odiose e più insopportabili…

Ricordatevi con quale coraggio ho fatto davanti a loro, in mezzo a loro, miracoli, guarigioni, atti che li riempivano di rabbia e facevano loro giurare la Mia Morte… L’ho fatto per voi, per il vostro bene, per predicare ad alta voce la verità e per dare a tutti una lezione di coraggio nel compiere i doveri religiosi in particolare; per dare ai pastori delle anime una lezione di coraggio nella predicazione.

Non nascondete la verità, qualsiasi costo vi richieda; se ne siete martiri, tanto meglio: regnerete con Me nella casa del Padre Mio…

Ale pamiętaj o przykładzie, który ci daję. Jestem światłem, nie mam prawa stawać pod świetlikiem. Muszę oświecać ludzi, nawet wbrew nim samym, dopóki Mój Ojciec nie wybije godziny Mojego odpoczynku. i wy, pasterze dusz; Położyłem Cię na świeczniku (…); macie obowiązek siać ziarno, które wam powierzyłem, i głosić z dachów naukę, którą wam powierzyłem.

Gridate, seminate, predicate; fatelo con gioia tanto più dolce perché facendolo non solo Mi obbedite, ma Mi imitate…

Sia che vi si ascolti, sia che non vi si ascolti, predicate sempre e pregate sempre perché le vostre parole portino frutto; se non ne portano, continuate senza tristezza né scoraggiamento, con una certa gioia dell’insuccesso, poiché se non riportate successo condividete la Mia sorte…”

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO

Nei Vangeli, molte pagine raccontano gli incontri di Gesù con i malati e il suo impegno a guarirli. Egli si presenta pubblicamente come uno che lotta contro la malattia e che è venuto per guarire l’uomo da ogni male: il male dello spirito e il male del corpo. […]

Gesù non si è mai sottratto alla loro cura. Non è mai passato oltre, non ha mai voltato la faccia da un’altra parte. E quando un padre o una madre, oppure anche semplicemente persone amiche gli portavano davanti un malato perché lo toccasse e lo guarisse, non metteva tempo in mezzo; la guarigione veniva prima della legge, anche di quella così sacra come il riposo del sabato.

Uczeni w Prawie zganili Jezusa za to, że w szabat uzdrawiał i w szabat czynił dobro. Ale miłością Jezusa było dawanie zdrowia, czynienie dobra: a to zawsze jest na pierwszym miejscu! (Publiczność ogólna, 10 czerwca 2015)

Vangelo del giorno
Ewangelia dnia
Słowo z 11 września 2023 r
Loading
/

Przekaż swoje 5x1000 na rzecz naszego stowarzyszenia
Ciebie to nic nie kosztuje, dla nas to wiele warte!
Pomóż nam pomóc małym chorym na raka
ty piszesz:93118920615

Ostatnie artykuły

il pane di vita
17 kwietnia 2024 r
Preghierina del 17 aprile 2024
mamma e bimba nel giardino
17 kwietnia 2024 r
Edoardo ascolta i fiori
action, adult, athlete, disabili che giocano
17 kwietnia 2024 r
Disabilità: via libera ultimo decreto attuativo
la misericordia di Dio
17 kwietnia 2024 r
Ecco com’è davvero la misericordia…
Udienza Generale del 17 aprile 2024
17 kwietnia 2024 r
Audiencja Ogólna 17 kwietnia 2024 r

Nadchodzące wydarzenia

×