Tempo di lettura: 7 minuti

Svatá Tereza z Kalkaty: zakladatelka kongregace „Misionáři lásky“

Narození

Tereza z Kalkaty, rozená Agnes Gonxha Bojaxhiu, se narodila 26. srpna 1910 ve Skopje do bohaté rodiny albánských rodičů katolického vyznání.

All’età di otto anni perse il padre e la sua famiglia soffrì di gravi difficoltà finanziarie.

Od věku čtrnáct let účastnil se charitativních skupin organizovaných jeho farností a v roce 1928 se ve svých osmnácti letech rozhodl složit sliby tím, že vstoupil jako aspirant k sestrám lásky.

Irsko

Poslána do Irska v roce 1929, aby vykonala první část noviciátu, v roce 1931 po složení slibů a přijetí jména Marie Terezie, inspirována svatou Terezou z Lisieux, odjela do Indie dokončit svá studia.

Indie

Stal se učitelem na katolické internátní škole St. Mary's High School v Entally na předměstí Kalkaty, kam chodily hlavně dcery anglických osadníků.

Během let strávených v St. Mary's vynikla svými vrozenými organizačními schopnostmi natolik, že byla v roce 1944 jmenována ředitelkou.

Setkání s dramatickou chudobou předměstí Kalkaty tlačí mladou Terezu k hlubokému vnitřnímu zamyšlení: měla, jak psala ve svých poznámkách,„hovor v rámci hovoru“.

V roce 1948 obdržela povolení od Vatikánu odejít a žít sama na okraji metropole pod podmínkou, že bude pokračovat ve svém řeholním životě.

Misionáři lásky

V roce 1950 založil kongregaci „Misionáři lásky“ (v latiněCongregatio Sororum Missionarium Caritatis, v angličtiněMisionářky lásky nebo sestry Matky Terezy), jehož posláním bylo starat se„chudší než chudí“ a „všech lidí, kteří se cítí nechtění, nemilovaní, o které se společnost nestará, všech těch lidí, kteří se stali pro společnost přítěží a kterým se všichni vyhýbali“.

Prvními stoupenci bylo dvanáct dívek, včetně některých jejích bývalých studentů v St. Mary's. Usadil se v obyčejném bílém sárí s modrými pruhy jako uniformě, kterou, jak se zdá, vybrala Matka Tereza, protože byla nejlevnější z těch, které se prodávaly v malém obchodě.

Přestěhoval se do malé budovy, kterou nazval„Kalighat domov pro umírající“, kterou mu udělila arcidiecéze Kalkata.

La vicinanza ad un tempio indù, provoca la dura reazione di questi ultimi che accusano Madre Teresa di proselitismo e cercano con massicce dimostrazioni di allontanarla.

La polizia, chiamata dalla missionaria, forse intimorita dalle violente proteste, decide arbitrariamente di arrestare Madre Teresa. Il commissario, entrato nell’ospedale, dopo aver visto le cure che essa amorevolmente dava ad un bambino mutilato, decise di lasciar perdere.

Postupem času se však vztah mezi Matkou Terezou a Indiány upevnil a i když nedorozumění přetrvávala, bylo dosaženo mírového soužití.

Krátce nato otevřel další hospic, tzv„Nirmal Hriday (tj. Čisté srdce)“, pak zase malomocný dům tzv„Shanti Nagar (tj. město míru)“a nakonec sirotčinec.

Řád brzy začal přitahovat obarekruty“ a charitativní dary od západních občanů a v 60. letech otevřel hospice, sirotčince a domy pro malomocné po celé Indii.

British Broadcasting Corporation – BBC

Mezinárodní sláva Matky Terezy nesmírně vzrostla po úspěšné zprávě BBC z roku 1969 s názvem«Qualcosa di bello per Dio» e realizzato dal noto giornalista Malcolm Muggeridge.

Služba dokumentovala práci jeptišek mezi chudými v Kalkatě, ale během natáčení vDomov pro umírající, a causa delle scarse condizioni di luce, si ritenne che la pellicola si potesse essere rovinata; tuttavia lo spezzone, quando fu inserito nel montaggio, apparve ben illuminato.

Technici tvrdili, že to bylo díky novému typu použitého filmu, ale Muggeridge byl přesvědčen, že to byl zázrak: myslel si, že video osvítilo božské světlo Matky Terezy, a konvertoval ke katolicismu.

Dokument měl i díky údajnému zázraku mimořádný úspěch, který ve zprávách dostal do popředí postavu Matky Terezy.

Pavel VI

V únoru 1965 blahoslavený Pavel VI. (Giovanni Battista Montini, 1963-1978) udělil Misionářům lásky titul „kongregace papežského práva“ a možnost expanze i mimo Indii.

