Час чытання: 10 хвілін

Чытаць і слухаць малітву «Ойча наш»

італьянскі

Ойча наш, які ёсць у нябёсах,
хай свяціцца імя тваё,
Прыйдзі тваё каралеўства,
хай будзе воля Твая
на зямлі, як на небе.

Хлеба нашага надзённага дай нам сёння,
і даруй нам даўгі нашыя
як і мы даруем вінаватым нашым,
і не паддаемся спакусе,
але збаў нас ад злога.

Амін.

лацінка

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur Nomen Tuum:
Advéniat Regnum Tuum:
паводле вашай волі,
у бяспецы і на небе, і на зямлі.
Panem nostrum
cotidiánum ад nobis hódie,
і dimítte nobis наш доўг,
sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a Malo.

Амін.

Тлумачэнне Ойча наш

Anche noi siamo figli di Papà! Commento meditato sul Pater Noster:

Il Padre Nostro, sintesi di tutto il Vangelo (Tertulliano, De oratione, 1), è l’orazione domenicale (cioè “preghiera del Signore”) per eccellenza, perché insegnataci da Cristo stesso (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2765) in risposta alla richiesta dei suoi discepoli: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1).


Se passi in rassegna tutte le parole delle preghiere contenute nella S. Scrittura, per quanto io penso, non ne troverai una che non sia contenuta e compendiata in questa preghiera insegnataci dal Signore (Sant’Agostino, Lettera a Proba, Epistulae, n. 130).

Esempio di perfetta armonia, nel Padre Nostro non solo vengono domandate tutte le cose che possiamo rettamente desiderare, ma anche nell’ordine in cui devono essere desiderate: cosicché questa preghiera non solo insegna a chiedere, ma plasma anche tutti i nostri affetti (San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 83, a. 9).

Un primo approccio al Padre Nostro ci porta a considerare il susseguirsi di tre impegni e tre richieste, con i quali l’uomo si impegna prima ad essere come secondo la volontà di Dio e poi chiede quel che occorre per le sue necessità materiali e spirituali:

L’impegno alla testimonianza: sia santificato il tuo nome

L’impegno alla fedeltà: venga il tuo regno

Прыхільнасць да кахання: Хай будзе воля Твая

Просьба аб Божай падтрымцы:хлеб наш надзённы дай нам сёння

Просьба аб адпушчэнні грахоў: адпусці нам даўгі нашыя

Просьба аб выратаванні: не ўвядзі нас у спакусу, але збаў нас ад злога

Калі Нагорная пропаведзь — гэта вучэнне жыцця, то нядзельная прамова — гэта малітва, але ў абодвух Дух Пана надае новую форму нашым жаданням, унутраным рухам, якія ажыўляюць наша жыццё. Езус вучыць нас новаму жыццю сваімі словамі і вучыць прасіць аб ім праз малітву (ККК, 2764).

«Ойча наш» — гэта такая ж цудоўная малітва, наколькі яна, магчыма, успрымаецца як належнае, чытаецца, магчыма, кожны дзень, але часта паспешліва. Па гэтай прычыне другі падыход можа прывесці нас толькі да шляху, які слова ў слова набліжае нас да Ойча наш.

Бацька

Sin dalla sua prima parola, Cristo mi introduce in una nuova dimensione del rapposto con Dio. Egli non è più solo il mio “Dominatore”, il mio “Signore” o il mio “Padrone” nostro. È mio Padre.

А я не проста слуга, а сын. Таму я звяртаюся да Цябе, Ойча, з пашанай, належнай Яму, які таксама з’яўляецца гэтым, але са свабодай, даверам і блізкасцю дзіцяці, усведамляючы, што мяне любяць, упэўнены нават у роспачы і сярод рабства свету і граху. Ён, Айцец, які кліча мяне, чакае майго вяртання, я блудны сын, які вернецца да Яго пакаяўшыся.


Наш

Perché non solo Padre mio o dei “miei” (la mia famiglia, i miei amici, il mio ceto sociale, il mio popolo,…), ma Padre di tutti: del ricco e del povero, del santo e del peccatore, del colto e dell’illetterato, che tutti chiami instancabilmente a Te, al pentimento, al Tuo amore.

“Nostro”, certamente, ma non confusamente di tutti: Dio ama tutti ed ognuno singolarmente; Egli è tutto per me quando sono nella prova e nel bisogno, è tutto mio quando mi chiama Sé con il pentimento, la vocazione, la consolazione.

