הסרטון של הפרשנות לבשורה מ-14 במאי 2023

אבקש מהאב והוא יתן לך עוד פרקלט.

מהבשורה על פי יוחנן
יוחנן י"ד:15-21

במהלך הזמן הזה, יֵשׁוּעַ אמר לתלמידיו: "אם אתם אוהבים אותי, תקיימו את מצוותי; ואני אתפלל את אַבָּא והוא יתן לך עוד פרקלט להישאר איתך לנצח, רוח האמת, שהעולם לא יכול לקבל כי אינו רואה אותו ואינו מכיר אותו. אתה מכיר אותו כי הוא נשאר איתך ויהיה בך.

לא אשאיר אתכם יתומים: אבוא אליכם. עוד מעט והעולם לא יראה אותי עוד; אבל אתה תראה אותי, כי אני חי ואתה תחיה. ביום ההוא תדע שאני נמצא ב אַבָּא שלי ואתה בי ואני בך.
כל המקבל את מצוותי ומקיים אותן, זה האוהב אותי. מי שאוהב אותי יאהב אַבָּא שלי, וגם אני אוהב אותו ואגלה את עצמי אליו".

דבר ה'.

הערה לבשורה של 14 במאי 2023
Commento al Vangelo del 14 maggio 2023 2

אַבָּא Jean Paul Hernandez commenta il Vangelo di Giovanni della VI Domenica di Pasqua, e ci mostra alcune rappresentazioni artistiche dello Spirito Santo.

«Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il אַבָּא ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre». «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal אַבָּא שלי, וגם אני אוהב אותו ואגלה את עצמי אליו".

C’è una equivalenza difficile da comprendere tra Amore, Comandamenti e Spirito, una sorta di triangolo. Il comandamento nella tradizione ebraica è un memoriale, cioè, ricordare che אלוהים ti ha salvato. Lo spirito viene definito da una parola importante “Paràclito” che significa spirito consolatore ma anche avvocato difensore.

La verità per Giovanni non è un concetto ma una persona, ossia יֵשׁוּעַ. La Verità è quindi la non-dimenticanza. Tra le immagini artistiche ci spiega l’interno della cupola della כְּנֵסִיָה di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma, Capolavoro di Francesco Borromini.

Sulla Strada va in onda sabato alle 14.35 e domenica alle 8 su Tv2000 | Canale 28 – 157 Sky – https://www.tv2000.it/live

וִידֵאוֹ

מקור © ReteBlu S.p.a

אוואטר של רמיג'יו רוברטו

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

השאירו תגובה