التصويت النهائي لأوجينيو: 10 امتياز!

Il voto finale al termine del primo ciclo di istruzione della scuola secondaria di primo grado per يوجين: 10 بامتياز

لم يكن تصويتًا منفرجًا وقصير النظر ، موجهًا بشكل غير مباشر إلى التصنيف العصبي ، محشورًا في النطاق المؤسسي ، ومُجبرًا على البيروقراطية العمياء والمتعصبة.

E’ stato un voto saggio, intelligente, mirato a lodare non tanto l’apprendimento, la scolastica, la memoria cognitiva, ma l’impegno, l’amore per la cultura, la voglia incontenibile del sapere come forma maxima della fede in إله.

يوجين in primis, io e mia moglie Giuseppina ci sentiamo di lodare in toto l’Istituto Comprensivo di Alvignano (CE), nelle persone del Dirigente Scolastico Aida Cortese, dell’intera famiglia dei docenti (si, famiglia; se consideriamo tutto il tempo che i ragazzi passano a scuola con i loro insegnanti), طحين إيلاريا, Concetta Biasiucci, Lia Cirioli, Immacolata Simeone, Beatrice Solla, Lina Ciervo, Sista Rossolino, Francesco Panella, Giuseppe Del Monaco, Annarita Gianfrancesco.

أوجينيو: أعلى الدرجات!
يوجين durante gli esami di السنة الثالثة من المدرسة المتوسطة

عندما تكون المدرسة معلمة الحياة.

يوجين كابتن في الصف
يوجين capitano in classe

تجسد رميجيو روبيرتو

Ciao, sono Remigio Ruberto, papà di Eugenio. L'amore che mi lega a Eugenio è senza tempo e senza spazio.

ترك تعليق

الملاحظات الأخيرة

Udienza generale del 29 marzo 2023_2
لقاء عام في 29 مارس 2023
29 مارس 2023
فرانشيسكا عند سد أوكيتو
كلمة 29 مارس 2023
29 مارس 2023
انظر الى الضوء
صلاة 28 مارس 2023
28 مارس 2023
ربيع
الربيع ، الربيع بكثرة
28 مارس 2023
يسوع مع الفريسيين
كلمة 28 مارس 2023
28 مارس 2023
مارس 2023
إلم.م.ج.الخامسس.د.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

الإعلان

الإعلان