L’aggettivo non esprime un possesso, ma una relazione con Dio totalmente nuova; forma alla generosità, secondo gli insegnamenti di Cristo; indica Dio come comune a più persone: non c’è che un solo Dio ed è riconosciuto Padre da coloro che, mediante la fede nel Suo Figlio unigenito, da Lui sono rinati mediante l’acqua e lo Spirito Santo.

Касцёл — гэта новая супольнасць Бога і людзей (ККК, 2786, 2790).

Што ты на нябёсах

Straordianariamente altro rispetto a me, eppure non lontano, anzi ovunque nell’immensità dell’universo e nel piccolo del mio quotidiano, Tua mirabile creazione.

Гэты біблейскі выраз азначае не месца, як магла б быць прастора, але спосаб існавання; не адлегласць Бога, але Яго веліч, і нават калі Ён па-за ўсім, Ён таксама вельмі блізкі да пакорнага і скрушанага сэрца (ККК, 2794).

Хай свяціцца імя Тваё

Sia cioè rispettato ed amato, da me e dal mondo intero, anche attraverso di me, nel mio impegno a dare il buon esempio, a condurre il Tuo Nome anche presso chi ancora non lo conosce veramente.

Просячы асвячэння свайго імя, мы ўваходзім у Божы план: асвячэнне Яго імя, аб’яўленага Майсею, а потым у Езусе, намі і ў нас, а таксама ў кожным народзе і ў кожным чалавеку (ККК, 2858). .

Калі мы кажам: «Хай свяціцца імя Тваё», мы ўзбуджаем сябе жаданнем, каб Яго імя, якое заўсёды з’яўляецца святым, лічылася святым і сярод людзей, гэта значыць не пагарджаным, чымсьці, што прыносіць карысць не Богу, а іншым людзям (св. Аўгустын, Ліст да Пробы).


Прыйдзі тваё каралеўства

Няхай Тваё Стварэнне, Найсвяцейшая Надзея, споўніцца ў нашых сэрцах і ў свеце, а наш Збаўца Езус Хрыстус вернецца! У другім пытанні Касцёл звяртае ўвагу перш за ўсё на вяртанне Хрыста і канчатковае прыйсце Божага Валадарства, але таксама моліцца аб росце Божага Валадарства ў «сёння» нашага жыцця (ККК, 2859).

Калі мы кажам: «Прыйдзі Валадарства Тваё», якое, хочам мы таго ці не, абавязкова прыйдзе, мы ўзбуджаем сваё жаданне гэтага Валадарства, каб яно прыйшло для нас і мы заслужылі валадарыць у ім (св. Аўгустын, там жа).

Хай будзе воля Твая

Che è volontà di Salvezza, anche nella nostra incomprensione delle Tue vie. Aiutaci ad accettare la Tua volontà, riempici di fiducia in Te, donaci la speranza e la consolazione del Tuo amore e unisci la nostra volontà a quella del Figlio Tuo, perché si compia il Tuo disegno di salvezza nella vita del mondo.

Мы абсалютна не здольныя на гэта, але, з’яднаныя з Езусам і моцай Яго Святога Духа, мы можам перадаць Яму сваю волю і вырашыць выбраць тое, што заўсёды выбіраў Яго Сын: рабіць тое, што падабаецца Айцу (ККК, 2860). .

Як на небе, так і на зямлі

Каб свет, нават праз нас, Тваіх нягодных інструментаў, быў сфарміраваны ў падабенстве Раю, дзе заўсёды выконваецца Твая воля, які ёсць сапраўдным Супакоем, бясконцай Любоўю і вечнай Асалодаю ў Тваім абліччы (ККК, 2825-2826).

Калі мы кажам: «Будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі», мы просім Яго аб паслухмянасці, аб выкананні Яго волі так, як яе выконваюць Яго анёлы ў небе. (Святы Аўгустын, там жа).

хлеб наш надзённы дай нам сёння

Хлеб наш і ўсіх нашых братоў, пераадолеўшы наша сектанцтва і наш эгаізм. Дай нам сапраўды неабходнае, зямное харчаванне для нашага існавання і вызвалі нас ад бескарысных жаданняў. Перадусім дай нам Хлеб жыцця, Слова Божае і Цела Хрыста, вечны стол, прыгатаваны для нас і для многіх ад пачатку часоў (ККК, 2861).

Калі мы кажам: «Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння», пад словам сёння мы маем на ўвазе «ў цяперашні час», у якім альбо просім усяго, чаго дастаткова для нас, пазначаючы ўсё словам «хлеб», што з’яўляецца найважнейшым сярод іх, або просім аб сакрамэнце вернікаў, неабходным нам у гэтым жыцці, каб дасягнуць шчасця не гэтага свету, але шчасця вечнага. (Святы Аўгустын, там жа).

