Przeczytaj i posłuchaj Słowa z 1 stycznia 2023 r

Święta Maryjo Matko Boża, uroczystość

Pierwsze czytanie

Umieszczą moje imię na Izraelitach i będę im błogosławił.

Z Księgi Liczb
Lb 6,22-27

Pan przemówił do Mojżesza i rzekł: „Powiedz Aaronowi i jego synom, mówiąc: Tak będziecie błogosławić Izraelitom, powiecie im:

Niech cię Bóg błogosławi
i zatrzymać cię.
Niech Pan rozpromieni dla ciebie jego oblicze
i bądź dla siebie miły.
Pan zwraca ku tobie swoje oblicze
i obdarzyć pokojem”.
Tak więc nazwą Izraelitów moim imieniem i będę im błogosławił”.

Słowo Boże.

Psalm responsoryjny
Z Psalmu 66 (67)

R. Boże zmiłuj się nad nami i pobłogosław nam.

Boże zmiłuj się nad nami i pobłogosław nam,
niech zajaśnieje nad nami Jego oblicze;
aby Twoja droga była znana na ziemi,
wasze zbawienie wśród wszystkich narodów. R.

Niech narody się radują i radują,
ponieważ sprawiedliwie sądzisz narody,
ty rządzisz narodami na ziemi. R.

Niech Cię wysławiają narody, Boże,
chwalą Cię wszystkie narody.
Boże błogosław nam i bój się go
wszystkie krańce ziemi. R.

Drugie czytanie

Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety.
Z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów
Ga 4,4-7

Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby odkupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

A o tym, że jesteście dziećmi, świadczy fakt, że Bóg zesłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: «Abba! Ojciec!".
Nie jesteś więc już niewolnikiem, ale synem, a jeśli synem, to z łaski Bożej także spadkobiercą.

Słowo Boże.

Ewangeliczna aklamacja

Alleluja, alleluja.

Wielokrotnie i na różne sposoby w starożytności
Bóg przemawiał do ojców przez proroków;
ostatnio, w tych dniach,
przemówił do nas przez swojego Syna. (Hbr 1,1-2)

Alleluja.

Ewangelia

Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Dzieciątko. Po ośmiu dniach nadano mu imię Jezus.

Słowo z dnia 1 stycznia 2023 r
Słowo z 1 stycznia 2023 4

Z Ewangelii według Łukasza
Łukasza 2:16-21

W tym czasie [pasterze] poszli bez zwłoki i znaleźli Maryję, Józefa i Dzieciątko leżące w żłobie. A ujrzawszy go, opowiedzieli, co im powiedziano o dziecku.

Wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im opowiadali pasterze. Maryja natomiast zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

Pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.

Kiedy minęło osiem dni przewidzianych na obrzezanie, nadano mu imię Jezus, tak jak nadał mu imię anioł, zanim został poczęty w łonie matki.

Słowo Pana.

Święty Pius X

papież od 1903 do 1914 r

Encyklika „Ad diem illum laetissimum” (© copyright Libreria Editrice Vaticana)

Przyjęcie Jezusa z rąk Maryi

Dato che è piaciuto all’eterna Provvidenza del Signore che l’Uomo-Dio ci sia stato dato per il tramite di Maria e poiché questa avendolo ricevuto dalla feconda virtù dello Spirito Santo l’ha portato realmente nel suo seno, non ci rimane che ricevere Gesù dalle mani di Maria.

Così noi vediamo nelle Sante Scritture, ovunque ci è profetizzata la grazia che deve giungere, dovunque o quasi il Salvatore degli Uomini vi appare insieme alla Sua Santissima Madre. Uscirà l’Agnello dominatore della terra, ma dalla pietra del deserto; il fiore crescerà, ma dalla radice di Jesse.

Adamo trattiene le lacrime che la maledizione strappava al suo cuore, quando vede Maria nel futuro schiacciare la testa del serpente; Maria è oggetto del pensiero di Noè chiuso nell’arca liberatrice; di Abramo arrestato nel momento di immolare suo figlio; di Giacobbe quando vede la scala dove salgono e scendono gli angeli; di Mosè in ammirazione davanti al cespuglio che arde senza consumarsi; di Davide cantando e danzando nel ricondurre l’Arca Santa; di Elia vedendo la piccola nube che sale dal mare.

E senza aggiungere altro, noi troviamo sempre Maria dopo Cristo nella legge, nella verità delle immagini e delle profezie. (…) Di conseguenza, come abbiamo già accennato, nessuno è più efficace della Vergine per unire gli uomini a Gesù.

Jeśli bowiem zgodnie z nauką Boskiego Mistrza: „Życie wieczne polega na poznawaniu Ciebie jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”, tak jak poznajemy Jezusa Chrystusa przez Maryję , tak też przez Nią łatwiej jest nam osiągnąć to życie, którego On jest zasadą i źródłem.

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO

Nel primo giorno dell’anno la Liturgia celebra la Santa Madre di Dio, Maria, la Vergine di Nazareth che ha dato alla luce Gesù, il Salvatore.

Quel Bambino è la Benedizione di Dio per ogni uomo e donna, per la grande famiglia umana e per il mondo intero. Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica, ma è una salvezza “paziente”, cioè comporta la pazienza dell’amore, che si fa carico dell’iniquità e le toglie il potere. La pazienza dell’amore […].

Per questo contemplando il Presepe noi vediamo, con gli occhi della fede, il mondo rinnovato, liberato dal dominio del male e posto sotto la signoria regale di Cristo, il Bambino che giace nella mangiatoia. Per questo oggi la Madre di Dio ci benedice.

E come ci benedice, la Madonna? Mostrandoci il Figlio. Lo prende tra le braccia e ce lo mostra, e così ci benedice.

Błogosławi cały Kościół, błogosławi cały świat. Jezus, jak śpiewali Aniołowie w Betlejem, jest „radością dla całego ludu”, jest chwałą Bożą i pokojem dla ludzi. (Anioł Pański, 1 stycznia 2020)

Ewangelia dnia
Il Vangelo del giorno
Słowo z dnia 1 stycznia 2023 r
Słowo z 1 stycznia 2023 2
/
Awatar Remigio Ruberto

Cześć, jestem Remigio Ruberto, ojciec Eugenio. Miłość, która łączy mnie z Eugenio, jest ponadczasowa i bezprzestrzenna.

zostaw komentarz