Czas czytania: 6 minut

Przeczytaj opowieść o nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego

I primi impulsi alla devozione del Sacro Cuore di Gesù provengono dalla mistica tedesca del tardo medioevo, in modo particolare da Matylda z Magdeburga (1207-1282), Matylda z Hachenborn (1241-1299), Gertruda z Helfty (ok. 1256-1302) wyd Henryk Suzo (1295-1366).

Jednak wielki rozkwit pobożności nastąpił w XVII wieku, najpierw przez św Jana Eudesa (1601-1680), następnie po serii wizji z św. Małgorzaty Marii Alacoque w Paray-le-Monial (F), nel corso delle quali Gesù le chiese il suo impegno per l’istituzione di una festa dedicata al Sacro Cuore.

Objawienia te miały miejsce w latach 1673-1675:

 • Pierwsza wizja miała miejsce 27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana Ewangelisty. Jezus ukazał się jej i Małgorzata poczuła„wszyscy zainwestowani w boską obecność”; zaprosił ją, aby zajęła miejsce, które zajmował św. Jan podczas Ostatniej Wieczerzy i powiedział do niej:„Moje Boskie Serce jest tak żarliwe z miłości do ludzi, że nie mogąc dłużej zamknąć w sobie płomieni swojej żarliwej miłości, musi je rozprzestrzeniać. Wybrałem was, abyście wypełnili ten wielki plan, aby wszystko było zrobione przeze mnie”.
 • Druga wizja ukazała się jej na początku 1674 roku, prawdopodobnie w piątek; Boskie Serce objawiło się na tronie z płomieni, bardziej promiennym niż słońce i przezroczystym jak kryształ, otoczonym koroną cierniową, symbolizującą rany zadane przez nasze grzechy i zwieńczonym krzyżem.
 • Również w 1674 r. ukazała się jej trzecia wizja, również tym razem w piątek po święcie Bożego Ciała; Jezus ukazał się świętemu cały jaśniejący chwałą, z pięcioma ranami lśniącymi jak słońca i z tego świętego człowieczeństwa płomienie wychodziły zewsząd, ale przede wszystkim z jego przedziwnej piersi, która przypominała piec i otworzyła się, odkryła ukochaną i kochające Serce, prawdziwe źródło tych płomieni.

Poi Gesù, lamentando l’ingratitudine degli uomini e la noncuranza rispetto ai suoi sforzi per far loro del bene, le chiese di supplire a questo. Gesù la sollecitò a fare la Comunione al primo venerdì di ogni mese e di prosternarsi con la faccia a terra dalle undici a mezzanotte, nella notte tra il giovedì e il venerdì.

W ten sposób wskazano dwa główne nabożeństwa: Komunię w pierwszy piątek każdego miesiąca i świętą godzinę adoracji.

 • Czwarte najwspanialsze i decydujące objawienie miało miejsce 16 czerwca 1675 r. w oktawie Bożego Ciała. Nasz Pan powiedział jej, że czuje się zraniony brakiem szacunku ze strony wiernych i świętokradztwami bezbożnych, dodając:„Jeszcze bardziej wrażliwe jest dla mnie to, że czynią to serca mi poświęcone”.

Gesù chiese ancora che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini, fosse dedicato ad una festa particolare per onorare il suo Cuore e con Comunioni per riparare alle offese da lui ricevute. Inoltre indicò come esecutore della diffusione di questa devozione, il padre spirituale di Margherita, il gesuita Claude de la Colombiere (canonizzato il 31/05/1992), superiore della vicina Casa dei Gesuiti di Paray-le-Monial.

Un secolo dopo, nel 1765, la Santa Sede autorizzò l’episcopato polacco e l’arciconfraternita Roma del Sacro Cuore a celebrare questa Festa. Tuttavia solo nel 1856 il Beato Pp Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1846-1878) stabilì il culto universale di questa Festa, estendendola a tutta la Chiesa cattolica.

