Tempo di lettura: 7 minuti

קרא והאזין לבשורה ולדבר של 16 ביולי 2023

יום ראשון החמישה עשר בזמן רגיל

קריאה ראשונה

גשם גורם לאדמה לנבוט.

מתוך ספר ישעיהו הנביא
הוא 55,10-11

כה אומר ה':
"כאשר גשם ושלג יורדים מהשמיים
ואל תשוב לשם בלי שהשקה את הארץ,
מבלי שהפריה אותו וגרם לו לנבוט,

כי הוא נותן את הזרע לזורעים
ולחם לאוכלים,
כך יהיה עם דברי היוצא מפי:
זה לא יחזור אלי בלי השפעה,

מבלי שעשיתי מה שרציתי
ובלי שהשגתי את מה ששלחתי אותה לעשות'.

החרב של אלוהים.

תהילים תשובה
מתוך תהילים 64 (65)

ר''כ אתה מבקר את הארץ, אדוני, ומברך את נורותיה.

אתה מבקר את הארץ ומכבה אותה,
למלא אותו בעושר.
Il fiume di Dio è gonfio di acque;
אתה מכין חיטה לגברים. ר.

כך מכינים את האדמה:
להשקות את התלמים, ליישר את הגושים,
להרעיף עליו גשמים ולברך את יריותיו. ר.

אתה מכתיר את השנה בהטבות שלך,
התלמים שלך נוטפים שפע.
שטחי המרעה המדבריים נוטפים
והגבעות חוגרות צהלה. ר.

כרי הדשא מכוסים עדרים,
העמקים עטויים יבולים:
הם צועקים ושרים משמחה! ר.

קריאה שניה

L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio.

ממכתבו של הקדוש פאולוס השליח לרומאים
רומי ח 18-23

Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.

L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio.
La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.

החרב של אלוהים.

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

Il seme è la parola di Dio,
il seminatore è Cristo:
מי שמוצא אותו יש לו חיי נצח.

אלואיה.

הבשורה של 16 ביולי 2023

הזורע יצא לזרוע.

La Parola del 16 luglio 2023
דבר ה-16 ביולי 2023 3

מהבשורה על פי מתי
הר 13,1-23

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.

Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò.

Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono.

חלק אחר נפל על אדמה טובה ונשא פרי: מאה, שישים, שלושים פעמים אחד. מי שיש לו אוזניים, תקשיב".
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?».

Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.

כי למי שיש, ינתן יותר, ויהיה לו שפע; אֲבָל מִמֶּן שֶׁלֹּא יִקָּחוּ אֲפִלּוּ מַה שֶּׁלוֹ. לכן אני מדבר אליהם במשלים: כי בהסתכלות אינם רואים, בשמיעה אינם שומעים ואינם מבינים.

כך מתגשמת להם נבואת ישעיהו האומרת:
"אתם תשמעו, כן, אבל לא תבינו,
אתה תסתכל, כן, אבל לא תראה.
למה הלב של העם הזה קהה,
הם הפכו לכבדי שמיעה
והם עצמו את עיניהם,
כי הם לא רואים בעיניים,
אל תקשיב עם האוזניים
ולא מבינים בלב
ואל תתגייר ואני מרפא אותם!".

אשרי במקום עיניך כי הן רואות ואוזניך כי הן שומעות. באמת אני אומר לכם: הרבה נביאים ורבים צדיקים השתוקקו לראות את מה שאתם רואים, אבל לא ראו, ולשמוע את מה שאתם שומעים, אבל לא שמעו!

Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada.

Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno.

Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto.

הנזרע על אדמה טובה הוא השומע את המילה ומבין אותה; זה נושא פרי ומוליד מאה, שישים, שלושים פעמים אחד".

דבר ה'.

הילדגרד הקדוש מבינגן (1098-1179)

badessa benedettina e dottore della Chiesa

Le Scivias, le vie di Dio, cap. 4 (trad. cb© evangelizo)

איך אתה עובד את אדמת הלב שלך?

A chi accetta di buon cuore il seme della mia parola, accordo in sovrabbondanza i doni dello Spirito Santo, come ad un buon terreno.

Ma chi a volte la riceve, a volte la rifiuta, è come un terreno che ora rinverdisce, ora si secca. Mostrami come lavori il terreno del tuo cuore e come lo coltivi! Se mi piace il tuo lavoro interiore, ti darò un raccolto eccellente. E’ secondo il tuo lavoro che sarà il tuo raccolto e la tua ricompensa.

Do forse frutto alla terra senza lavoro? Così, uomo, non te ne darò senza il sudore che ti chiedo. Poiché hai avuto da me quanto ti permette di lavorare la tua anima.

Certi pensano che possono essere tutto ciò che vogliono, rifiutando di esaminare che cosa sono e cosa possono fare, senza consultare Colui che li ha formati e che è il loro Dio… vogliono trattare Dio come un domestico che compia interamente la loro volontà. Perciò non voglio accordare i miei doni né seminare un terreno vuoto in un uomo che cerca di unirsi a me con orgoglio ed agisce, nell’alienazione della sua ignoranza, come se non mi conoscesse…

O uomo, perché non hai guardato il terreno della tua anima per togliere le erbe inutili, le spine ed i rovi, invocandomi ed esaminando te stesso, prima di venire a me come ebbro, folle ed ignorando te stesso, poiché non puoi compiere alcuna opera di luce senza il mio aiuto? (…)

בלעדיי אתה לא יכול לעשות כלום...

דברי האב הקדוש

Questa del seminatore è un po’ la “madre” di tutte le parabole, perché parla dell’ascolto della Parola.

Ci ricorda che essa è un seme fecondo ed efficace; e Dio lo sparge dappertutto con generosità, senza badare a sprechi. Così è il cuore di Dio! Ognuno di noi è un terreno su cui cade il seme della Parola, nessuno è escluso. La Parola è data a ognuno di noi.

Possiamo chiederci: io, che tipo di terreno sono? Assomiglio alla strada, alla terra sassosa, al roveto? Se vogliamo, con la grazia di Dio possiamo diventare terreno buono, dissodato e coltivato con cura, per far maturare il seme della Parola.

Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende da noi, dipende dall’accoglienza che riserviamo a questo seme.

פעמים רבות מוסחת דעתנו על ידי יותר מדי תחומי עניין, על ידי יותר מדי שיחות, וקשה להבחין, בין כל כך הרבה קולות וכל כך הרבה מילים, את זה של האדון, היחיד שמשחרר אותנו לחופשי. (אנג'לוס 12 ביולי 2020)

Vangelo del giorno
הבשורה של היום
המילה של 16 ביולי 2023
Loading
/

תרום את ה-5x1000 שלך לעמותה שלנו
זה לא עולה לך כלום, זה שווה לנו המון!
עזרו לנו לעזור לחולי סרטן קטנים
אתה כותב:93118920615

כתבות אחרונות

pecore e capre
21 Aprile 2024
La Parola del 21 aprile 2024
kitten, cat, pet, gattino, gatto
20 באפריל, 2024
Il gatto senza gli stivali
pregare il Rosario
20 באפריל, 2024
בחר להתפלל
libro del Vangelo
20 באפריל, 2024
המילה של 20 באפריל, 2024
rana, animale, frog
19 באפריל, 2024
הצפרדע רחב הפה

אירועים קרובים

×