זמן קריאה: 5 דקות

קרא והאזין למילה של 13 במאי 2023

שבת בשבוע החמישי של חג הפסחא

Oggi la Chiesa celebra la מריה הקדושה מפאטימה

קריאה ראשונה

בואו למקדוניה ועזרו לנו!

מתוך מעשי השליחים
מעשי השליחים טז:1-10

In quei giorni, Paolo si recò a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timòteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco: era assai stimato dai fratelli di Listra e di Icònio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei Giudei che si trovavano in quelle regioni: tutti infatti sapevano che suo padre era greco.

בנסעו בערים, הם העבירו להם את ההחלטות שקיבלו השליחים וזקני ירושלים, כדי שיוכלו לקיים אותם. בינתיים התחזקו הכנסיות באמונה ומספרן גדל מדי יום.

Attraversarono quindi la Frìgia e la regione della Galàzia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la Parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Mìsia, cercavano di passare in Bitìnia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro; così, lasciata da parte la Mìsia, scesero a Tròade.

Durante la notte apparve a Paolo una visione: era un Macèdone che lo supplicava: «Vieni in Macedònia e aiutaci!». Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedònia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo.

החרב של אלוהים.

תהילים תשובה
מתוך תהילים 99 (100)

ר, הֲוָה יְהוָה כֻּלְּכֶם עַל הָאָרֶץ.

הלל את ה' כל הארץ
עבדו את ה' בשמחה,
לבוא אליו בשמחה. ר.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:
הוא יצר אותנו ואנחנו שלו,
עמו וצאן מרעהו. ר.

כי טוב ה',
il suo amore è per sempre,
נאמנותו מדור לדור. ר.

הצהרת הבשורה

הללויה, הללויה.

Se siete risorti con Cristo,
חפש דברים למעלה,
dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. (Col 3,1)

אלואיה.

בְּשׂוֹרָה

אתה לא מהעולם, אבל אני בחרתי בך מהעולם.

Santuario di Fatima: La Parola del 13 maggio 2023
מקדש פאטימה

מהבשורה על פי יוחנן
יוחנן ט"ו 18-21

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
"אם העולם שונא אותך, דע שהוא שנא אותי לפניך. הייתם של העולם, העולם היה אוהב את שלו; אֲבָל כֵּיוָן שֶׁאֵין אַתָּה מִן הָעוֹלָם, אֲבָל אֲנִי בָּחִירִי בָּךְ מִן הָעוֹלָם.

Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.

אבל את כל זה יעשו לך בגלל שמי, כי לא ידעו את אשר שלחני."

דבר ה'.

הקדוש שארל דה פוקו (1858-1916)

נזיר ומיסיונר בסהרה

שמונה ימים באפרים (כתבים רוחניים של שארל דה פוקו, נזיר בסהרה, שליח הטוארגים) (תרגום cb© evangelizo)

"אם רדפו אותי, ירדפו גם אותך" (יוחנן ט"ו, 20)

“Beati coloro che sono odiati e perseguitati a causa Mia! Beati, sì, poiché se Mi imitano parteciperanno alla Mia sorte come vere spose, condivideranno pienamente la sorte del loro Sposo… Beati, perché cosa c’è di più dolce di soffrire con chi si ama? …

Beati, perché avranno questo duplice onore, soffrire col Benamato e soffrire per Lui… Beati, poiché, grazie alle stesse sofferenze crescerà l’amore per me: crescerà nella misura dei dolori che patiranno per me e questo amore crescente non sarà passeggero, ma duraturo, durerà nel tempo e nell’eternità… Oh!

Beati coloro che soffrono persecuzione con Me, e di cui l’amore cresce senza posa nelle persecuzioni!

Non rifiutate, non temete mai le pene, l’odio, le persecuzioni sofferte per Me; accoglietele, al contrario, con gioia, benedizione, azione di grazie, riconoscenza a Dio e agli uomini, ringraziandoMi dal profondo del cuore, pregando per i vostri nemici e i vostri boia, aggiungendovi, angeli terrestri, ai loro angeli custodi per chiederMi la loro conversione, e rallegrandovi nel profondo del cuore d’essere stati giudicati degni di patire umiliazione e dolore per amore Mio!

Non dimenticate che così tratto quelli che amo con predilezione; così ho trattato i patriarchi e i profeti, così ho trattato mia Madre, così ho trattato il Mio benamato padre Giuseppe, così vi tratterò Maddalena, così vi tratterò, Pietro, Giovanni, Giacomo, tutti voi miei prediletti! … e così soprattutto tratterò Me stesso, io che devo essere il primo in tutto…

וכמה מבורך יהיה סוף הכאבים האלה!... ככל שאהבת וסבלת בשבילי יותר בעולם הזה, ככל שנרדפת בשבילי, כך תראה אותי טוב יותר ותאהב אותי טוב יותר לנצח בעולם הזה. הַבָּא…

דברי האב הקדוש

איזהרוח העולם?

Cosa è questa mondanità, capace di odiare, di distruggere Gesù e i suoi discepoli, anzi di corromperli e di corrompere la Chiesa? (…)

עולמיות היא תרבות; זו תרבות של ארעיות, תרבות של הופעה, שללהשלים, una cultura “dell’oggi sì domani no, domani sì e oggi no”.

Ha dei valori superficiali. Una cultura che non conosce fedeltà, perché cambia secondo le circostanze, negozia tutto.

Questa è la cultura mondana, la cultura della mondanità. E Gesù insiste a difenderci da questo e prega perché il Padre ci difenda da questa cultura della mondanità. È una cultura של חד פעמי, secondo quello che convenga.

זו תרבות ללא נאמנות, אין לה שורשים. אבל זוהי דרך חיים, דרך חיים גם עבור רבים המכנים עצמם נוצרים. הם נוצרים אבל הם עולמיים. (מחווה מ סנטה מרתה16 במאי 2020)

Vangelo del giorno
הבשורה של היום
המילה של 13 במאי 2023
Loading
/

עזרו לנו לעזור!

La Parola del 13 maggio 2023 5
בתרומתך הקטנה אנו מעלים חיוך לחולי סרטן צעירים

כתבות אחרונות

Gesù e discepoli
14 Aprile 2024
La Parola del 14 aprile 2024
Eugenio e Francesca con la bicicletta nel 2015
13 Aprile 2024
Preghierina del 13 aprile 2024
Eugenio e Remigio mano nella mano, salita al Gianicolo
13 Aprile 2024
Dammi la mano ragazzo mio
mani sul cuore
13 Aprile 2024
Messo da parte per la sua gloria
Gesù cammina sulle acque
13 Aprile 2024
La Parola del 13 aprile 2024

אירועים קרובים

×