Doba čtení: 6 minut

Přečtěte si a poslouchejte evangelium a slovo z 27. ledna 2024

Sobota třetího týdne svátků všedního dne

První čtení

Zhřešil jsem proti Hospodinu!

Z druhé knihy Samuelovy
2 Sam. 12,1-7a.10-17

In quei giorni, il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: «Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno.

Byla pro něj jako dcera. K boháčovi přišel pocestný a on se vyhnul tomu, že ze svého malého a velkého dobytka vzal to, co mělo být naservírováno pocestnému, který k němu přišel, vzal chudáka ovci a podal ji muži, který k němu přišel ».

Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: “La spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Urìa l’Ittita”.

Toto praví Hospodin: „Hle, chystám se na vás vzbudit zlo z vašeho vlastního domu; Vezmu tvé ženy před tvé oči, abych je dal jinému, který s nimi bude ležet ve světle tohoto slunce. Neboť vy jste to udělali tajně, ale já to udělám přede vším Izraelem a ve světle slunce."

Potom David řekl Nátanovi: "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" Nátan Davidovi odpověděl: „Hospodin odstranil tvůj hřích, nezemřeš. Protože jsi však tímto činem urazil Pána, syn, který se ti narodil, musí zemřít." Nathan se vrátil domů.

Hospodin proto udeřil dítě, které Uriášova žena porodila Davida, a dítě vážně onemocnělo. David se pak za dítě modlil k Bohu, začal se postit, a když se vrátil přespat, spal na zemi. Starší jeho domu trvali na tom, aby vstal ze země, ale on odmítl a nevzal si s sebou jídlo.

Boží slovo.

Aklamace evangelia

Aleluja, aleluja.

Bůh tak miloval svět
dát Syna, jednorozeného,
aby nikdo, kdo v něho věří, nebyl ztracen,
ale mít věčný život. (Jan 3,16)

Aleluja.

Responzorský žalm

Ze žalmu 50 (51)

R. Stvoř ve mně, Bože, čisté srdce.

Stvoř ve mně, Bože, čisté srdce,
obnov ve mně pevného ducha.
Neodháněj mě ze své přítomnosti
a nezbavuj mě svého svatého ducha. R.

Dej mi radost ze svého spasení,
podpoř mě velkorysým duchem.
Naučím rebely tvým cestám
a hříšníci se k tobě vrátí. R.

Vysvoboď mě od krve, Bože, Bože má spáso:
můj jazyk vyvýší tvou spravedlnost.
Pane, otevři mé rty
a nechť má ústa hlásají tvou chválu. R.

Evangelium z 27. ledna 2024

Kdo je to, že ho poslouchají i vítr a moře?

Z evangelia podle Marka
Mk 4,35-41

In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva».

A propustili zástup a vzali ho s sebou, tak jak byl, na loď. Byly s ním i další čluny.
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva.

Potom ho probudili a řekli mu: "Mistře, nevadí ti, že jsme ztraceni?"
Probudil se, pohrozil větrem a řekl moři: "Drž hubu, klid!". Vítr ustal a nastal velký klid. Potom jim řekl: „Proč se bojíte? Stále nemáte víru?"

A byli naplněni velkým strachem a řekli si: "Kdo to tedy je, že ho poslouchají i vítr a moře?"

Slovo Páně.

Svatý [otec] Pio z Pietrelciny (1887-1968)

Cappuccino

Víčko.

Ó Bože, buď mým průvodcem a mým pilotem!

Guardatevi sempre dal trasformare le occupazioni in problemi e inquietudini spirituali; e anche se foste in mezzo alle onde, in tempeste di mille difficoltà, levate sempre lo sguardo verso l’alto e dite a nostro Signore: O Dio, per voi remo e viaggio; siate la mia guida e il mio pilota!

E intanto voi impegnatevi a risolvere le cose una dopo l’altra, meglio che potete; concentratevi fedelmente con la mente, ma con dolcezza e soavità. Se Dio vi concede di riuscire, beneditelo; se non gli piace concedervelo, beneditelo ugualmente.

Vi basti l’impegnarvi a riuscire con tutto il cuore: il Signore e la ragione stessa non vogliono risultati da voi, ma l’applicazione, l’impegno e la diligenza necessari. Da noi dipendono molte cose, ma non il successo. Vivete in pace e riposatevi sul divino cuore, senza alcuna paura, poiché lì si è al sicuro da tempeste e persino la giustizia di Dio non arriva fin là.

Snažte se ovládnout úzkost srdce. Důvěra a klid ve velké dílo posvěcení vaše i druhých. Zbytek je na Ježíšovi.

SLOVA SVATÉHO OTCE

E tante volte anche noi, assaliti dalle prove della vita, abbiamo gridato al Signore: “Perché resti in silenzio e non fai nulla per me?”. Soprattutto quando ci sembra di affondare, perché l’amore o il progetto nel quale avevamo riposto grandi speranze svanisce. […]

In queste situazioni e in tante altre, anche noi ci sentiamo soffocare dalla paura e, come i discepoli, rischiamo di perdere di vista la cosa più importante.

Ve skutečnosti, i když spí, Ježíš je tam na lodi a sdílí vše, co se děje s jeho rodinou. Jeho spánek, pokud nás na jednu stranu udivuje, na druhou nás podrobuje zkoušce. Pán je tam, přítomný; ve skutečnosti čeká – tak říkajíc – na to, až ji zapojíme, vyvoláme, postavíme do středu toho, co prožíváme. (Angelus, 20. června 2021)

Vangelo del giorno
Evangelium dne
Slovo z 27. ledna 2024
Loading
/

Pomozte nám pomoci!

La Parola del 27 gennaio 2024 5
Vaším malým příspěvkem přinášíme úsměv mladým pacientům s rakovinou

Poslední články

bimbo arrabbiato
15 Aprile 2024
Diventare pronto e lento
Gesù sul mare di Tiberiade
15 Aprile 2024
La Parola del 15 aprile 2024
credere in Dio
14. dubna 2024
Modlitba ze dne 14. dubna 2024
Dante and Beatrice Henry Holiday
14. dubna 2024
Zdá se to tak laskavé a tak upřímné
Gesù e discepoli
14. dubna 2024
Slovo ze 14. dubna 2024

Připravované akce

×