חשבתי שאני מסתדר טוב! הכוונות הטובות ביותר אינן תמיד מספיקות

פרשנות לבשורה מה-23 ביולי 2023

יום ראשון השישה עשר בשנה א'

וויס 12,13.16-19 פס' 85 רום 8,26-27 Mt 13,24-43

אבל היכן מעולם לא זרע האויב עשבים שוטים?
Quale specie, quale campo di frumento ha trovato e non vi ha seminato la zizzania?
האם הוא אולי זרע אותו בקרב הדיוטות ולא בקרב אנשי דת או בישופים?
או אולי הוא זרע אותו בקרב זוגות נשואים
והאם לא זרע את זה בין הטוענים?
או שזרע אותו בין הנשים הנשואות ולא זרע אותו בקרב הדתיים המקודשים א אלוהים? או שזרע אותו בבתי הדיוטות ולא במנזרים של הנזירים?
הוא פרש אותו לכל מקום, הוא זרע אותו לכל מקום.
מה הוא לא השאיר בין העשבים?
Ma ringraziamo Dio, poiché Colui che si degnerà di separare, non può sbagliare

אוגוסטינוס הקדוש,נְאוּם73/A, 3
חשבתי שאני מסתדר טוב
חקלאי, פרה, שדות

מה אני צריך לעשות?

החיים ci appare talvolta ingarbugliata, a volte confusa e incerta, ma nello stesso tempo ci mette continuamente davanti alla necessità di decidere.

Ogni איש, credente o meno che sia, cerca il meglio, anche se tante volte non è chiaro dove sia. Sicuramente le fasi della חַיִים spirituale che attraversiamo sono diverse: alcuni, soprattutto quando si avvicinano alla טבעת נישואים o quando sperimentano il fascino del רַע, devono decidersi per il bene, cercando di resistere al חטא; chi è più avanti nel cammino spirituale, avendo scelto di seguire il ג'ֶנטֶלמֶן, sebbene questo non accada una volta per sempre, deve scegliere di volta in volta quale sia il modo migliore per incarnare המילה di Dio nella concretezza della vita.

Non basta infatti che una cosa sia buona in sé per sceglierla, occorre anche che sia buona per me in questo momento della vita.

Quando infatti stiamo provando a seguire האדון, ci capita di essere tentati attraverso cose in sé buone, ma che a lungo andare ci allontanano dal Signore: capita per esempio di prendersi troppi impegni, in sé tutti buoni, ma che poi fatichiamo a portare avanti, ritrovandoci delusi e stanchi; oppure possiamo identificarci talmente tanto con il nostro שֵׁרוּת, in sé buono, da non distinguere più a un certo punto se lo stiamo facendo per Dio o per noi stessi.

המסורת הרוחנית השתמשה בדמותו של מלאך האור: השטן, כדי להונות אותנו, מציג את עצמו במסווה של טוב. מסיבה זו, גם ובעיקר מול דברים טובים, יש צורך להפעיל אבחנה רצינית.

הסבלנות של החקלאי

La parabola del grano e della zizzania che ci viene proposta in questa יוֹם רִאשׁוֹן ci presenta una delle immagini più eloquenti della fatica di riconoscere dove sta il bene. Si tratta di una parabola che può essere letta sia come immagine della convivenza dei buoni e dei cattivi presenti nella società, sia del bene e del male cha abitano il לֵב dell’uomo.

Dio, infatti, come dice il racconto, semina sempre il buon seme, mette cioè dentro di noi una spinta verso il nostro bene, ma non sempre siamo capaci di riconoscere questa spinta e di prenderci cura di questo seme buono.

Come sappiamo dalla nostra esperienza, è facile ingannarsi: ci sono infatti cose che sembrano buone, ma che con il tempo rivelano il loro vero volto, così come la zizzania, all’inizio, sembra come il grano buono, ma con il tempo si rivela infestante e dannosa. Occorre perciò aspettare e prendersi tempo, per renderci conto dei frutti che stanno spuntando.

