تأمل قداسة البابا فرنسيس

تحضير # كريش per il Bambino Gesù, impariamo di nuovo chi è il nostro Signore: il Dio dell’umile mitezza, della misericordia e dell’amore, che interviene sempre rispettando la nostra libertà e le nostre scelte.

البابا فرانسيس عبر تويتر
يتدخل يسوع باحترام
يتدخل يسوع باحترام 2
تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا ، أنا Remigio Ruberto ، والد Eugenio. الحب الذي يربطني بـ "أوجينيو" هو الحب الخالد والخلود.

ترك تعليق