Czas czytania: 7 minut

Przeczytaj historię św. Faustyny ​​Kowalskiej

Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, należy dziś do grona najbardziej znanych świętych Kościoła. Przez nią Pan wysyła światu wielkie orędzie Miłosierdzia Bożego i ukazuje przykład chrześcijańskiej doskonałości opartej na zaufaniu Bogu i miłosiernej postawie wobec innych.

Poród

Suor Maria Faustina nasce il 25 agosto 1905, terza di dieci figli, da Marianna e Stanislao Kowalski, contadini del villaggio di Głogowiec. Al battesimo nella chiesa parrocchiale di Świnice Warckie le fu dato il nome di Elena. Fin dall’infanzia si distinse per l’amore alla preghiera, per la laboriosità, per l’obbedienza e per una grande sensibilità alla povertà umana.

W wieku dziewięciu lat przyjął Pierwszą Komunię Świętą; było to dla niej głębokie przeżycie, gdyż od razu uświadomiła sobie obecność Boskiego Gościa w swojej duszy. Do szkoły uczęszczał zaledwie trzy lata. Jeszcze jako nastolatek opuścił dom rodziców i wyjechał do pracy u kilku zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku, aby się utrzymać i pomóc rodzicom.

Powołanie zakonne

Fin dal settimo anno di vita sentiva nella sua anima la vocazione religiosa, ma non avendo il consenso dei genitori per entrare in convento, cercava di sopprimerla. Sollecitata poi da una visione di Cristo sofferente, partì per Varsavia dove il 1 agosto del 1925 entrò nel convento delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia.

Pod imieniem Siostry Marii Faustyny ​​spędziła trzynaście lat w klasztorze w różnych domach Zgromadzenia, zwłaszcza w Krakowie, Wilnie i Płocku, pracując jako kucharka, ogrodniczka i portierka.

mistyczne życie

All’esterno nessun segno faceva sospettare la sua vita mistica straordinariamente ricca. Svolgeva con diligenza tutti i lavori, osservava fedelmente le regole religiose, era concentrata, silenziosa e nello stesso tempo piena di amore benevolo e disinteressato.

Jego pozornie zwyczajne, monotonne i szare życie kryło w sobie głębokie i niezwykłe zjednoczenie z Bogiem.

Miłosierdzie Boże

Alla base della sua spiritualità si trova il mistero della Misericordia Divina che essa meditava nella parola di Dio e contemplava nella quotidianità della sua vita.

Poznanie i kontemplacja tajemnicy Miłosierdzia Bożego rozwinęło w niej postawę synowskiej ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec innych. On napisał: "O mój Jezu, każdy z Twoich świętych odzwierciedla jedną z Twoich cnót; Pragnę odzwierciedlać Twoje współczujące i miłosierne Serce, chcę je wysławiać. Niech Twoje miłosierdzie, o Jezu, wyryje się jak pieczęć na moim sercu i duszy i będzie moim znakiem rozpoznawczym w tym życiu i w życiu przyszłym”.(Pyt. IV, 7).

Siostra Maria Faustyna była wierną córką Kościoła, który kochała jako Matkę i jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Świadomy swojej roli w Kościele współpracował z Miłosierdziem Bożym w dziele ratowania zagubionych dusz. Odpowiadając na pragnienie i przykład Jezusa, złożył w ofierze swoje życie. Jego życie duchowe charakteryzowało się także miłością do Eucharystii i głębokim nabożeństwem do Matki Bożej Miłosierdzia.

Lata jego życia zakonnego obfitowały w niezwykłe łaski: objawienia, wizje, ukryte stygmaty, udział w Męce Pańskiej, dar wszechobecności, dar czytania w duszach ludzkich, dar proroctwa oraz rzadki dar narzeczeństwa i mistyki. małżeństwo.

Żywy kontakt z Bogiem

Il contatto vivo con Dio, con la Madonna, con gli angeli, con i santi, con le anime del purgatorio, con tutto il mondo soprannaturale fu per lei non meno reale e concreto di quello che sperimentava con i sensi. Malgrado il dono di tante grazie straordinarie era consapevole che non sono esse a costituire l’essenza della santità.

Wpisał sięDziennik(>> [PDF] Diario di Suor Faustina Kowalska):

Ani łaski, ani objawienia, ani ekstazy, ani żaden inny dar jej nie czynią doskonałym, lecz wewnętrzne zjednoczenie mojej duszy z Bogiem.Dary są tylko ozdobą duszy, ale nie stanowią jej istoty ani doskonałości. Moja świętość i doskonałość polega na ścisłym zjednoczeniu mojej woli z wolą Boga.” (Q. III, 28).

Pan wybrał Siostrę Marię Faustynę na sekretarkę i apostołkę swego miłosierdzia, aby przez nią przekazała światu wielkie orędzie. „W Starym Testamencie wysyłałem proroków z błyskawicami do Mojego ludu. Dziś wysyłam Cię do całej ludzkości z Moim Miłosierdziem. Nie chcę karać cierpiącej ludzkości, ale pragnę ją uzdrowić i przytulić do Mojego Miłosiernego Serca.” (QV, 155).

