Przeczytajmy wspólnie Nowennę do Świąt Bożego Narodzenia – dzień 8

Ósmy dzień

23 grudnia: Jezus jest Bogiem z nami

Nowenna przed Świętami Bożego Narodzenia – 8 dzień
Boże Narodzenie Pana

O Emanuelu (Boże z nami), nasz Królu i Prawodawcy, nadziejo i zbawieniu narodów: przyjdź i zbaw nas, Panie, Boże nasz.

O Jezu, mój Zbawicielu, kiedy myślę, że Ty, mój Boże, przebywałeś tyle lat dla mojej nieznanej i pogardzanej miłości w biednym domku, jakże mogę pragnąć rozkoszy, zaszczytów i bogactw świata? Wyrzekam się wszystkich tych dóbr i chcę być twoim towarzyszem na tej ziemi, biedny jak ty, umartwiony jak ty i wzgardzony jak ty; więc mam nadzieję, że pewnego dnia będę cieszyć się twoim towarzystwem w Niebie! Jakie królestwa, jakie skarby! Ty, mój Jezu, musisz być moim jedynym skarbem, moim jedynym dobrem. Mój Boże, nigdy więcej nie chcę Cię urazić i zawsze chcę Cię kochać. Pomóż mi być Ci wiernym aż do śmierci.

3 Chwała Ojcu…

Pokaż swoją moc i przyjdź, Panie: w niebezpieczeństwach, które zagrażają nam z powodu naszych grzechów, Twoja ochrona nas uwolni, Twoja pomoc nas ocal. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.Amen.

Wszechmogący i miłosierny Boże, który dajesz nam łaskę wspominania w wierze pierwszego przyjścia Twojego Syna i oczekiwania Jego chwalebnego przyjścia z nadzieją, uświęć nas teraz światłem Twojego nawiedzenia i napełnij błogosławieństwem. Na wędrówce tego życia uczyń nas mocnymi w wierze, radosnymi w życiu nadziejadziała charytatywnie. Amen.

Filmy na youtube
Gen Greena – Bóg z nami, Emmanuelu

Ultimo aggiornamento: 6 Novembre 2022 20:53 by Remigiusza Roberta

poprzedniNastępny wpis

zostaw komentarz