זמן קריאה: 5 דקות

קרא והאזין למילה של 20 באפריל, 2023

יום חמישי של השבוע השני של חג הפסחא

קריאה ראשונה

אנו ורוח הקודש עדים לעובדות אלו.

מתוך מעשי השליחים
מעשי השליחים ה':27-33

באותם ימים הביאו [המפקד והמשרתים] את השליחים והציגו אותם בסנהדרין; שאל אותם הכהן הגדול ואמר: "האם לא אסרו עליכם במפורש ללמד בשם זה? והנה מלאת את ירושלים בתורתך ובכוונתך להביא עלינו את דמו של האיש הזה".

Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati.

E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono».
כששמעו את הדברים האלה כעסו ורצו להרוג אותם.

החרב של אלוהים.
 

תהילים תשובה
מתוך פס' 33 (34)

ר שמע אדוני לזעקת העניים.
אוֹ:
ר' הללויה, הללויה, הללויה.

אברך את ה' בכל עת,
השבחים שלו תמיד על שפתי.
טעם וראה כמה טוב ה';
אשרי האיש אשר חוסה בו.ר.
 
פני ה' נגד עושי הרשע,
למחוק את זיכרונו מהאדמה.
הצדיקים זועקים וה' שומע אותם,
משחרר אותם מכל החרדות שלהם.ר.
 
ה' קרוב לשברי לב,
הוא מציל את הרוחות השבורות.
הרבה הם הרעות של הצדיקים,
אֶלָּא מִכֹּל יְהוָה פָּתַר אוֹתוֹ.ר.
 

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

מכיוון שראית אותי, תומס, האמנת;
אשרי אלו שלא ראו והאמינו. (יוחנן כ':29)

אלואיה.

בְּשׂוֹרָה

Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.

La Parola del 20 aprile 2023
דבר ה-20 באפריל, 2023 3

מהבשורה על פי יוחנן
ג':31-36

Chi viene dall’alto, è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra.

Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza.

Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito.

Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui.

דבר ה'.

קיריל הקדוש מירושלים (313-350)

vescovo di Gerusalemme e dottore della Chiesa

כנסיית טבילה מס' 29-31 (trad. cb© evangelizo)

קיבלנו את ההבטחה הבלתי מעורערת של חיי נצח

La vita sussistente e vera è il Padre che, per mezzo del figlio e nello Spirito Santo, riversa su tutti senza eccezione i doni celesti. Grazie alla sua misericordia, anche noi uomini abbiamo ricevuto la promessa incrollabile della vita eterna.

E non bisogna rifiutare di credere, perché “a Dio tutto è possibile” (Mt 19,26). (…) Le prove della vita eterna abbondano. Al nostro desiderio di raggiungerla, le divine Scritture indicano i modi per arrivarci. Prima di tutto le Scritture insegnano che la si ottiene con la fede, poiché sta scritto: “Chi crede nel Figlio ha la vita eterna” (Gv 3,36). (…)

Altrove, è indicato il martirio e la confessione in Cristo, quando è detto: “Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna” (Gv 13,25). La scrittura dice ancora che la vita eterna si acquista mettendo Cristo prima delle ricchezze e dei parenti: “Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, ecc. avrà in eredità la vita eterna” (Mt 19,29).

O ancora che è con l’osservanza dei comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio…” (Mt 19,18); è quanto Gesù rispose all’interlocutore che gli diceva: “Maestro, cosa debbo fare per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). Ancora, è evidente, evitando le cattive azioni e servendo Dio, poiché Paolo dice: “Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna” (Rm 6,22).

למרדף אחר חיי נצח יש כל כך הרבה היבטים שבגלל מספרם הרב, השארתי אותו בצד. למעשה, האדון הרחום לא פתח דלת אחת, לא שנייה, אלא דלתות רבות להיכנס לחיי נצח, כך שכל אחד, כל אחד באשר הוא תלוי, יוכל לנצל זאת ללא קושי.

דברי האב הקדוש

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nell’unigenito Figlio di Dio» (Gv 3,17-18).

Questo significa allora che quel giudizio finale è già in atto, incomincia adesso nel corso della nostra esistenza. Tale giudizio è pronunciato in ogni istante della vita, come riscontro della nostra accoglienza con fede della salvezza presente ed operante in Cristo, oppure della nostra incredulità, con la conseguente chiusura in noi stessi.

Ma se noi ci chiudiamo all’amore di Gesù, siamo noi stessi che ci condanniamo. La salvezza è aprirsi a Gesù, e Lui ci salva, e chiediamo perdono. Ma per questo dobbiamo aprirci all’amore di Gesù, che è più forte di tutte le altre cose.

L’amore di Gesù è grande, l’amore di Gesù è misericordioso, l’amore di Gesù perdona; ma tu devi aprirti e aprirsi significa pentirsi, accusarsi delle cose che non sono buone e che abbiamo fatto. (קהל כללי, דצמבר 11, 2013)

Vangelo del giorno
הבשורה של היום
המילה של 20 באפריל, 2023
Loading
/

Destina il tuo 5x1000 alla nostra associazione
a te non costa nulla, per noi vale tanto!
Aiutaci ad aiutare piccoli malati oncologici
scrivi: 93118920615

כתבות אחרונות

croce su vetro appannato
16 Aprile 2024
Preghierina del 16 aprile 2024
madre e figlio
16 Aprile 2024
Supplica a mia madre
sole
16 Aprile 2024
Nuove compassioni
pane, acqua e crocifisso
16 Aprile 2024
La Parola del 16 aprile 2024
pane, acqua e crocifisso
15 Aprile 2024
Preghierina del 15 aprile 2024

אירועים קרובים

×