Přečtěte si a poslouchejte modlitbu z 15. května 2023

Nemůžeš tomu říkat svoboda, dokud nebudeš riskovat pád.

Daniel Silvestri, Akrobati

Zadávám text (J 15,26-16,4a)

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: «Až přijde Utěšitel, od něhož vás pošlu Otec, Duch pravdy vycházející z Otec, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.

Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi.

Vyženou vás ze synagog; skutečně přichází hodina, kdy si každý, kdo vás zabije, bude myslet, že uctívá Bůh.

A udělají to, protože ani jedno ani druhé nepoznali Otec né me.

Ale řekl jsem vám tyto věci, abyste si je pamatovali, až přijde jejich čas, protože jsem vám to řekl."

preghierina del 15 maggio 2023
Modlitba 15. května 2023 5

Nechám se inspirovat

Může to být děsivé, změna.

Se smrtí a vzkříšením Ježíš viene lo Spirito, e rinasciamo nello Spirito.

Duch, který má mnoho jmen, dech života, Utěšitel… Ježíš nazývá ho Duchem pravdy, říká, že pochází z Otec, ze zdrojeMilovat. A říká, že ho zpřítomňuje, protože on je Pravda.

Ale příchod na svět není bezbolestný: je to Duch, který nás vyrušuje z našich pozic, žádá nás, abychom si neustále volili, zda život dáme, nebo si jej vezmeme, zda budeme milovat nebo ne.

Può far paura perché è uno Spirito che ci espone al rifiuto.

Ježíš připravuje své učedníky na utrpení, které přijdou v pronásledování, říká, že všechno to zlo pochází z neznalostiMilovat z Otec, z toho, že jsme se navzájem neuznávali jako bratři.

Il problema oggi è che rischia di non scandalizzarci neanche più il male.

A nutí mě to myslet na svá místa smrti, na lidi, kteří se mi posmívali, na přesvědčení, která jsem viděl zhroucení, na vztahy, které skončily, protože páchly víc smrtí než životem... Tvrdohlavost, se kterou jsem se snažil znovu postavit, dát zpět dohromady to, co milost zničila.

Ke stěnám, které se staly neprůchodnými, dokonce i mými, ve jménu špatné představy Bůh.

Až když jsem zabránil průchodu této milosti.

Až když jsem ze strachu mlčel.

Solo davanti alla Verità posso distinguere il male dal bene.

Dal jsem se do toho špatně. Nemyslím jen na to, kdy mi vzali život, ale také na to, kdy jsem ho vzal, místo abych ho dal nebo přivítal.

Affido queste cadute, queste rovine, e vedo tra i detriti qualcosa di nuovo, è appena un germoglio quello che mi viene affidato.

Questo non è certamente opera mia, ma è lì proprio per me, da offrire.

Libertà è una parola vuota se non riconosco i miei fratelli e se non sono disposta a correre dei rischi per loro.

È davvero possibile rispondere al male con il bene come hai fatto tu?

Amare a perdere, con lo slancio di un salto nel vuoto.

Co o tobě můžu říct, když ne tohle?

Kateřina Bruno


Přemýšlím nad otázkami

Jaké zážitky odmítnutí můžete svěřit Paraklete?

Co vám brání říkat své pravé slovo a jaká rizika jste ochotni podstoupit?

Jak se jmenuje klíček před vámi?


Modlitba k Marii

Obracíme své modlitby k Marii za měsíc květen

Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa.

Jako již bylo zasvěceno tvému ​​Neposkvrněnému Srdci Kostel a celému lidstvu, proto neustále svěřujeme a zasvěcujeme
tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia.

Ty, která jsi Matka Božské Milosti, dej nám, abychom vždy žili v milosti Bůh e in pace tra noi.

Zůstaň s námi; vítáme vás srdcem děti, indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell’eternità.

Zůstaňte s námi, jako jste žili v domě Zachariáše a Alžběty; jak jste byli radostí v domě manželů Káných; jako jsi byla matkou apoštola Jana. Vzít nás Ježíš Kristus, Via, Verità e Vita.

Pryč od nás hřích a všechno zlo. V tomto domě buď Matka milosti, učitelka a královna.

Rozdávejte každému z nás duchovní a hmotné milosti, které potřebujeme; zvláště zvýšit víru, naději, lásku.
Suscita tra i nostri cari sante vocazioni.

Buďte stále s námi, v radostech i v bolestech, a především se postarejte o to, aby jednoho dne byli všichni členové této rodiny s vámi v nebi sjednoceni.

preghierina del 15 maggio 2023
Modlitba 15. května 2023 6

Modlete se s námi

Malá modlitba
Preghierina
Modlitba 15. května 2023
Preghierina del 15 maggio 2023 3
/
předchozíDalší příspěvek

Zanechat komentář