La pazienza del contadino ci insegna a custodire l’indifferenza, senza essere precipitosi, potremmo infatti rischiare di lasciar crescere quello che non è buono oppure possiamo rischiare di buttare via quello che potrebbe invece diventare grano buono che diventa pane e sfama. Il contadino infatti sa dalla sua esperienza che all’inizio, quando spuntano, il grano e la zizzania sono molto simili e possono essere confusi.

זה לא תמיד זמן הקציר! לכן, עדיף לא לצפות את הזמנים.

טובה שקטה

Attraverso le altre parabole che ascoltiamo questa domenica, comprendiamo che è difficile riconoscere la presenza di Dio, anche perché la sua manifestazione non è mai eclatante.

המלכות שמים, espressione che nel linguaggio di מתאו sta al posto di Dio, è come il granello di senape, cioè all’inizio sembra insignificante, e come il lievito, fermenta la massa, ma poi scompare, se ne coglie l’effetto, ma è introvabile.

Laddove c’è un bene urlato, acclamato o istrionico, per quanto si presenti in una forma pia e apparentemente virtuosa, difficilmente troviamo Dio. Si tratta molte volte di un bene che assomiglia a una bevanda gassata, che è subito spumeggiante, ma poi con la stessa velocità si ritira e viene meno.

דו קיום מורכב

הפרשנות ש יֵשׁוּעַ stesso dà alla parabola del grano e della zizzania, e che il בְּשׂוֹרָה di Matteo ha conservato, privilegia il piano delle relazioni sociali, probabilmente perché la קהילה a cui Matteo si rivolge sta sperimentando un tempo di conflitti in cui le persone fanno fatica a stare insieme nella stessa comunità.

Matteo invita a lasciare a Dio il giudizio e a esercitare la pazienza. Anche Dio infatti aspetta che prima o poi la zizzania possa diventare grano buono.

Mentre noi tendiamo a esercitare un giudizio perentorio e definitivo, l’amore di Dio è paziente, accompagna l’uomo invitandolo alla conversione. Ad ogni modo, il giudizio non spetta mai a noi, ma va riconsegnato nelle mani di Dio, non sappiamo mai infatti cosa ci sia veramente nel cuore dell’altro.

שומרים על המגרש

Siamo sempre un campo, non solo di grano, ma anche un campo di battaglia!

Non possiamo sottrarci alla fatica di scegliere. Il campo va custodito, occorre vigilare: il nemico infatti tende a seminare la zizzania di notte, semina in noi pensieri negativi proprio quando siamo più deboli, addormentati e meno vigilanti.

בכל לב, בכל קהילה, בכל קבוצה תמיד יהיה אשפה, אבל זה תלוי בנו להיות סבלניים ולטפח עם אהבה il campo che Dio ci ha affidato.

קרא בפנים

  • האם אתה נמהר בהחלטות שלך או שאתה יודע להתאזר בסבלנות?
  • היכן אתה מצפה למצוא את נוכחותו של אלוהים?

באדיבות © ♥ האב Gaetano Piccolo SJ

בואו נקשיב ביחד

הבשורה של היום
הבשורה של היום
חשבתי שאני מסתדר טוב!
חשבתי שאני מסתדר טוב! 2
/
אוואטר של רמיג'יו רוברטו

היי, אני רמיג'יו רוברטו, אביו של יוגניו. האהבה שקושרת אותי לאוג'ניו היא נצחית וחסרת חלל.

השאירו תגובה

פוסטים אחרונים

hanukkah, candelabro con candele
La Parola del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023
tendere la mano al cielo
Preghierina del 24 settembre 2023
24 Settembre 2023
muratore
Il vecchio muratore
24 Settembre 2023
vigna, tramonto nella vigna
La Parola del 24 settembre 2023
24 Settembre 2023
שמיים שצוירו על ידי אלוהים
תפילת 23 בספטמבר 2023
23 בספטמבר 2023

ניוזלטרים

פִּרסוּם

פִּרסוּם