זמן קריאה: 6 דקות

קרא והאזין לבשורה ולדבר של 22 ביוני 2023

יום חמישי בשבוע ה-11 של חגי הזמן הרגיל

קריאה ראשונה

Vi ho annunciato gratuitamente il vangelo di Dio.

מהמכתב השני של הקדוש פאולוס השליח אל הקורינתים
2Cor 11,1-11
 
Fratelli, se soltanto poteste sopportare un po’ di follia da parte mia! Ma, certo, voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico sposo, per presentarvi a Cristo come vergine casta.

Temo però che, come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo.

Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo.

כעת, אני מאמין שאינני נחות בשום אופן מ"שליחי העל" הללו! וגם אם אני הדיוט באומנות הדיבור, איני, לעומת זאת, בתורה, כפי שהוכחנו מכל הבחינות לפניך.

O forse commisi una colpa abbassando me stesso per esaltare voi, quando vi ho annunciato gratuitamente il vangelo di Dio?

Ho impoverito altre Chiese accettando il necessario per vivere, allo scopo di servire voi. E, trovandomi presso di voi e pur essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad alcuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedònia.

In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi di aggravio e così farò in avvenire. Cristo mi è testimone: nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acàia! Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio!

החרב של אלוהים.
 

תהילים תשובה
מתוך פס' 110 (111)

ר' מעשי ידיך אמת וצדק.

אודה לה' בכל לבי,
בין הצדיקים שנאספו בעצרת.
גדולות מעשי ה':
תנו לאלו שאוהבים אותם לחפש אותם. ר.
 
מעשהו נפלא ומלכותי,
la sua giustizia rimane per sempre.
הוא השאיר זיכרון של נפלאותיו:
רחום וחנון ה'. ר.
 
מעשי ידיו אמת וצדק,
יציבות הן כל הפקודות שלו,
בלתי משתנה במשך מאות שנים, לנצח,
להתבצע עם אמת וצדקה. ר.
 

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». (Rm 8,15bc)

אלואיה.

הבשורה של 22 ביוני 2023

אז אתה מתפלל ככה.

Preghiera Padre Nostro
La Parola del 22 giugno 2023 7

מהבשורה על פי מתי
הר 6,7-15
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.

אז אתה מתפלל ככה:

Padre nostro che sei nei cieli,
יתקדש שמך,
בואי ממלכתך,
רצונך ייעשה,
כמו בשמים כך עלי אדמות.

תן לנו היום את לחמנו היומי,
וסלח לנו על חובותינו
כמו שגם אנו סולחים לחייבינו,
ואל תפקיר אותנו לפיתוי,
אלא הציל אותנו מרע.

Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».

דבר ה'.

טרטוליאנוס (155? - 220?)

תֵאוֹלוֹג

תפילה, 1-10 (תרגום cb© evangelizo)

רצון ה' ייעשה בנו!

E’ evidente che nessun ostacolo può impedire alla volontà di Dio di compiersi; non le auguriamo più successo nell’eseguire i suoi disegni, ma chiediamo che la sua volontà sia fatta in tutti. Nell’immagine di carne e spirito, siamo noi, designati da cielo e terra.

Ma, è ovvio, la natura della domanda resta, cioè, che la volontà di Dio si compia in noi sulla terra, affinché possa compiersi in noi in cielo. Ora, la volontà di Dio, quale è, se non che seguiamo le vie del suo insegnamento? Lo supplichiamo quindi di comunicarci la sostanza e l’energia della sua volontà, affinché siamo salvati sulla terra e in cielo, poiché la sua volontà essenziale è salvare i figli che ha adottati.

Questa volontà di Dio, il Signore l’ha realizzata con la parola, l’azione e il dolore. In questo senso ha detto che non faceva la sua, ma la volontà del Padre. Non c’è dubbio che faceva non la sua volontà, ma quella del Padre; questo è anche l’esempio che oggi ci dà: predicare, lavorare, soffrire fino alla morte. Per compierlo abbiamo bisogno della volontà di Dio.

Dicendo: “Sia fatta la tua volontà”, noi ci rallegriamo del fatto che la volontà di Dio non sia mai un male per noi. Inoltre, con queste parole ci incoraggiamo di fronte alla sofferenza. Il Signore, per mostrarci in mezzo alle angosce della Passione che provava anche lui la debolezza della nostra carne, disse: “Padre, allontana questo calice”.

Poi si ravvide: “Non sia fatta la mia, ma la tua volontà” (Lc 22,42). Era lui stesso la volontà e la potenza del Padre; ma, per insegnarci a pagare il debito del dolore, si ridona interamente alla volontà del Padre.

דברי האב הקדוש

La preghiera del “Padre nostro” affonda le sue radici nella realtà concreta dell’uomo.

Ad esempio, ci fa chiedere il pane, il pane quotidiano: richiesta semplice ma essenziale, che dice che la fede non è una questione “decorativa”, staccata dalla vita, che interviene quando sono stati soddisfatti tutti gli altri bisogni. Semmai la preghiera comincia con la vita stessa.

La preghiera – ci insegna Gesù – non inizia nell’esistenza umana dopo che lo stomaco è pieno: piuttosto si annida dovunque c’è un uomo, un qualsiasi uomo che ha fame, che piange, che lotta, che soffre e si domanda “perché”. […] Gesù, nella preghiera, non vuole spegnere l’umano […].

הוא לא רוצה שננמיך את השאלות והבקשות בכך שנלמד לשאת הכל. במקום זאת, הוא רוצה שכל הסבל, כל חוסר השקט, יזנק לגן עדן ויהפוך לדיאלוג. (קהל כללי, 12 בדצמבר 2018)

Vangelo del giorno
הבשורה של היום
המילה של 22 ביוני 2023
Loading
/

עזרו לנו לעזור!

La Parola del 22 giugno 2023 5
בתרומתך הקטנה אנו מעלים חיוך לחולי סרטן צעירים

כתבות אחרונות

Eugenio e Nicola in palestra
12 באפריל, 2024
Preghierina del 12 aprile 2024
moscerini al tramonto in un campo fiorito
12 באפריל, 2024
Un’armonia mi suona nelle vene
persone camminano
12 באפריל, 2024
תן לי זמן!
Pane spezzato
12 באפריל, 2024
המילה של 12 באפריל, 2024
panorama notturno mare
11 באפריל, 2024
תפילת 11 באפריל 2024

אירועים קרובים

×