Даруй нам правіны нашы, як і мы даруем вінаватым нашым

Прашу Тваёй міласэрнасці, усведамляючы, што яна не можа дасягнуць майго сэрца, калі я не ўмею прабачаць сваім ворагам па прыкладзе і з дапамогай Хрыста. Таму, калі прынясеш ахвяру тваю да алтара і там успомніш, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад алтаром, ідзі спачатку памірыся з братам тваім, а потым вярніся, каб прынесці дар твой. 5,23) (ККК, 2862).

Калі мы кажам: «Адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым», мы звяртаем сваю ўвагу на тое, аб чым мы павінны прасіць і рабіць, каб заслужыць гэтую ласку (св. Аўгустын, там жа).

І не ўвядзі нас у спакусу

Не пакідай нас на міласць дарогі, што вядзе да граху, на якой без Цябе мы б згубіліся. Працягні руку і вазьмі нас (пар. Мц 14, 24-32), пашлі нам Духа праніклівасці і цвёрдасці, ласку пільнасці і канчатковай стойкасці (ККК, 2863).

Калі мы кажам: «Не ўвядзі нас у спакусу», мы заахвочваем сябе прасіць, каб, пакінутыя Яго дапамогай, мы не былі ашуканы і не згаджаліся ні на якую спакусу і не паддаваліся ёй, здушаныя болем (св. Аўгустын, там жа. ).

Але збаў нас ад злога

Разам з усім Касцёлам прашу Цябе прадэманстраваць перамогу, якую ўжо здабыў Хрыстус, над «князем гэтага свету», які асабіста супрацьстаіць Табе і Твайму плану збаўлення, каб Ты мог вызваліць нас, ад якіх усё Тваё стварэнне і ўвесь Ён ненавідзіць твае стварэнні і жадае, каб усе згінулі разам з ім, ашукваючы нашы вочы атрутнымі асалодамі, пакуль князь гэтага свету не будзе выгнаны назаўсёды (Ян 12,31) (ККК, 2864).

Калі мы кажам: «Вызвалі нас ад злога», мы нагадваем сабе, што трэба падумаць, што мы яшчэ не валодаем дабром, у якім не пацерпім зла. Апошнія словы малітвы Ойча наш маюць такое шырокае значэнне, што хрысціянін, у якой б бядзе ні апынуўся, пры іх прамове ён стогне, пралівае слёзы, тут пачынае малітву, тут спыняецца, тут заканчвае малітву (св. Аўгустын, там жа).

Амін.

І няхай будзе паводле Тваёй волі (ККК, 2865).

Прасіце, і будзе дадзена вам

Тады Ён сказаў ім: «Калі хто з вас мае сябра і пойдзе да яго апоўначы і скажа: «Дружа, пазыч мне тры буханкі хлеба, таму што сябар прыйшоў да мяне з дарогі, і я не маю чаго прапанаваць яму. », а калі ён ад унутранага чалавека адкажа: «Не турбуй мяне, дзверы ўжо зачыненыя, мы з дзецьмі ляжым у ложку, я не магу ўстаць, каб даць вам булкі», я вам гэта кажу, нават калі ён не ўстане, каб даць іх вам, таму што ён яго сябар, хаця б з-за сваёй назойлівасці ён ўстане, каб даць яму столькі, колькі яму трэба.

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?

Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!” (Lc 11,5-13).

крыніца © www.sanfrancescopatronoditalia.it апублікавана на 05-05-2017

Памолімся разам

preghiera di abbandono
Preghierina
Бацька наш
Loading
/

Ахвяруйце свае 5x1000 нашай асацыяцыі
Вам гэта нічога не каштуе, для нас гэта каштуе шмат!
Дапамажыце нам дапамагчы маленькім хворым на рак
Вы пішаце:93118920615

Апошнія артыкулы

dare, porgere fiori
18 красавіка 2024 г
Creato per amare gli altri
cross, crucifix, chalice, eucaristia
18 красавіка 2024 г
Слова ад 18 красавіка 2024 г
il pane di vita
17 красавіка 2024 г
Малітва 17 красавіка 2024 г
mamma e bimba nel giardino
17 красавіка 2024 г
Эдаарда слухае кветкі
action, adult, athlete, disabili che giocano
17 красавіка 2024 г
Інваліднасць: зялёнае святло для апошняга ўказа аб выкананні

Запланаваныя мерапрыемствы

×