V roce 1967 byl otevřen dům ve Venezuele a následně kanceláře v Africe, Asii, Evropě a Spojených státech v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let. Řád se rozšířil se zrodem kontemplativní větve a dvou laických organizací.

V roce 1979 konečně získal nejprestižnější uznání: Nobelovu cenu míru.

Odmítl konvenční slavnostní banket pro vítěze a požádal, aby 6 000 dolarů z finančních prostředků šlo chudým z Kalkaty, kteří by mohli být nakrmeni na celý rok:pozemské odměny jsou důležité pouze tehdy, jsou-li použity na pomoc potřebným světa“.

Svatý Jan Pavel II

V roce 1981 hnutí „Tělo kristovo” aperto ai sacerdoti secolari. Nel corso degli anni ottanta nasce l’amicizia fra San Giovanni Paolo II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005) e Madre Teresa i quali si ricambiano visite reciproche.

Grazie all’appoggio del Papa, Madre Teresa riuscì ad aprire ben tre case a Roma, fra cui una mensa nella Città del Vaticano dedicata a Santa Marta, patrona dell’ospitalità.

V 90. letech 20. století přesáhl počet Misionářů lásky 4000 jednotek s padesáti domy rozmístěnými po všech kontinentech.

Mezitím se však její stav zhoršil: v roce 1989 jí byl po infarktu vybaven kardiostimulátor; v roce 1991 onemocněl zápalem plic; v roce 1992 měl nové srdeční problémy.

Rezignovala na funkci představené Řádu, ale po hlasování byla prakticky znovu jednomyslně zvolena, pouze několik členů se zdrželo hlasování. Výsledek přijal a zůstal v čele sboru.

Nell’aprile del 1996 Madre Teresa cadde e si ruppe la clavicola. Il 13 marzo 1997 lasciò definitivamente la guida delle Missionarie della Carità.

Ve stejném měsíci se naposledy setkal se svatým Janem Pavlem II., než se vrátil do Kalkaty, kde zemřel 5. září ve 21:30 ve věku 87 let.

Il suo lavoro, svolto con immenso amore, tra le vittime della povertà di Calcutta, le sue opere e i suoi libri di spiritualità cristiana e di preghiere, alcuni dei quali furono scritti insieme al suo amico Frère Roger, l’hanno resa una delle persone più famose al mondo.

A soli due anni dalla sua morte, San Giovanni Paolo II fece aprire, per la prima volta nella storia della Chiesa, con una deroga speciale, il processo di beatificazione che si concluse nell’estate del 2003 e fu quindi beatificata il 19 ottobre con il nome di Beata Teresa di Calcutta.

Arcidiecéze Kalkata již zahájila proces kanonizace v roce 2005.

Jeho poselství je vždy aktuální: „Kalkatu najdete po celém světě- ona řekla - ,jestli máš oči k vidění. Všude jsou nemilovaní, nechtění, nepečovaní, odmítnutí, zapomenutí“.

I suoi figli spirituali continuano in tutto il mondo a servire “nejchudší z chudých” in orfanotrofi, lebbrosari, case di accoglienza per anziani, ragazze madri, moribondi.

Je jich celkem 5 000, včetně dvou méně známých pánských větví, rozmístěných v asi 600 domech po celém světě; bez počítání mnoha tisíc dobrovolníků a zasvěcených laiků, kteří pokračují v jeho díle. “Když jsem mrtvý- ona řekla -Mohu vám pomoci více…“.

Pro další informace:

>>> Beatifikace

Matka Tereza z Kalkaty byla v neděli 4. září 2016 prohlášena za svatou:Beatam Teresiam de Calcutta Sanctam esse decernimus et definimus ac Sanctorum Catalog adscribimus…“.

František předsedal obřadu svatořečení na zaplněném Svatopetrském náměstí před asi 120 000 lidmi, kteří přijeli z celého světa, zejména z Albánie, vlasti mladé Anežky, a z Indie, země života a pohřbu, Před 19 lety svaté Matky Terezy.

S Františkem koncelebrovalo 70 kardinálů, 400 biskupů a přes 1700 kněží.

Santa Teresa di Calcutta
Matka Tereza z Kalkaty

zdroj © gospeloftheday.org


Darujte svých 5x1000 našemu sdružení
Nic vás to nestojí, pro nás to má velkou cenu!
Pomozte nám pomoci malým onkologickým pacientům
píšete:93118920615

Poslední články

pregare il Rosario
20. dubna 2024
Vyberte si modlitbu
libro del Vangelo
20. dubna 2024
Slovo z 20. dubna 2024
rana, animale, frog
19. dubna 2024
Širokoúhlá žába
gioia nel cuore
19. dubna 2024
Vyberte si radost
Remigio e Giuseppina mano nella mano
19. dubna 2024
Připomínám!

Připravované akce

×