זמן קריאה: 6 דקות

קרא והאזין למילה של 25 במאי 2023

יום חמישי בשבוע השביעי של חג הפסחא

קריאה ראשונה

יש צורך שתעיד גם ברומא.

מתוך מעשי השליחים
בשעה 22:30; 23,6-11

באותם ימים, [מפקד בית הדין,] ברצונו לדעת את מציאות העובדות, כלומר את הסיבה שבגללה הואשם פאולוס על ידי היהודים, שחרר אותו וצווה להתכנס ראשי הכהנים וכל הסנהדרין; הוא הוריד את פול והביא אותו לפניהם.

Paolo, sapendo che una parte era di sadducèi e una parte di farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei; sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti».

Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducèi e l’assemblea si divise. I sadducèi infatti affermano che non c’è risurrezione né angeli né spiriti; i farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest’uomo.

אולי רוח או מלאך דיברו אליו."
הסכסוך התלהט עד כדי כך שהמפקד, שחשש שפאולו ייעשה על ידם לינץ', הורה לכוחות לרדת, לקחת אותו ולהחזירו למצודה.

למחרת הלילה בא ה' לצדו ואמר לו: "אומץ! כמו שהעדת עלי בירושלים, כן צריך שתעיד גם ברומא".

החרב של אלוהים.

תהילים תשובה
מתוך תהילים ט"ו (טז)

R. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
אמרתי לה': "אתה אדוני".
ה' הוא נחלתי וכוסי:
בידיים שלך החיים שלי. ר.

אני מברך את ה' אשר נתן לי עצה;
אפילו בלילה מוחי מורה לי.
אני תמיד שם את ה' לפני,
תעמוד על ימין שלי, אני לא אוכל לקרטע. ר.

על כך הלב שלי שמח
ונפשי שמחה;
אפילו הגוף שלי נח בטוח,
למה שלא תנטוש את חיי בגיהנום,
ולא תיתן לנאמן שלך לראות את הבור. ר.

אתה תראה לי את דרך החיים,
שמחה מלאה בנוכחותך,
מתיקות אינסופית לימינך. ר.

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.
 
תן לכולם להיות אחד,
come tu, Padre, sei in me e io in te,
כדי שהעולם יאמין ששלחת אותי. (יוחנן יז:21)

אלואיה.

הבשורה של היום

תן להם להיות מושלמים באחדות.

La Parola del 25 maggio 2023
La Parola del 25 maggio 2023 7

מהבשורה על פי יוחנן
י"ח י"ז:20-26

In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]

«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

ואת הכבוד אשר נתת לי נתתי להם למען יהיו אחד כמו שאנחנו אחד. אני בהם ואתה בי, כדי שהם יהיו מושלמים באחדות ושהעולם ידע ששלחת אותי ושאהבת אותם כמו שאהבת אותי.

Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo.

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».

דבר ה'.

מריה יוג'ין המבורכת של הילד ישו (1894-1967)

כרמלית, מייסד נוטרדאם דה וי

“Il buon Gesù” (trad. cb© evangelizo)

"כדי שיהיו אחד כמונו" (יוחנן יז:21)

Cristo Gesù, nella sua preghiera sacerdotale prima della Passione, fa una sola richiesta per gli apostoli e per coloro che crederanno nella loro parola: Che siano una cosa sola con Lui, come Lui e suo Padre sono uno (Gv 17,21), affinché possano vedere la sua gloria (Gv 17,24).

E questo Cristo Gesù lo esige come il prezzo del suo sacrificio. L’unità è il fine dell’Incarnazione e della Redenzione. E’ vitale per le anime e per la Chiesa. (…) La Chiesa è Cristo diffuso, o Cristo sparso nei membri. Lei lo prolunga dandogli le umanità nelle quali lui spiega le ricchezze della sua grazia e con le quali continua la sua missione sacerdotale quaggiù. La grazia divina, che viene a noi solo per Cristo, ci lega a Cristo e ci fa appartenenti a Cristo.

Così noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. (…) Ecco il piano di Dio su di noi e il disegno che vuol realizzare in noi e per noi. O siamo di Cristo o non avremo la vita soprannaturale; saremo Figli col Verbo incarnato in seno alla Trinità santa o saremo esclusi dal regno dei cieli.

Sono verità che non devono solo alimentare la nostra contemplazione. Poiché esse guidano tutta l’opera divina della Redenzione e dell’organizzazione della Chiesa, devono presiedere alla cooperazione richiestaci a quest’opera divina.

אמיתות נעלות אלו הן מהמעשיות ביותר עבור החיים הרוחניים ועבור השליחים.

דברי האב הקדוש

“Dobbiamo essere uno, una sola cosa, come Gesù e il Padre sono una sola cosa.

Questa è proprio la sfida di tutti noi cristiani: non lasciare posto alla divisione fra noi, non lasciare che lo spirito di divisione, il padre della menzogna entri in noi. Cercare sempre l’unità. […]

Gesù prega perché noi siamo uno, una sola cosa. E la Chiesa ha tanto bisogno di questa preghiera di unità”. E un altro consiglio che Gesù ha dato in questi giorni di congedo è di rimanere in Lui: ‘Rimanete in me’.

E chiede questa grazia […] ‘Padre, voglio che quelli che mi hai dato, anch’essi siano con me dove sono io’. Cioè, che questi rimangano là, con me.

Il rimanere in Gesù, in questo mondo, finisce nel rimanere con Lui ‘perché contemplino la mia gloria’. (Omelia סנטה מרתה, 21 במאי 2015)

Il Vangelo del giorno
הבשורה של היום
המילה של 25 במאי 2023
Loading
/

עזרו לנו לעזור!

La Parola del 25 maggio 2023 5
בתרומתך הקטנה אנו מעלים חיוך לחולי סרטן צעירים

לקרוא: