זמן קריאה: 6 דקות

מי אתה? קבוצות סגורות או לבבות פתוחים

פרשנות לבשורה מה-20 באוגוסט 2023

יום ראשון העשרים בשנה א'

האם 56,1.6-7 פס' 66 רום 11,13-15.29-32 Mt 15,21-28

אבל היא לא אמרה: אדוני, אל תחשוב לי כלב, כי אני לא כלב;
אלא אמר דווקא: אתה דובר אמת, אדוני, אני כלב;
היכן שקיבל את הפגיעה, שם הגיעה לו ההטבה;
כי במקום שבו נבוכה חוסר הערך, שם זכתה הענווה

אוגוסטינוס הקדוש,נְאוּם154/A,5
E tu chi sei
teddy bears, stuffed animals, toys, orsacchiotto escluso

תפקידים וקבוצות

Una delle preoccupazioni che abbiamo con l’approssimarsi del nuovo anno è se ritroveremo le stesse persone che abbiamo lasciato prima dell’estate.

A volte può essere una paura, altre volte una speranza. Nella vita ordinaria infatti è normale che si formino dei gruppi.

Man mano che il gruppo va avanti si definiscono i ruoli: c’è il leader, il gregario, il guastafeste, il mediatore, gli indifferenti periferici e così via.

הגדרת התפקידים היא לא תמיד דבר מבורך, אבל בדרך כלל אנחנו עובדים ככה גם בשביל סוג של חיסכון באנרגיה: אנחנו פחות או יותר יודעים איך להתנהג.

הזר

Il problema nasce nel momento in cui arriva nel gruppo un nuovo elemento, magari per curiosità o per necessità. A quel punto, il nuovo ingresso costringe una ridefinizione dei ruoli che a volte può arrivare a mettere in crisi le relazioni.

Per questo motivo di solito l’ingresso di un nuovo soggetto è accompagnato da sentimenti sgradevoli e di paura per quanto coperti da convenevoli stereotipati di benvenuto.

Di fatto l’altro è sempre uno straniero non voluto nel nostro mondo, perché ci costringe a rimettere in discussione le relazioni, gli equilibri e anche la nostra identità.

ניתן לראות דינמיקה זו הן בקבוצה הקטנה, בהקשר הקהילתי או בקבוצת העבודה, והן בתחומים מורכבים יותר כמו פוליטיים וחברתיים.

גבולות

Il Vangelo di questa domenica mette in evidenza come la domanda e la preoccupazione sull’identità del gruppo fosse presente anche tra i primi discepoli e poi all’interno della prima comunità cristiana.

Era già radicata infatti la preoccupazione di definire chi apparteneva al gruppo e chi invece doveva essere considerato estraneo e non gradito.

Proprio per questo Gesù crea probabilmente una situazione pedagogica per aiutare i discepoli a confrontarsi con questo stato d’animo e con questo modo di pensare.

זה לוקח את התלמידים במקום שבו הגבולות אינם ברורים, ולכן קשה יותר לקבוע קריטריונים אובייקטיביים וברורים של שייכות.

Gesù porta i discepoli lontano dalla Giudea, persino oltre la Galilea, verso le città di Tiro e Sidone che erano in territorio fenicio.

Mentre però Gesù porta i discepoli verso i confini, si accorge che i discepoli mettono confini e vogliono chiudere in maniera stringente il gruppo di coloro che possono ricevere l’attenzione di Gesù.

זה קצת דומה למה שקורה היום כשמישהו מחשיב את עצמו כעוקבתְעוּדָה di Cristo e pretenda di sapere quello che c’è nel cuore di un’altra persona, al punto da arrogarsi il diritto di stabilirne l’appartenenza a Cristo o meno!

אֶנוֹשִׁיוּת

Proprio per aiutare i discepoli a riflettere su questo loro atteggiamento discriminante, Gesù si lascia disturbare da una donna che implora il suo aiuto per la figlia malata.

Si tratta di una questione di umanità. Portando a Gesù la preghiera per la sua figlia malata, questa donna porta a Gesù anche se stessa, la propria malattia.

