זמן קריאה: 6 דקות

קרא והאזין לבשורה ולדבר של 25 ביוני 2023

י"ב יום ראשון של החגים בזמן רגיל

קריאה ראשונה

הוא שחרר את חיי העניים מידיהם של רשעים.

מתוך ספר הנביא ירמיהו
י''ר כ' 10-13

הרגשתי לשון הרע של רבים:
"טרור מסביב!
תדווח עליו! כן, אנחנו נתבע אותו".

כל החברים שלי חיכו לנפילתי:
"אולי הוא יניח לעצמו להונות,
אז ננצח עליו,
אנחנו ננקום'.

אבל ה' לצדי כמו לוחם אמיץ,
על זה ירדפו רודפי
והם לא יוכלו לנצח;
הם יסמיקו כי הם לא יצליחו,
זו תהיה בושה נצחית ובלתי ניתנת למחיקה.

אדון צבאות המוכיח את הצדיקים,
שתראה את הלב והמוח,
אפשר לראות את נקמתך בהם,
כי בידך הפקדתי את ענייני!

שר מזמורי ה',
השבח לאל,
כי הוא שחרר את חיי העניים
מידי עושי רשע.

החרב של אלוהים.
 

תהילים תשובה
מתוך תהילים 68 (69)

R. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.

בשבילך אני נושא את העלבון
ובושה מכסה את פני;
הפכתי זר לאחים שלי,
uno straniero per i figli di mia madre.
כי הקנאות לביתך טורפת אותי,
העלבונות של אלה שמעליבים אותך נופלים עליי. ר.

אבל אני פונה אליך תפילתי,
אדוני, בזמן החסד.
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi,
בנאמנות ישועתך.
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore;
פנה אלי בעדינותך הגדולה. ר.

יראו את העניים וישמחו;
voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
כי ה' שומע לעניים
הוא אינו בז לשלו שהם שבויים.
יהי רצון שהשמים והארץ ישירו לו,
הימים ומה רוחש בהם. ר.
 

קריאה שניה

מתנת החסד אינה כמו הנפילה.ממכתבו של הקדוש פאולוס השליח לרומאים
רומי ה' 12-15

אחים, כשם שהחטא הגיע לעולם על ידי אדם אחד, והמוות על ידי החטא, כך התפשט המוות לכל בני האדם, כי כולם חטאו.

עד התורה למעשה היה חטא בעולם, וגם אם אי אפשר לזקוף את החטא כאשר התורה חסרה, מלך המוות מאדם ועד משה רבנו אפילו על מי שלא חטאו בדמותו של עבירה של אדם. זו דמות של מי שעתיד לבוא.

Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti.

החרב של אלוהים.

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

רוח האמת תעיד עלי,
אומר ה',
וגם אתה תעיד. (יוחנן 15,26b.27a)

אלואיה.

הבשורה של 25 ביוני 2023

אל תפחד מאלה שהורגים את הגופה.

La Parola del 25 giugno 2023
La Parola del 25 giugno 2023 7

מהבשורה על פי מתי
הר 10:26-33
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
"אל תפחד מבני אדם כי לא נסתר ממך דבר שלא יתגלה ולא סוד שלא יוודע. מה שאני אומר לכם בחושך, דברו באור, ומה שאתם שומעים מתלחשים, תכריז ממשטחי הבית.

ואל תירא ממי שהורג את הגוף אך אינו יכול להרוג את הנפש; אלא פחד ממי שיכול להרוס גם את הנשמה וגם את הגוף בגהינה.

Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».

דבר ה'.

גרגוריוס הקדוש הגדול (בערך 540-604)

papa, dottore della Chiesa

ספר XI, SC 212 (תרגום cb© evangelizo)

"מה שאני אומר לך בחושך אמור באור"

"שלוף את הסודות מן החושך והביא לאור את צל המוות" (איוב יב,כ"ב וגו). כשהמאמין תופס את המשמעות המסתורית של דברי הנביאים העלומים, מה הוא עושה? האם זה לא מוציא סודות מהחושך?

Ecco perché, rivolgendosi ai discepoli, la Verità dice anche: “Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce” (Mt 10,27). Quando infatti i nostri commenti sciolgono i nodi misteriosi delle allegorie, diciamo nella luce ciò che abbiamo udito nelle tenebre. Ora l’ombra della morte era la durezza della Legge che prescriveva per ogni peccatore la punizione della morte fisica.

Ma quando il nostro Redentore nella sua mitezza ha stemperato l’asprezza della prescrizione della Legge, quando ha stabilito che non era più la morte del corpo la sanzione dell’errore ed ha rivelato quanto fosse da temere la morte dell’anima, ha chiaramente portato in piena luce l’ombra della morte.

Poiché una morte che separa la carne dall’anima non è che l’ombra di quella che separa l’anima da Dio. L’ombra della morte è quindi portata alla luce quando, compreso cosa è la morte dello spirito, si smette di temere la morte della carne. (…)

למעשה, ה' חוטף סודות מהחושך כאשר הוא מביא לאור במלואו את השיפוט הנובע מעצותיו הסודיות כדי להפגין את רגשותיו כלפי כל אחד מאיתנו.

דברי האב הקדוש

La paura è uno dei nemici più brutti della nostra vita cristiana.

Gesù esorta: “Non abbiate paura”, “non abbiate paura”. E Gesù descrive tre situazioni concrete che essi si troveranno ad affrontare. Anzitutto, la prima, l’ostilità di quanti vorrebbero zittire la Parola di Dio, edulcorandola, annacquandola, o mettendo a tacere chi la annuncia. […]

La seconda difficoltà che i missionari di Cristo incontreranno è la minaccia fisica contro di loro, cioè la persecuzione diretta contro le loro persone, fino all’uccisione. Questa profezia di Gesù si è realizzata in ogni tempo: è una realtà dolorosa, ma attesta la fedeltà dei testimoni.

Quanti cristiani sono perseguitati anche oggi in tutto il mondo! Soffrono per il Vangelo con amore, sono i martiri dei nostri giorni. […] Il terzo tipo di prova che gli Apostoli si troveranno a fronteggiare, Gesù la indica nella sensazione, che alcuni potranno sperimentare, che Dio stesso li abbia abbandonati, restando distante e silenzioso.

Anche qui esorta a non avere paura, perché, pur attraversando queste e altre insidie, la vita dei discepoli è saldamente nelle mani di Dio, che ci ama e ci custodisce. (אנג'לוס, 21 ביוני 2020)

Vangelo del giorno
הבשורה של היום
המילה של 25 ביוני 2023
Loading
/

עזרו לנו לעזור!

La Parola del 25 giugno 2023 5
בתרומתך הקטנה אנו מעלים חיוך לחולי סרטן צעירים

קודםהפוסט הבא

כתבות אחרונות

Eugenio e Nicola in palestra
12 באפריל, 2024
Preghierina del 12 aprile 2024
moscerini al tramonto in un campo fiorito
12 באפריל, 2024
Un’armonia mi suona nelle vene
persone camminano
12 באפריל, 2024
תן לי זמן!
Pane spezzato
12 באפריל, 2024
המילה של 12 באפריל, 2024
panorama notturno mare
11 באפריל, 2024
תפילת 11 באפריל 2024

אירועים קרובים

×