Doba čtení: 6 minut

Přečtěte si příběh o oddanosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

I primi impulsi alla devozione del Sacro Cuore di Gesù provengono dalla mistica tedesca del tardo medioevo, in modo particolare da Matylda z Magdeburku (1207-1282), Matylda z Hachenbornu (1241-1299), Gertruda z Helfty (asi 1256-1302) ed Henry Suso (1295-1366).

K velkému rozkvětu oddanosti však došlo během sedmnáctého století, nejprve tím John Eudes (1601-1680), pak po řadě vizí z Svatá Margaret Mary Alacoque v Paray-le-Monial (F), nel corso delle quali Gesù le chiese il suo impegno per l’istituzione di una festa dedicata al Sacro Cuore.

Tato zjevení se odehrála v letech 1673 až 1675:

 • První vidění se odehrálo 27. prosince 1673, na svátek svatého Jana Evangelisty. Ježíš se jí zjevil a Margaret cítila„vše investováno do božské přítomnosti“; pozval ji, aby zaujala místo, které sv. Jan obsadil při Poslední večeři, a řekl jí:„Moje božské Srdce je tak zapálené láskou k lidem, že protože už v sobě nemůže uzavírat plameny své vroucí lásky, musí je šířit. Vybral jsem si vás, abyste naplnili tento skvělý návrh, takže vše udělám já“.
 • Druhá vize se jí zjevila na začátku roku 1674, možná v pátek; božské Srdce se projevilo na trůnu z plamenů, zářivějším než slunce a průhledném jako křišťál, obklopeném trnovou korunou symbolizující rány způsobené našimi hříchy a překonanou křížem.
 • Také v roce 1674 se jí zjevilo třetí vidění, také tentokrát v pátek po svátku Corpus Domini; Ježíš se světci představil celý planoucí slávou, s jeho pěti ranami, zářícími jako slunce a z toho odevšad vycházely plameny posvátného lidstva, ale především z jeho obdivuhodné hrudi, která připomínala pec, a když se otevřela, objevila milé a milující Srdce, pravý zdroj těchto plamenů.

Poi Gesù, lamentando l’ingratitudine degli uomini e la noncuranza rispetto ai suoi sforzi per far loro del bene, le chiese di supplire a questo. Gesù la sollecitò a fare la Comunione al primo venerdì di ogni mese e di prosternarsi con la faccia a terra dalle undici a mezzanotte, nella notte tra il giovedì e il venerdì.

Byly tak označeny dvě hlavní pobožnosti, přijímání na první pátek každého měsíce a svatá hodina adorace.

 • Čtvrté nejúžasnější a rozhodující zjevení se odehrálo 16. června 1675 během oktávy Božího Těla. Náš Pán jí řekl, že se cítil zraněný neúctou věřících a svatokrádeží bezbožných, a dodal:"Ještě citlivější pro mě je, že to dělají srdce mně zasvěcená".

Gesù chiese ancora che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini, fosse dedicato ad una festa particolare per onorare il suo Cuore e con Comunioni per riparare alle offese da lui ricevute. Inoltre indicò come esecutore della diffusione di questa devozione, il padre spirituale di Margherita, il gesuita Claude de la Colombiere (canonizzato il 31/05/1992), superiore della vicina Casa dei Gesuiti di Paray-le-Monial.

Un secolo dopo, nel 1765, la Santa Sede autorizzò l’episcopato polacco e l’arciconfraternita Roma del Sacro Cuore a celebrare questa Festa. Tuttavia solo nel 1856 il Beato Pp Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1846-1878) stabilì il culto universale di questa Festa, estendendola a tutta la Chiesa cattolica.

Pius XII

Cento anni dopo, il 15 maggio 1956, il Venerabile Pio XII (Eugenio Pacelli, 1939-1958), nel promuovere il culto al Cuore di Gesù con l’enciclica « Haurietis aquas» [S radostí budete čerpat vodu ze zdrojů Spasitele“(Iz 12:3) jsou slova proroka, která otevírají encykliku],esortava i credenti ad aprirsi al mistero di Dio e del suo amore, lasciandosi da esso trasformare.

Certamente la devozione al Cuore di Gesù non è la celebrazione del culto di una parte anatomica del suo corpo; si tratta della devozione e del culto dello stesso Cristo Gesù e alla sua Persona, al suo essere il Figlio di Dio, il Redentore dell’uomo che con "Srdce" infinitamente grande ha tanto amato i suoi da dare la vita per loro fino a morire in croce. Sulla croce quel cuore fu trafitto dalla lancia di un soldato e subito ne uscì sangue ed acqua, come ricordano i Santi Evangeli. L’oggetto, dunque, della nostra adorazione è il Figlio Unigenito del Padre, Gesù Salvatore e Redentore. Parlare del Cuore di Gesù è parlare dell’amore di Dio per gli uomini.

Papež Benedikt XVI

Neděle 1. června 2008 (Angelus, 1. června 2008) Papež Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger, 2005-2013), vysvětlující význam této pobožnosti, řekl: «dall’orizzonte infinito del suo amore, infatti, Dio ha voluto entrare nei limiti della storia e della condizione umana, ha preso un corpo e un cuore; così che noi possiamo contemplare e incontrare l’infinito nel finito, il Mistero invisibile e ineffabile nel Cuore umano di Gesù, il Nazareno».

Dvanáct příslibů Ježíš ctitelům jeho Nejsvětějšího Srdce

(Gesù a S. Margherita Maria Alacoque)

 1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav.
 2. položím mír v jejich rodinách.
 3. Utěším je ve všech jejich bolestech.
 4. Budu jejich bezpečným útočištěm během jejich života a zvláště když zemřou.
 5. Všem jejich závazkům dám hojné požehnání.
 6. Hříšníci najdou v mém Srdci zdroj a nekonečný oceán milosrdenství.
 7. Vlažné duše se stanou vášnivými.
 8. Vroucí duše se povznesou k velké dokonalosti.
 9. Požehnám domy, kde je můj obraz Nejsvětější Srdce bude vystaven a oceněn.
 10. Dám kněžím dar dotknout se těch nejtvrdších srdcí.
 11. Lidé, kteří propagují tuto oddanost, budou mít své jméno napsané v mém Srdce, kde nebude nikdy smazán.
 12. Slibuji v přemírě milosrdenství svého Srdce, že má všemohoucí láska udělí všem, kteří přijímají přijímání první pátek v měsíci, po devět po sobě následujících měsíců milost posledního pokání. Nezemřou v mé hanbě ani bez přijetí svátostí a mé Srdce bude jejich bezpečným útočištěm v této extrémní hodině.
Sacratissimo Cuore di Gesù
Sacro Cuore di Gesù

Zdroj: Gospeloftheday.org


Darujte svých 5x1000 našemu sdružení
Nic vás to nestojí, pro nás to má velkou cenu!
Pomozte nám pomoci malým onkologickým pacientům
píšete:93118920615

předchozíDalší příspěvek

Poslední články

gioia nel cuore
19. dubna 2024
Scegliere la gioia
Remigio e Giuseppina mano nella mano
19. dubna 2024
Připomínám!
miracolo eucaristico, eucaristia
19. dubna 2024
Slovo z 19. dubna 2024
Eucaristia
18. dubna 2024
Modlitba ze dne 18. dubna 2024
water, fish, japan, pesciolini rossi
18. dubna 2024
Pinco zlatá rybka

Připravované akce

×