אבל האם זה יהיה שווה את זה? הספק הבלתי נמנע של אהבה

פרשנות לבשורה מה-30 ביולי 2023

יום ראשון השבעה עשר של TO שנה א'

מלכים א 3,5.7-12 פס' 118 רומ 8,28-30 Mt 13,44-52

כושר ההבחנה חייב להיעשות באדיקות תוך ערנות ובשקידה

אוגוסטינוס הקדוש,נְאוּם168,2,2
אבל זה יהיה שווה את זה
אבל האם זה יהיה שווה את זה? 4

אהבה וכלכלה

La finanza domina in maniera così pervasiva la nostra חַיִים che spesso arriviamo a confondere i piani: a un certo punto succede che guardiamo anche alle nostre relazioni in termini economici.

Viviamo con l’obiettivo inconfessato di portare a termine qualche buon affare, barattiamo l’amore con la nostra dignità, ci vendiamo al primo offerente, inviamo ingiunzioni di pagamento a chi ancora non ci ha ripagato di tutto l’amore che abbiamo versato.

Probabilmente la קהילה a cui si rivolge il בְּשׂוֹרָה של מתאו viveva dinamiche molto simili, visto che יֵשׁוּעַ ha sentito l’esigenza di rivolgersi ai suoi interlocutori usando il linguaggio dell’economia e costruendo immagini che richiamano il עוֹלָם degli affari: nei versetti del Vangelo di questa יוֹם רִאשׁוֹן si parla infatti di mercanti, di contadini e di pescatori, e tutti cercano di trarre vantaggio da quello che succede nella loro vita.

לבחור ולהסתכן

Tutti a un certo punto abbiamo bisogno di fare delle scelte, dobbiamo decidere che cosa conta nella nostra vita, dobbiamo scegliere su cosa vogliamo scommettere.

וברור שאיננו יכולים לשלול סופית את הספק: האם זה באמת היה שווה את זה?

Ad alcuni capita quasi per caso di imbattersi in una relazione che sembra rispondere a quello che da sempre avevano desiderato: il contadino di cui parla Gesù è un איש che sta facendo il suo lavoro quotidiano, è preso nelle sue abitudini, e forse si è anche dimenticato di quello che avrebbe voluto trovare, potrebbe essere addirittura una persona rassegnata, che però a un certo punto della vita trova finalmente qualcosa di importante.

זה הרגע, הלא קל, להחלטה: להישאר באזור הנוחות הרגיל והמנוטר או להסתכן?

Ci sono però anche coloro che, come mercanti, passano tutta החיים a cercare una risposta alla loro inquietudine. E a volte capita di sfiorare ciò che sembra colmare ogni attesa.

אבל גם שם מחזירים אותנו לצורך לקבל החלטה. ואין מנוס מהפיתוי העדין שאולי, אם אחפש יותר, אולי אמצא פנינה עוד יותר יקרה. דווקא הספק הזה מרעיל לא פעם את הנשמה ומונע מאיתנו לבזבז את עצמנו במלואו.

מאחורי חוסר הביטחון הזה יש בעצם דימוי מתעתע של אלוהים, l’immagine cioè di un Dio che gioca a nascondino con noi e si diverte a rendere complicata la nostra esistenza.

Le parabole che Gesù racconta mostrano invece un volto diverso di Dio: Egli si lascia trovare.

Se diventiamo familiari con Dio, impariamo anche a riconoscerlo nelle situazioni in cui è meno evidente la sua presenza.

תובעני ומקבל בברכה את אלוהים

È vero però che, dopo aver trovato Dio, occorre anche accoglierlo. Dio infatti non può stare insieme a tutto quello che non ci aiuta a לחיות. Dio è esigente ed esclusivo. Non accetta di convivere con tutte quelle altre divinità che ci riducono in schiavitù.

Dobbiamo vendere tutto per conquistare il tesoro e la perla.

Questa מבצע di vendita è ovviamente prima di tutto in nostro favore, perché ci consente di liberarci da tutto quello che ci costringe a essere preoccupati, afflitti e in ansia. Solo un לֵב veramente libero può essere conquistato da Dio.

Ma in fondo sperimentiamo questa dinamica anche nelle relazioni affettive: quando un cuore è già occupato da altro, non riesce veramente a innamorarsi di qualcuno.

למרבה הצער, אנחנו מעדיפים בדרך כלל לחיות על פשרות ולהמשיך קיום שבו אנחנו אף פעם לא מצליחים להחליט באמת ומסיבה זו אפילו לא יוצא לנו להיות מאושרים לגמרי.

בסופו של דבר יש את הבחירה

Le parabole che Gesù ha raccontato diventano efficaci nel momento in cui rivediamo in esse la nostra vita. La parabola è un’immagine davanti alla quale siamo chiamati a prendere posizione: cosa decidiamo di fare?

Ecco perché alla סוֹף del discorso in parabole nel הבשורה של מתי, Gesù conclude con due riflessioni che riprendono il tema della scelta.

La vita è come una rete a strascico che prende tutto, trattiene pesci di ogni tipo.

Così è il mondo, la Chiesa, la comunità. C’è però un tempo nel quale il ג'ֶנטֶלמֶן fa chiarezza.

אז לא נתפלא אם יש רגע שבו נמצא את עצמנו באותה רשת עם אלה שנראים כל כך שונים ורחוקים מאיתנו.

Le מילים di Gesù ci chiedono, dunque, di scegliere da che parte vogliamo stare, per questo il discepolo diventa tale solo quando impara a discernere.

Imparare a discernere significa affrontare le situazioni nuove della vita alla luce dell’esperienza e di tutto quello che abbiamo capito con la nostra intelligenza.

Senza questo cammino non si arriva mai a diventare תלמידים, ma si rimane non tanto degli scribi (che sarebbe comunque già un complimento), ma degli scribacchini, persone cioè che conoscono le carte a menadito, ma non sanno come usarle.

Possiamo conoscere le norme, i precetti, le regole, ma non è detto che possediamo anche la חוכמה di applicarle di volta in volta alle situazioni della vita. Questa saggezza infatti è un dono di Dio, non una competenza personale. Salomone ottiene un cuore saggio תודה alla תְפִלָה!

כושר ההבחנה עוזר לנו לבסס את ההחלטות שלנו על בסיס יציב, אבל הוא לעולם לא יסיר את החלק הזה מהסיכון ששייך בהכרח לחיינו.

קרא בפנים

- מה אתה מרגיש שאתה לא יכול למכור כדי להיכבש במלואו המשיח?

- האם אתה מוכן להסתכן עבור מה שחשוב בחייך?

באדיבות © ♥ האב Gaetano Piccolo SJ

בואו נקשיב ביחד

הבשורה של היום
הבשורה של היום
אבל האם זה יהיה שווה את זה?
אבל האם זה יהיה שווה את זה? 2
/
אוואטר של רמיג'יו רוברטו

היי, אני רמיג'יו רוברטו, אביו של יוגניו. האהבה שקושרת אותי לאוג'ניו היא נצחית וחסרת חלל.

השאירו תגובה

פוסטים אחרונים

Gesù fra la gente
La Parola del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023
la luce entra in te
Preghierina del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023
hanukkah, candelabro con candele
La Parola del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023
tendere la mano al cielo
Preghierina del 24 settembre 2023
24 Settembre 2023
muratore
Il vecchio muratore
24 Settembre 2023

ניוזלטרים

פִּרסוּם

פִּרסוּם