свободен край

Евангелието на деня

Евангелието на деня

Ogni giorno vi leggiamo il Vangelo di oggi, il Vangelo della giornata odierna, compreso delle letture del giorno, la meditazione e le Parole del Santo Padre.

Евангелията са книги, които разказват живота и проповядването на Исус от Назарет и следователно основата, върху която се основава християнството. „Евангелието“ идва от гръцката дума εὐαγγέλιον, която идва на италиански чрез латинското evangelium и буквално означава „добра новина“ или „добра новина“.

×