Misja

Misja Siostry Marii Faustyny ​​składała się z trzech zadań:

1. Przybliżajcie i głoście światu prawdę objawioną w Piśmie Świętym o miłosierdziu Bożym dla każdego człowieka.

2. Wypraszaj Miłosierdzie Boże dla całego świata, szczególnie dla grzeszników, zwłaszcza w nowych formach kultu Miłosierdzia Bożego, wskazanych przez Jezusa: obraz Chrystusa z napisem: Jezu ufam Tobie, święto Miłosierdzia Bożego w dniu pierwsza niedziela po Wielkanocy, o>>> Koronka do Miłosierdzia Bożego (audio)i modlitwa w godzinie Miłosierdzia Bożego (15.00). Do tych form kultu, a także do szerzenia adoracji Miłosierdzia, Pan przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem zaufania Bogu i praktykowania czynnej miłości bliźniego.

3. Inspirować apostolski ruch Bożego Miłosierdzia z zadaniem głoszenia i wypraszania Bożego Miłosierdzia dla świata oraz dążenia do doskonałości chrześcijańskiej na drodze wskazanej przez Siostrę Marię Faustynę. Jest to droga, która nakazuje postawę synowskiego zaufania, pełnienie woli Bożej i postawę miłosierdzia wobec innych.

Dziś ruch ten skupia w Kościele miliony ludzi z całego świata: zgromadzenia zakonne, instytuty świeckie, księży, bractwa, stowarzyszenia, różne wspólnoty apostołów Bożego Miłosierdzia oraz pojedyncze osoby, które podejmują się zadań, które posłał Pan do Siostry Marii Faustyny.

Misja Siostry Marii Faustyny ​​została opisana wDziennik che lei redigeva seguendo il desiderio di Gesù e i suggerimenti dei padri confessori, annotando fedelmente tutte le parole di Gesù e rivelando il contatto della sua anima con Lui.

Pan powiedział do Faustyny: „Sekretarko Mojej najgłębszej tajemnicy... Twoim najgłębszym zadaniem jest spisanie wszystkiego, co Ci oznajmiam o Moim miłosierdziu, dla dobra dusz, które czytając te pisma odczują wewnętrzne ukojenie i będą zachęcone do zbliżenia się do Mnie "(Pyt. VI, 67). Dzieło to bowiem w niezwykły sposób przybliża tajemnicę Bożego Miłosierdzia.

Pamiętnik

tenDziennikfascynuje nie tylko zwykłych ludzi, ale także badaczy, którzy odkrywają w nim dodatkowe źródło do swoich badań teologicznych.

tenDziennikzostało przetłumaczone na różne języki, w tym angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, czeski, słowacki i arabski.

Śmierć

Siostra Maria Faustyna, zniszczona chorobą i różnymi cierpieniami, które chętnie znosiła jako ofiarę za grzeszników, w pełni duchowej dojrzałości i mistycznie zjednoczona z Bogiem, zmarła w Krakowie 5 października 1938 roku w wieku zaledwie 33 lat.

Sława świętości jego życia rosła wraz z szerzeniem się kultu Miłosierdzia Bożego za łaskami uzyskanymi za jego wstawiennictwem.

W latach 1965-67 proces informacyjny dotyczący jego życia i cnót toczył się w Krakowie, a w 1968 roku rozpoczął się w Rzymie proces beatyfikacyjny, który zakończył się w grudniu 1992 roku.

Beatyfikacja

Siostra Faustyna została beatyfikowana na Placu Świętego Piotra w Rzymie 18 kwietnia 1993 r. i ogłoszona świętą 30 kwietnia 2000 r. przez św. Jana Pawła II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005), który przy tej okazji po raz pierwszy ustanowił: Święto Miłosierdzia Bożego, które będzie obchodzone co roku w pierwszą niedzielę po nimWielkanoc.

Relikwie św. Faustyny ​​znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, ale niektóre z nich są rozproszone po całym świecie.

 >>> Homilia Ojca Św
[Francuskijęzyk angielskiWłoskiportugalskihiszpańskiNiemiecki ]

Santa Faustina Kowalska
Święta Faustyno Jezu ufam Tobie

źródło © ewangelia dnia.org


Pomóż nam pomagać!

Santa Faustina Kowalska 2
Dzięki Twojej małej darowiznie możemy wywołać uśmiech na twarzach młodych pacjentów chorych na raka

Ostatnie artykuły

Eugenio e Nicola in palestra
12 kwietnia 2024 r
Preghierina del 12 aprile 2024
moscerini al tramonto in un campo fiorito
12 kwietnia 2024 r
Un’armonia mi suona nelle vene
persone camminano
12 kwietnia 2024 r
Daj mi czas!
Pane spezzato
12 kwietnia 2024 r
Słowo z 12 kwietnia 2024 r
panorama notturno mare
11 kwietnia 2024 r
Modlitwa z 11 kwietnia 2024 r

Nadchodzące wydarzenia

×