זמן קריאה: 4 דקות

קראו את המדיטציה על חג עליית ה'

חג עליית האדון נחגג באיטליה ביום ראשון הראשון שלאחר ארבעים הימים שלאחר חג הפסחא של תחיית המתים.

ל ירושלים, la sommità del monte Oliveto è considerata dai fedeli il luogo dove Gesù era salito al cielo. Qui, nel 376, fu eretto un edificio e ogni anno i frati minori nel giorno dell’Ascensione vi celebrano i vespri della vigilia e l’ufficio divino durante la festa.

Ascensione del Signore
עליית האדון 2

על פי הבשורה של מרקוס:

“Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio”. Mc 16,19.

האוונגליסט לוק כותב:

"ואז הוא הוביל אותם לביתניא, כשהוא מרים את ידיו ובירך אותם. בעודו מברך אותם, נסוג מהם ונעלה לשמים". Lk 24.50.

שוב, לוק במעשים של שליחים scrive che Gesù viene assunto in cielo, dopo essere apparso agli Apostoli in seguito alla תְקוּמָה:

"לאחר שאמרתי את זה, כשהם הסתכלו עליו,הוא הורם וענן הרחיק אותו מעיניהם. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo»”. At 1,9-11.

עליית ה' היא אמסתורין של אמונה strettamente legato alla discesa, realizzata nell’Incarnazione. Cristo, Colui che viene dal Padre fa ritorno a Lui:

“Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre". י"ח י"ז:28.

Gesù, davanti al tribunale ebraico, durante la sua passione viene interrogato dal sommo sacerdote risponde citando il salmo 110 sul sacerdozio del Messia:

“Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?”. Gesù rispose:”io lo sono! E vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo”. Mc 14,61-62.

עליית ה' הוא קשור לתעלומת הפסחית e alla vita trinitaria e partecipa dell’energia della Risurrezione, trionfo della vita sulla morte. Gesù torna al Padre e manda il הרוח המנחמת שלובתקווה להגיע אליו יום אחד:זו הציפייה של יום חג השבועות.

Il termine ascensione come salita, elevazione spirituale dell’uomo verso Dio. L’ascensione come avvicinamento spirituale al Signore, come un cammino di purificazione e salita verso le vette della santità dove l’uomo e la donna sono chiamati a vivere non secondo la “carne”, cioè secondo l’istinto egocentrico ed egoista ma secondo la libertà dei Figli di Dio. למעשה, "במקום שבו נמצאת רוח ה', יש חופש". 2 Cor 3, 17.

העייפות והזיעה של מאמץ הטיפוס עבורנו הגברים לא מתבטלות אלא נוף הפסגה שמאיר, נותן כוח ומרץ למסע הקשה.

L’ascesi cristiana chiede una continua purificazione dell’amore, un’incessante perseveranza nella fede, e un costante rinvigorimento della speranza. E’ fatica e allenamento, esercizio continuo del morire all’uomo vecchio e al peccato dentro di noi per raggiungere l’autentica libertà e rinascere dall’alto, per essere nuove creature in Cristo. Cf Col 3, 9-10.

הוא אומר האפיפיור פרנצ'סקו בהדרשה שלו מ-17 באפריל 2013:

"כפי שג'ון הקדוש מאשר במכתבו הראשון, הוא הסנגור שלנו: איזו הרגשה יפה זו! כאשר אדם זומן לשופט או הולך לבית המשפט, הדבר הראשון שעושים הוא לחפש עורך דין שיגן עליו. יש לנו אחד, שתמיד מגן עלינו, מגן עלינו ממלכודות השטן, מגן עלינו מעצמנו, מחטאינו! האחים והאחיות היקרים ביותר, יש לנו את הסניגור הזה: אנחנו לא מפחדים ללכת אליו לבקש סליחה, לבקש ברכה, לבקש רחמים! …

L’Ascensione di Gesù al cielo ci fa conoscere allora questa realtà cosi consolante per il nostro cammino: in Cristo, vero Dio e vero uomo, la nostra umanità è stata portata presso Dio; Lui ci ha aperto il passaggio; Lui è come il capo cordata quando si scala una montagna, che è giunto alla cima e ci attira a sé conducendoci a Dio. Se affidiamo a Lui la nostra vita, se ci lasciamo guidare da Lui siamo certi di essere in mani sicure, in mano del nostro מוֹשִׁיעַשל עורך הדין שלנו".

מקור © vatican.com


תרום את ה-5x1000 שלך לעמותה שלנו
זה לא עולה לך כלום, זה שווה לנו המון!
עזרו לנו לעזור לחולי סרטן קטנים
אתה כותב:93118920615

כתבות אחרונות

action, adult, athlete, disabili che giocano
17 באפריל, 2024
Disabilità: via libera ultimo decreto attuativo
la misericordia di Dio
17 באפריל, 2024
Ecco com’è davvero la misericordia…
Udienza Generale del 17 aprile 2024
17 באפריל, 2024
הקהל הכללי של 17 באפריל 2024
Eucaristia
17 באפריל, 2024
המילה של 17 באפריל, 2024
croce su vetro appannato
16 באפריל, 2024
תפילת 16 באפריל 2024

אירועים קרובים

×