Św. Józef: mąż Najświętszej Maryi Panny

Patron Kościoła Powszechnego

Sprawiedliwy człowiek

Pierwsza definicja Józef w którym się spotykamy ewangelia z Matteo è “giusto”. Il promesso pan młody z Maryja, davanti all’inesplicabile gravidanza della sua fidanzata, non pensa al proprio orgoglio o alla propria dignità ferita: pensa invece a salvarla dalla cattiveria della gente, a salvarla dalla lapidazione a cui poteva essere condannata.

Non vuole ripudiarla pubblicamente, e pensa di licenziarla in segreto.

Ale natychmiast, w tej zrozumiałej udręce, w tym cierpieniu, miłość Bóg arriva a sollevarlo, un anioł viene a parlargli, ad ispirargli la scelta più giusta, che è sempre quella di non aver strach: “Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un syn e tu lo chiamerai Jezus” (Mt 1,20).

Posłuszny człowiek

Un angelo accompagna Giuseppe nei momenti più difficili della sua życie, e l’atteggiamento di Giuseppe davanti alle słowa del messaggero celeste è sempre di fiduciosa obbedienza: prende Maria come sua sposa e quando l’angelo, dopo la nascita di Gesù, torna ad avvertirlo del pericolo della persecuzione di Erode, fugge di notte con la sua rodzina in Egitto, un paese straniero, dove deve ricominciare tutto da capo, procurarsi nuovamente un lavoro (da Matteo, al capitolo 13, apprendiamo anche del suo mestiere d’artigiano, quando gli abitanti di Nazareth, scettici, si domandano: “Non è forse il figlio del carpentiere?”), riguadagnarsi la zaufanie dei vicini.

E quando l’angelo torna ancora ad avvisarlo della śmierć di Erode e gli ingiunge di tornare nel paese d’Israele, prende con sé żona e figlio e si rifugia in Galilea, a Nazareth, ancora su consiglio dell’angelo.

domniemany ojciec

È indubbio che Giuseppe abbia amato Gesù con tutta la tenerezza che un ojciec ha per il proprio figlio: tutto ciò che Giuseppe fa è per proteggere ed educare questo misterioso dziecko, obbediente e saggio, che gli è stato affidato. Educare Gesù: l’immensa sproporzione del compito di dire al Figlio di Dio ciò che è giusto e ciò che non lo è. Deve essere stato umanamente difficile, dopo averlo cercato angosciosamente per tre giorni, durante i quali, senza avvertire né lui né sua madre, Gesù era rimasto nel świątynia a discutere con i dottori della legge, sentir dire a quel ragazzino dodicenne: “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”

Ma forse è lo smarrimento che ogni padre prova quando si accorge che i propri synowie non gli appartengono, e che il loro destino è nelle mani di Dio.

Obrońca umierających

Józef nie pojawia się w żadnej z czterech ewangelii życie pubblica di Gesù, né sul Calvario, né al momento della Resurrezione.

Se ne può dedurre perciò che sia zmarł prima che Gesù iniziasse la sua predicazione. Secondo la tradizione, Giuseppe sarebbe morto avendo accanto a sé Maria e Gesù, e per questa ragione è invocato anche come protettore dei morenti, dal momento che tutti noi preghiamo di lasciare questa terra avendo accanto Gesù e sua Madre.

Audiencja Generalna Jego Świątobliwości Jana Pawła II

(środa, 19 marca 2003)

  1. Dziś obchodzimy uroczystość Świętego Józefa,Małżeństwo Marii(góra1,24;LC1,27). Liturgia pokazuje nam, jak to zrobićojciecJezusa (Lc2,27.33.41.43.48), gotowych realizować boskie zamysły, nawet jeśli wymykają się ludzkiemu zrozumieniu. Przez niego,syn Dawida(góra1,20;LC1,27), wypełniło się Pismo i powstało Słowo Przedwieczne człowiek, per opera dello Spirito Santo, nel seno della Dziewica Maryja. San Giuseppe viene definito nel Vangelo właściwy człowiek(góra1,19) i jest dla wszystkich wierzących wzorem życia w pierścionek zaręczynowy.
  1. Słowo "Prawidłowy" evoca la sua rettitudine morale, il sincero attaccamento alla pratica della legge e l’atteggiamento di totale apertura alla volontà del Padre celeste.
  2. Nawet w trudnych, a czasem dramatycznych chwilach pokorny cieśla z Nazaretu nigdy nie rości sobie prawa do kwestionowania planu Bożego.Poczekaj na telefon z góryi w cisza szanuj tajemnicę, dając się prowadzić Pan.
  3. Po otrzymaniu zadania wykonuje je za pomocąuległa odpowiedzialność: słuchaj natychmiast anioła, gdy chodzi o poślubienie Dziewicy z Nazaretu (porgóra1, 18-25), podczas ucieczki do Egiptu (porgóra2, 13-15) i w powrocie do Izraela (portamże. 2, 19-23). In pochi ma significativi tratti gli evangelisti lo descrivono come custode premuroso di Gesù, sposo attento e fedele, che esercita l’autorità familiare in un costante atteggiamento di usługa.
  4. Pismo Święte nie mówi nam o Nim nic więcej, ale w tej ciszy zawarty jest sam styl jego misji: egzystencja przeżywana w szarościach codzienności, ale z pewną wiarą w Opatrzność.
  1. Każdego dnia św. Józef musiał zaspokajać potrzeby rodzinyz ciężką pracą fizyczną. Per questo giustamente la Chiesa lo addita come patrono dei lavoratori.