Questa figlia malata sembra essere quasi un’immagine in cui la madre vede se stessa. Forse quella figlia malata potrebbe essere simbolo del suo futuro malato e senza speranza.

Gesù, con il suo silenzio, vuole probabilmente provocare i discepoli a prendere posizione. Sarebbero di per sé indotti, dalle loro convinzioni e dai loro schemi, a escludere questa donna dalla relazione con Dio perché non è una figlia d’Israele, essendo una donna straniera.

È come se Gesù volesse mettere in crisi questa rigidità attraverso una situazione che tocca il cuore e fa appello all’umanità.

מצבים ייחודיים

Mentre Gesù tace, i discepoli hanno il tempo di interrogarsi e di provare a sentire se i loro criteri di appartenenza possono essere applicati anche in queste situazioni.

Possiamo infatti anche avere degli schemi e delle norme, ma la vita ci mette davanti situazioni esistenziali sempre peculiari e specifiche, originali.

Per questo non basta mai ricorrere solo alle nostre idee e convinzioni, che hanno un carattere generico e universale, ma questi principi devono poi essere applicati ai casi particolari che la vita ci presenta.

ערך השתיקה

Il silenzio di Gesù è anche l’occasione per questa donna di ritrovare il suo desiderio e di trasformarlo in preghiera.

A volte infatti non capiamo perché il Signore non ci risponda subito, ma poi capiamo che quel tempo ha lasciato maturare quello che c’era veramente nel nostro cuore.

Questa donna ha veramente il desiderio di un futuro sano e fecondo.

I discepoli invece avrebbero voluto una soluzione veloce, non perché provano compassione per quella donna, ma semplicemente perché sono imbarazzati e vorrebbero sottrarsi quanto prima a quella situazione che li mette in crisi.

Gesù invece li lascia nel problema perché si interroghino e si convertano. Sul bene infatti occorre fare discernimento e non scegliere immediatamente qualcosa solo perché si presenta come buona.

תלמידים כאן נקראים להתערב לא כדי למנוע בעיה, אלא כדי לשנות את אמונותיהם. למרבה הצער, גם היום החלטות רבות מתקבלות על סמך תדמית או רגשית, אך לעיתים רחוקות מדובר בבחירות מודעות.

אל תכלול או קבל

Come un vero maestro, Gesù aiuta i discepoli a rileggere quello che hanno vissuto, nel tentativo di allargare il loro modo di vedere il mondo e soprattutto nel tentativo di allargare i confini stretti dentro cui sarebbero tentati di chiudersi.

אישה זו שבתחילה נדחתה ובזו כזרה משתלבת לבסוף בקבוצת התלמידים. לכן יש צורך תמיד להיות זהיר מאוד מול אלה שמציעים להחריג ולא לקבל בברכה, בדרך כלל זה לא יחס בהרמוניה עם הבשורה!

קרא בפנים

  • האם אתה בדרך כלל אדם שמדיר או מבקש לקבל בברכה?
  • האם אתה יודע לשאול את עצמך מול מצבים מורכבים של החיים או שאתה מיישם אוטומטית את הקריטריונים שלך?

באדיבות © ♥ האב Gaetano Piccolo SJ

בואו נקשיב ביחד

Vangelo del giorno
הבשורה של היום
מי אתה?
Loading
/

תרום את ה-5x1000 שלך לעמותה שלנו
זה לא עולה לך כלום, זה שווה לנו המון!
עזרו לנו לעזור לחולי סרטן קטנים
אתה כותב:93118920615

כתבות אחרונות

dare, porgere fiori
18 Aprile 2024
Creato per amare gli altri
cross, crucifix, chalice, eucaristia
18 Aprile 2024
La Parola del 18 aprile 2024
il pane di vita
17 באפריל, 2024
Preghierina del 17 aprile 2024
mamma e bimba nel giardino
17 באפריל, 2024
Edoardo ascolta i fiori
action, adult, athlete, disabili che giocano
17 באפריל, 2024
Disabilità: via libera ultimo decreto attuativo

אירועים קרובים

×