קרא והאזין לבשורה ולדבר של 16 ביולי 2023

יום ראשון החמישה עשר בזמן רגיל

קריאה ראשונה

גשם גורם לאדמה לנבוט.

מתוך הספר של נָבִיא ישעיהו
הוא 55,10-11

Così dice il ג'ֶנטֶלמֶן:
«Come la pioggia e la neve scendono dal שָׁמַיִם
ואל תשוב לשם בלי שהשקה את הארץ,
מבלי שהפריה אותו וגרם לו לנבוט,

perché dia il seme a chi semina
ולחם לאוכלים,
כך יהיה עם דברי היוצא מפי:
זה לא יחזור אלי בלי השפעה,

מבלי שעשיתי מה שרציתי
ובלי שהשגתי את מה ששלחתי אותה לעשות'.

מילה של אלוהים.

תהילים תשובה
מתוך תהילים 64 (65)

ר''כ אתה מבקר את הארץ, אדוני, ומברך את נורותיה.

אתה מבקר את הארץ ומכבה אותה,
למלא אותו בעושר.
Il fiume di Dio è gonfio di acque;
אתה מכין חיטה לגברים. ר.

כך מכינים את האדמה:
להשקות את התלמים, ליישר את הגושים,
להרעיף עליו גשמים ולברך את יריותיו. ר.

אתה מכתיר את השנה בהטבות שלך,
התלמים שלך נוטפים שפע.
שטחי המרעה המדבריים נוטפים
והגבעות חוגרות צהלה. ר.

כרי הדשא מכוסים עדרים,
העמקים עטויים יבולים:
gridano e cantano di שִׂמְחָה! R.

קריאה שניה

הציפייה הלוהטת של הבריאה מגיעה לקראת הגילוי של יְלָדִים של אלוהים.

מתוך מכתבו של פול הקדוש שליח לרומאים
רומי ח 18-23

Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.

L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio.
La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella לְקַווֹת che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella חוֹפֶשׁ della gloria dei figli di Dio.

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.

החרב של אלוהים.

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

Il seme è המילה של אלוהים,
הזורע הוא המשיח:
chiunque trova lui, ha החיים נִצחִי.

אלואיה.

הבשורה של 16 ביולי 2023

הזורע יצא לזרוע.

המילה של 16 ביולי 2023
דבר ה-16 ביולי 2023 4

מ ה הבשורה על פי מתי
הר 13,1-23

היום הזה יֵשׁוּעַ uscì di בית e sedette in riva al יָם. Si radunò attorno a lui tanta קָהָל che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.

Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il שמש fu bruciata e, non avendo radici, seccò.

Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono.

חלק אחר נפל על אדמה טובה ונשא פרי: מאה, שישים, שלושים פעמים אחד. מי שיש לו אוזניים, תקשיב".
Gli si avvicinarono allora i תלמידים e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?».

Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.

כי למי שיש, ינתן יותר, ויהיה לו שפע; אֲבָל מִמֶּן שֶׁלֹּא יִקָּחוּ אֲפִלּוּ מַה שֶּׁלוֹ. לכן אני מדבר אליהם במשלים: כי בהסתכלות אינם רואים, בשמיעה אינם שומעים ואינם מבינים.

כך מתגשמת להם נבואת ישעיהו האומרת:
"אתם תשמעו, כן, אבל לא תבינו,
אתה תסתכל, כן, אבל לא תראה.
Perché il לֵב di questo popolo è diventato insensibile,
הם הפכו לכבדי שמיעה
e hanno chiuso gli עיניים,
כי הם לא רואים בעיניים,
אל תקשיב עם האוזניים
ולא מבינים בלב
ואל תתגייר ואני מרפא אותם!".

Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In אֶמֶת io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!

Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada.

Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno.

Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del עוֹלָם e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto.

הנזרע על אדמה טובה הוא השומע את המילה ומבין אותה; זה נושא פרי ומוליד מאה, שישים, שלושים פעמים אחד".

דבר ה'.

