Време за четене: 6 минути

Прочетете и слушайте Евангелието и Словото от 25 август 2023 г

Петък от XX седмица на обикновените празници

Първо четене

Ноемин дойде с моавката Рут и пристигна във Витлеем.

От книгата на Рут
Rt 1,1.3-6.14b-16.22

Al tempo dei giudici, ci fu nel paese una carestia e un uomo, [chiamato Elimèlec], con la moglie Noemi e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab.

Poi Elimèlec, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. Questi sposarono donne moabite: una si chiamava Orpa e l’altra Rut. Abitarono in quel luogo per dieci anni. Poi morirono anche Maclon e Chilion, [figli di Noemi,] e la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito.

Тогава той тръгна на връщане от моавските полета със снахите си, защото в моавските полета беше чул, че Господ посетил своя народ и им дал хляб.

Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera, Rut invece non si staccò da lei. Noemi le disse: «Ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo dio; torna indietro anche tu, come tua cognata».

Ma Rut replicò: «Non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch’io, e dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio».

И така, Ноемин се върна с моавката Рут, нейната снаха, която беше дошла от моавските полета. Те пристигнаха във Витлеем, когато жетвата на ечемика започваше.

Божието слово.

Отговорен псалм
От Пс 145 (146)

Р. Слава, душа моя, на Господа.

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe:
la sua speranza è nel Signore suo Dio,
който направи небето и земята,
морето и какво съдържа то. Р.

Той остава верен завинаги,
rende giustizia agli oppressi,
дава хляб на гладните.
Господ освобождава затворниците. Р.

Господ връща зрението на слепите,
Господ повдига падналите,
Господ обича праведните,
Господ пази чужденците. Р.

Той поддържа сирачето и вдовицата,
но той разстройва пътищата на нечестивите.
Господ царува вечно,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R.

Евангелие от 25 август 2023 г

Amerai il Signore Dio tuo, e il tuo prossimo come te stesso.

La Parola del 25 agosto 2023
Gesù parla ai dottori della legge

От Евангелието според Матей
Матей 22,34-40

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Учителю, коя е голямата заповед в Закона?».

Той му отговори: ""Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente“.

Това е великата и първа заповед. Второто е подобно на това: „Да обичаш ближния си като себе си“.

Целият Закон и Пророците зависят от тези две заповеди».

Слово Господне.

Света Екатерина от Сиена (1347-1380)

terziaria domenicana, dottore della Chiesa, compatrona d’Europa

Дарът на дискретност към духовното разпознаване (Диалог за Божественото Провидение, глава VI) (превод cb© evangelizo)

„Да възлюбиш Господа твоя Бог и ближния си като себе си“

[Santa Caterina ha sentito Dio dirle:] Voglio che tu sappia che ogni virtú e ogni difetto si fa coI mezzo del prossimo.

Който враждува с мен, вреди на ближния си и на себе си, който е негов главен ближен.

И му вреди като цяло и в частност. Като цяло, защото сте длъжни да обичате ближния си като себе си, със задължението да му помагате с молитва, слово, съвет и да му помагате духовно и материално според нуждите му.

И ако наистина не можете да го направите, защото нямате средства, трябва да го направите с желание. Като не ме обича, човек не обича ближния си. Като не го обича човек не му помага и в същото време вреди на себе си. Вие се лишавате от моята благодат, докато се лишавате от ближния си, като не му давате молитвите и благочестивите пожелания, които трябва да бъдат предложени за него.

Ogni aiuto al prossimo deve procedere dall’amore a lui per amore mio. Così si può dire che non c’è vizio che non raggiunga il prossimo; poiché non amando me, non si è nella carità che gli si deve. E tutti i mali provengono perché l’anima è privata della carità verso di me e del prossimo.

Като вече не прави добро, следва, че той прави зло. И срещу кого прави зло? Първо срещу себе си и след това срещу следващия. Не съм аз онеправданият, тъй като злото не може да ме достигне, освен ако не считам стореното на ближния ми за сторено на мен.

ДУМА НА СВ.ОТ

Questa è una delle principali novità dell’insegnamento di Gesù e ci fa capire che non è vero amore di Dio quello che non si esprime nell’amore del prossimo; e, allo stesso modo, non è vero amore del prossimo quello che non attinge dalla relazione con Dio.

L’amore per Dio si esprime soprattutto nella preghiera, in particolare nell’adorazione. Noi trascuriamo tanto l’adorazione a Dio.

Facciamo la preghiera di ringraziamento, la supplica per chiedere qualche cosa…, ma trascuriamo l’adorazione. È adorare Dio proprio il nocciolo della preghiera. E l’amore per il prossimo, che si chiama anche carità fraterna, è fatto di vicinanza, di ascolto, di condivisione, di cura per l’altro.

И много пъти не успяваме да изслушаме другия, защото ни е скучно или защото ми отнема време, или да го нося, да го придружавам в болките му, в изпитанията му...

Апостол Йоан пише: „Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede» (1 Gv 4,20). Così si vede l’unità di questi due comandamenti. (Angelus, 25 ottobre 2020)

Vangelo del giorno
Евангелието на деня
Словото от 25 август 2023 г
Loading
/

Дарете вашите 5x1000 на нашата асоциация
Не ви струва нищо, за нас струва много!
Помогнете ни да помогнем на малки пациенти с рак
пишеш:93118920615

предишенСледваща публикация

Последни статии

dare, porgere fiori
18 Aprile 2024
Creato per amare gli altri
cross, crucifix, chalice, eucaristia
18 Aprile 2024
La Parola del 18 aprile 2024
il pane di vita
17 април 2024 г
Preghierina del 17 aprile 2024
mamma e bimba nel giardino
17 април 2024 г
Edoardo ascolta i fiori
action, adult, athlete, disabili che giocano
17 април 2024 г
Disabilità: via libera ultimo decreto attuativo

Предстоящи събития

×