L’odierna solennità costituisce pertanto un’occasione propizia per riflettere anche sull’importanza del lavoro nell’esistenza dell’uomo, nella famiglia e nella społeczność.

Podmiotem i bohaterem dzieła jest człowiek i w świetle tej prawdy można to wyraźnie dostrzecfundamentalny związek między osobą, pracą i społeczeństwem. Działalność ludzka – przypomina Sobór Watykański II – wywodzi się od człowieka i jest mu podporządkowana. Zgodnie z planem i wolą Boga ma służyć prawdziwemu dobru ludzkości i pozwalać „człowieka jako jednostki lub członka społeczeństwa, aby kultywował i realizował jego integralne powołanie” (porGaudium et spes, 35).

Aby wykonać to zadanie, należy kultywować„sprawdzona duchowość pracy ludzkiej”zakotwiczony, mocno zakorzeniony, al„Ewangelia pracy”a wierzący są wezwani do głoszenia i dawania świadectwa o chrześcijańskim znaczeniu pracy w różnych działaniach zawodowych (porĆwiczenia laboratoryjne, 26).

  1. Święty Józefie, święty tak wielki i tak pokorny, niech tak będzieprzykład a cui i lavoratori cristiani si ispirano, invocandolo in ogni circostanza. Al provvido custode della Santa Famiglia di Nazaret vorrei quest’oggi affidare i młody che si preparano alla futura professione, i disoccupati e coloro che soffrono i disagi delle ristrettezze occupazionali, le famiglie e l’intero świat pracy z oczekiwaniami i wyzwaniami, problemami i perspektywami, które ją wyznaczają.

Św. Józefa, patrona powszechnego Kościółczuwaj nad całą wspólnotą kościelną iuomo di pace qual’era, ottenga per l’intera umanità, specialmente per i popoli minacciati dalla wojna, il prezioso dono della concordia e della pace. © Copyright 2003 – Libreria Editrice Vaticana

Zakony i kongregacje zakonne, stowarzyszenia i związki pobożne, księża i świeccy, uczeni i nieświadomi, oddali się pod opiekę św. Józefa. Być może nie wszyscy wiedzą, że św. Jan XXIII wstępując na tron ​​papieski bawił się pomysłem nazywania siebie Józefem, takie było nabożeństwo, które go łączyło ze świętym cieślą z Nazaretu. Żaden papież nie wybrał nigdy tego imienia, które tak naprawdę nie należy do tradycji Kościoła, ale...„dobry tata”chętnie nazwałby siebie Józefem I, gdyby było to możliwe, właśnie ze względu na głęboką cześć, jaką żywił dla tego wielkiego Świętego.

“Qualunque łaska si domanda a S. Giuseppe verrà certamente concessa, chi vuol credere faccia la prova affinché si persuada”, sosteneva S. Teresa d’Avila. „Obrałem chwalebnego św. Józefa za swego orędownika i patrona i gorąco mu się polecałem. Ten mój ojciec i opiekun pomagał mi w potrzebach, w jakich się znajdowałem, i w wielu poważniejszych, w których stawką był mój honor i zdrowie duszy. Widziałam, że jego pomoc była zawsze większa, niż mogłam się spodziewać…”(por. rozdział VI Autobiografii).

Difficile dubitarne, se pensiamo che fra tutti i santi l’umile falegname di Nazareth è quello più vicino a Gesù e Maria: lo fu sulla terra, a maggior ragione lo è in niebo. San Jana Pawła II confessò di pregarlo ogni giorno. Additandolo alla devozione del popolo cristiano, in suo onore nel 1989 scrisse l’Esortazione apostolica Kustosz Redemptoris (15 sierpnia 1989)którego lekturę polecamy za pomocą prostego kliknięcia w link tym, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o św. Józefie– dodanie swojego nazwiska do długiej listy oddanych poprzedników: bł. Piusa IX, św. Piusa X, Czcigodnego Piusa XII, św. Jana XXIII, bł. Pawła VI.

Znaczenie imienia Józef: „dodany [do rodziny]” (hebr.).

Święty Józef – Guido Reni
Św. Józefa – Guido Reni

Ultimo aggiornamento: 17 Marzo 2023 – 10.14 by Remigiusza Roberta

Awatar Remigio Ruberto

Cześć, jestem Remigio Ruberto, ojciec Eugenio. Miłość, która łączy mnie z Eugenio, jest ponadczasowa i bezprzestrzenna.

zostaw komentarz