Doba čtení: 4 minuty

Přečtěte si a poslouchejte modlitbu z 15. května 2023

Nemůžeš tomu říkat svoboda, dokud nebudeš riskovat pád.

Daniel Silvestri, Akrobati

Zadávám text (J 15,26-16,4a)

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.

Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi.

Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio.

E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me.

Ale řekl jsem vám tyto věci, abyste si je pamatovali, až přijde jejich čas, protože jsem vám to řekl."

preghierina del 15 maggio 2023
Preghierina del 15 maggio 2023 4

Nechám se inspirovat

Může to být děsivé, změna.

Con la morte e la resurrezione di Gesù viene lo Spirito, e rinasciamo nello Spirito.

Uno Spirito che ha tanti nomi, soffio di vita, Consolatore… Gesù lo chiama Spirito di verità, dice che viene dal Padre, dalla fonte dell’amore. E dice che lo rende presente, perché lui è la Verità.

Ale příchod na svět není bezbolestný: je to Duch, který nás vyrušuje z našich pozic, žádá nás, abychom si neustále volili, zda život dáme, nebo si jej vezmeme, zda budeme milovat nebo ne.

Può far paura perché è uno Spirito che ci espone al rifiuto.

Gesù prepara i suoi discepoli alla sofferenza che verrà nelle persecuzioni, dice che tutto questo male viene dal non conoscere l’amore del Padre, dal non riconoscersi fratelli.

Il problema oggi è che rischia di non scandalizzarci neanche più il male.

A nutí mě to myslet na svá místa smrti, na lidi, kteří se mi posmívali, na přesvědčení, která jsem viděl zhroucení, na vztahy, které skončily, protože páchly víc smrtí než životem... Tvrdohlavost, se kterou jsem se snažil znovu postavit, dát zpět dohromady to, co milost zničila.

Ai muri che sono diventati invalicabili, anche i miei, in nome di un’idea sbagliata di Dio.

Až když jsem zabránil průchodu této milosti.

Až když jsem ze strachu mlčel.

Solo davanti alla Verità posso distinguere il male dal bene.

Dal jsem se do toho špatně. Nemyslím jen na to, kdy mi vzali život, ale také na to, kdy jsem ho vzal, místo abych ho dal nebo přivítal.

Affido queste cadute, queste rovine, e vedo tra i detriti qualcosa di nuovo, è appena un germoglio quello che mi viene affidato.

Questo non è certamente opera mia, ma è lì proprio per me, da offrire.

Libertà è una parola vuota se non riconosco i miei fratelli e se non sono disposta a correre dei rischi per loro.

È davvero possibile rispondere al male con il bene come hai fatto tu?

Amare a perdere, con lo slancio di un salto nel vuoto.

Co o tobě můžu říct, když ne tohle?

Kateřina Bruno


Přemýšlím nad otázkami

Jaké zážitky odmítnutí můžete svěřit Paraklete?

Co vám brání říkat své pravé slovo a jaká rizika jste ochotni podstoupit?

Jak se jmenuje klíček před vámi?


Modlitba k Marii

Obracíme své modlitby k Marii za měsíc květen

Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa.

Come già al tuo Cuore Immacolato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, affidiamo e consacriamo al
tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia.

Tu che sei Madre della Divina Grazia ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e in pace tra noi.

Rimani con noi; ti accogliamo con cuore di figli, indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell’eternità.

Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta; come fosti gioia nella casa degli sposi di Cana; come fosti madre per l’Apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, Via, Verità e Vita.

Pryč od nás hřích a všechno zlo. V tomto domě buď Matka milosti, učitelka a královna.

Rozdávejte každému z nás duchovní a hmotné milosti, které potřebujeme; zvláště zvýšit víru, naději, lásku.
Suscita tra i nostri cari sante vocazioni.

Buďte stále s námi, v radostech i v bolestech, a především se postarejte o to, aby jednoho dne byli všichni členové této rodiny s vámi v nebi sjednoceni.

preghierina del 15 maggio 2023
Modlitba 15. května 2023 5

Modlete se s námi

preghiera di abbandono
Preghierina
Modlitba 15. května 2023
Loading
/

Darujte svých 5x1000 našemu sdružení
Nic vás to nestojí, pro nás to má velkou cenu!
Pomozte nám pomoci malým onkologickým pacientům
píšete:93118920615

předchozíDalší příspěvek

Poslední články

pecore e capre
21 Aprile 2024
La Parola del 21 aprile 2024
kitten, cat, pet, gattino, gatto
20. dubna 2024
Il gatto senza gli stivali
pregare il Rosario
20. dubna 2024
Vyberte si modlitbu
libro del Vangelo
20. dubna 2024
Slovo z 20. dubna 2024
rana, animale, frog
19. dubna 2024
Širokoúhlá žába

Připravované akce

×