הילדגרד הקדוש מבינגן (1098-1179)

המנזר הבנדיקטיני והרופא של ה כְּנֵסִיָה

Le Scivias, le vie di Dio, cap. 4 (trad. cb© evangelizo)

איך אתה עובד את אדמת הלב שלך?

A chi accetta di buon cuore il seme della mia parola, accordo in sovrabbondanza i doni dello רוח קודש, come ad un buon terreno.

Ma chi a volte la riceve, a volte la rifiuta, è come un terreno che ora rinverdisce, ora si secca. Mostrami come lavori il terreno del tuo cuore e come lo coltivi! Se mi piace il tuo lavoro interiore, ti darò un raccolto eccellente. E’ secondo il tuo lavoro che sarà il tuo raccolto e la tua ricompensa.

Do forse frutto alla terra senza lavoro? Così, איש, non te ne darò senza il sudore che ti chiedo. Poiché hai avuto da me quanto ti permette di lavorare la tua נֶפֶשׁ.

Certi pensano che possono essere tutto ciò che vogliono, rifiutando di esaminare che cosa sono e cosa possono fare, senza consultare Colui che li ha formati e che è il loro Dio… vogliono trattare Dio come un domestico che compia interamente la loro volontà. Perciò non voglio accordare i miei doni né seminare un terreno vuoto in אדם che cerca di unirsi a me con orgoglio ed agisce, nell’alienazione della sua ignoranza, come se non mi conoscesse…

O uomo, perché non hai guardato il terreno della tua anima per togliere le erbe inutili, le spine ed i rovi, invocandomi ed esaminando te stesso, prima di venire a me come ebbro, folle ed ignorando te stesso, poiché non puoi compiere alcuna opera di אוֹר senza il mio aiuto? (…)

בלעדיי אתה לא יכול לעשות כלום...

דברי האב הקדוש

Questa del seminatore è un po’ la “madre” di tutte le parabole, perché parla dell’ascolto della Parola.

Ci ricorda che essa è un seme fecondo ed efficace; e Dio lo sparge dappertutto con generosità, senza badare a sprechi. Così è il cuore di Dio! Ognuno di noi è un terreno su cui cade il seme della Parola, nessuno è escluso. La Parola è data a ognuno di noi.

Possiamo chiederci: io, che tipo di terreno sono? Assomiglio alla strada, alla terra sassosa, al roveto? Se vogliamo, con la חן di Dio possiamo diventare terreno buono, dissodato e coltivato con cura, per far maturare il seme della Parola.

Esso è già presente nel nostro cuore, ma il farlo fruttificare dipende da noi, dipende dall’accoglienza che riserviamo a questo seme.

פעמים רבות מוסחת דעתנו על ידי יותר מדי תחומי עניין, על ידי יותר מדי שיחות, וקשה להבחין, בין כל כך הרבה קולות וכל כך הרבה מילים, את זה של האדון, היחיד שמשחרר אותנו לחופשי. (אנג'לוס 12 ביולי 2020)

הבשורה של היום
Il בְּשׂוֹרָה del giorno
המילה של 16 ביולי 2023
דבר ה-16 ביולי 2023 2
/
אוואטר של רמיג'יו רוברטו

היי, אני רמיג'יו רוברטו, אביו של יוגניו. האהבה שקושרת אותי לאוג'ניו היא נצחית וחסרת חלל.

השאירו תגובה

פוסטים אחרונים

ישוע בבית המקדש
המילה של 1 באוקטובר 2023
1 באוקטובר 2023
לשנות מנטליות
תפילת 30 בספטמבר 2023
30 בספטמבר 2023
שקיעה מעל האוקיינוס
השקיעה מעל האוקיינוס
30 בספטמבר 2023
ישוע מדבר אל התלמידים
המילה של 30 בספטמבר 2023
30 בספטמבר 2023
מֶרחָב
תפילת 29 בספטמבר 2023
29 בספטמבר 2023

ניוזלטרים

פִּרסוּם

פִּרסוּם