Piusa XII

Cento anni dopo, il 15 maggio 1956, il Venerabile Pio XII (Eugenio Pacelli, 1939-1958), nel promuovere il culto al Cuore di Gesù con l’enciclica « Haurietis aquas» [Chętnie zaczerpniesz wody ze źródeł Zbawiciela”(Iz 12,3) to słowa proroka otwierające encyklikę],esortava i credenti ad aprirsi al mistero di Dio e del suo amore, lasciandosi da esso trasformare.

Certamente la devozione al Cuore di Gesù non è la celebrazione del culto di una parte anatomica del suo corpo; si tratta della devozione e del culto dello stesso Cristo Gesù e alla sua Persona, al suo essere il Figlio di Dio, il Redentore dell’uomo che con "Serce" infinitamente grande ha tanto amato i suoi da dare la vita per loro fino a morire in croce. Sulla croce quel cuore fu trafitto dalla lancia di un soldato e subito ne uscì sangue ed acqua, come ricordano i Santi Evangeli. L’oggetto, dunque, della nostra adorazione è il Figlio Unigenito del Padre, Gesù Salvatore e Redentore. Parlare del Cuore di Gesù è parlare dell’amore di Dio per gli uomini.

Papież Benedykt XVI

niedziela 1 czerwca 2008 (Anioł Pański, 1 czerwca 2008 r) Papież Benedykt XVI (Joseph Ratzinger, 2005-2013), wyjaśniając znaczenie tego nabożeństwa, powiedział: «dall’orizzonte infinito del suo amore, infatti, Dio ha voluto entrare nei limiti della storia e della condizione umana, ha preso un corpo e un cuore; così che noi possiamo contemplare e incontrare l’infinito nel finito, il Mistero invisibile e ineffabile nel Cuore umano di Gesù, il Nazareno».

Dwanaście obietnic ks Jezus czcicielom Jego Najświętszego Serca

(Gesù a S. Margherita Maria Alacoque)

 1. Udzielę im wszelkich łask potrzebnych w ich stanie.
 2. postawię pokój w ich rodzinach.
 3. Pocieszę ich we wszystkich ich cierpieniach.
 4. Będę ich bezpieczną przystanią podczas ich życia, a zwłaszcza po śmierci.
 5. Obsypię obfitymi błogosławieństwami wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w Moim Sercu źródło i nieskończony ocean miłosierdzia.
 7. Letnie dusze staną się żarliwe.
 8. Żarliwe dusze wzniosą się do wielkiej doskonałości.
 9. Pobłogosławię domy, w których znajduje się mój wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa zostanie wystawiony i uhonorowany.
 10. Dam kapłanom dar poruszania najtwardszych serc.
 11. Ludzie, którzy propagują to nabożeństwo, będą mieli zapisane w moim imieniu Serce, gdzie nigdy nie zostanie usunięty.
 12. Obiecuję w nadmiarze miłosierdzia mojego Serca, że ​​moja wszechmocna miłość udzieli wszystkim, którzy przez dziewięć kolejnych miesięcy przystępują do Komunii Świętej w pierwszy piątek miesiąca, łaskę ostatecznej pokuty. Nie umrą w mojej hańbie ani bez przyjęcia Sakramentów, a Moje Serce będzie ich bezpiecznym schronieniem w tej ostatniej godzinie.
Sacratissimo Cuore di Gesù
Sacro Cuore di Gesù

Źródło: Ewangelia dnia.org


Przekaż swoje 5x1000 na rzecz naszego stowarzyszenia
Ciebie to nic nie kosztuje, dla nas to wiele warte!
Pomóż nam pomóc małym chorym na raka
ty piszesz:93118920615

Ostatnie artykuły

cross, crucifix, chalice, eucaristia
18 kwietnia 2024 r
Słowo z 18 kwietnia 2024 r
il pane di vita
17 kwietnia 2024 r
Modlitwa z 17 kwietnia 2024 r
mamma e bimba nel giardino
17 kwietnia 2024 r
Edoardo słucha kwiatów
action, adult, athlete, disabili che giocano
17 kwietnia 2024 r
Niepełnosprawność: zielone światło dla najnowszego dekretu wykonawczego
la misericordia di Dio
17 kwietnia 2024 r
Tak naprawdę wygląda miłosierdzie…

Nadchodzące wydarzenia

×