קרא והאזין לבשורה ולדבר של 23 ביוני 2023

יום שישי בשבוע ה-11 של החגים בזמן רגיל

קריאה ראשונה

בנוסף לכל זה, הדאגה היומיומית שלי היא דאגה לכל הכנסיות.

Dalla seconda lettera di san Paolo שליח ai Corìnzi
2Cor 11,18.21b-30
 
Fratelli, dal momento che molti si vantano da un punto di vista בן אנוש, mi vanterò anch’io.
In quello in cui qualcuno osa vantarsi – lo dico da stolto – oso vantarmi anch’io.

האם הם יהודים? גם אני! האם הם ישראלים? גם אני! האם הם צאצאים של אברהם? גם אני! הם שרים של המשיח? אני עומד לומר טירוף, אני יותר משוגע מהם: הרבה יותר בעמל, הרבה יותר בכלא, הרבה יותר במכות, לעתים קרובות בסכנת מוות.

Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde.

Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul יָם, pericoli da parte di falsi fratelli; disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, פרדו e nudità.

בנוסף לכל זה, הדאגה היומיומית שלי היא דאגה לכל הכנסיות. מי חלש, שגם אני לא? מי מקבל שערורייה, שלא אכפת לי?
אם יש צורך בהתרברבות, אני אתפאר בחולשתי.

מילה של אלוהים.
 

תהילים תשובה
מתוך פס' 33 (34)

R. Il ג'ֶנטֶלמֶן libera i giusti da tutte le loro angosce.

Benedirò האדון in ogni tempo,
השבחים שלו תמיד על שפתי.
אני מתפארת בה':
העניים מקשיבים ושמחים.ר.
 
הגדל את ה' איתי,
esaltiamo insieme il suo שם פרטי.
חיפשתי את ה': הוא ענה לי
e da ogni mia פַּחַד mi ha liberato. ר.
 
תסתכל עליו ותהיה זוהר,
לא יסמיקו פניכם.
העני הזה זועק וה' שומע אותו,
מציל אותו מכל ייסוריו.ר.
 

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

אשרי עניי הרוח,
כי להם היא מלכות השמים. (Mt 5.3)

אלואיה.

הבשורה של 23 ביוני 2023

Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo לֵב.

המילה של 23 ביוני 2023
דבר ה-23 ביוני 2023 4

מ ה הבשורה על פי מתי
הר ו':19-23
 
במהלך הזמן הזה, יֵשׁוּעַ disse ai suoi תלמידים:

«Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in שָׁמַיִם, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.

שם lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso.

Se dunque la אוֹר che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!».

דבר ה'.

גרטרוד הקדושה מהלפטה (1256-1301)

נזירה בנדיקטנית

L’araldo del Divino אהבה, libro III, SC 143 (trad. cb© evangelizo)

"היכן אוצרך יהיה גם לבבך" (מט ו:21)

Cercando un giorno di comprendere per quale disegno accade che alcuni nell’Ufficio ricevano abbondante cibo spirituale mentre altri restano nell’aridità, Gertrude ebbe da Dio questa luce: “Il cuore è stato creato da Dio per contenere la שִׂמְחָה spirituale come un vaso contiene l’acqua.

Ma se nel vaso impercettibili fessure fanno uscire l’acqua, alla סוֹף, può perderla totalmente e restare completamento vuoto.

Avviene egualmente per la gioia spirituale nel cuore umano, se passa attraverso i sensi corporali, la vista, l’udito, e gli altri sensi lasciati liberi di agire a piacere, ella finisce per perdersi e il cuore resta vuoto di ogni gioia in Dio. Ciascuno può farne l’esperienza.

Se il בַּקָשָׁה gli viene da uno sguardo o da una parola inutile o da poco profitto ed egli vi cede, la gioia spirituale, non curata, se ne va come l’acqua.

Al contrario, se egli si sforza di contenersi per amor di Dio, la gioia cresce nel suo cuore al punto che appena riesce a sopportarne l’effetto.

Così, quando la persona ha imparato a dominarsi in simili occasioni, la gioia divina diviene familiare e più grande sarà stato lo sforzo della sua disciplina, più gustose saranno le delizie che scoprirà in Dio”.

דברי האב הקדוש

Alla fine queste ricchezze non danno la sicurezza per sempre. Anzi ti portano giù nella tua dignità.

Ed è questo che succede in famiglie, tante famiglie divise… Anche a radice delle guerre c’è questa ambizione, che distrugge, corrompe. In questo עוֹלָם, in questo momento, ci si sono tante guerre per avidità di potere, di ricchezze.

Si può pensare alla מִלחָמָה nel nostro cuore: “Tenetevi lontano da ogni cupidigia!” così dice il Signore». Perché la cupidigia va avanti, va avanti, va avanti: è uno scalino, apre la porta, poi viene la vanità — credersi importanti, credersi potenti — e, alla fine, l’orgoglio.

E da lì tutti i vizi, tutti: sono scalini, ma il primo è la cupidigia, la voglia di accumulare ricchezze. […] “E’ difficile, è come giocare col fuoco! Tanti tranquillizzano la propria coscienza con l’elemosina e danno quello che avanza loro.

Quello non è l’amministratore: l’amministratore prende per sé quello che avanza e dà agli altri, in שֵׁרוּת, tutto. Amministrare la ricchezza è uno spogliarsi continuamente del proprio interesse e non pensare che queste ricchezze ci daranno ישועה. Accumulare, sì, va bene.

אוצרות, כן, בסדר: אבל אלה שיש להם מחיר – נניח – ב'ארנק גן עדן'. שם, תצטברו שם!". (סנטה מרתה, 19 ביוני 2015)

הבשורה של היום
Il בְּשׂוֹרָה del giorno
המילה של 23 ביוני 2023
דבר ה-23 ביוני 2023 2
/
אוואטר של רמיג'יו רוברטו

היי, אני רמיג'יו רוברטו, אביו של יוגניו. האהבה שקושרת אותי לאוג'ניו היא נצחית וחסרת חלל.

השאירו תגובה

פוסטים אחרונים

ישוע מדבר אל התלמידים
המילה של 30 בספטמבר 2023
30 בספטמבר 2023
מֶרחָב
תפילת 29 בספטמבר 2023
29 בספטמבר 2023
יוגניו מלטף את רמיג'יו
עם כן אתה מפריע ועם לא אתה יוצא מהדרך!
29 בספטמבר 2023
פנטסטי 4 ב-Pizzo Calabro
מכתב לאלוהים
29 בספטמבר 2023
ישו ותלמידים
המילה של 29 בספטמבר 2023
29 בספטמבר 2023

ניוזלטרים

פִּרסוּם

פִּרסוּם