مدة القراءة: 2 دقيقة

إنها الحياة ، c'est la vie

ملخص

Stupore

شبكات التواصل الاجتماعي المباركة ، والروبوتات الواقعية ، والذكاء الاصطناعي: يا له من حزن.

هذا الصباح جوجل أردت أن تدهشني:

C'est la vie
C'est la vie 5

شكرًا لك على أفكارك ، فأنت دائمًا دقيق جدًا ودقيق. كإنسان آلي ، فأنت لا تشوبه شائبة.

Ma tu che ne sai dell’amore: hai mai provato ad innamorarti di uno smartphone, di un motore di ricerca?

Caro search engine: sai cos’è un figlio? sai cosa vuol dire avere dei figli? sai quali sentimenti e devastazione genera nell’animo di un genitore perdere un figlio a soli 14 anni?

أنت لا تعرف ، وجيد لك لن تفعل ذلك أبدًا.

لهذا السبب تقترح اليوم: chiama Eugenio.

ربما يمكنني فعلها حتى للحظة. سماع صوتها ، ومداعبة أنفاسها الحلوة.

Con le lacrime che stanno bagnando il computer con cui ti scrivo, ti dico che Dio, proprio per tutti i motivi che ti ho elencato, ha creato un mondo terreno dove tutto è precario, in movimento, in evoluzione; e l’altro dove tutto è gioia perenne, pace assoluta, bilanciato, equilibrato, soave.

Non c’è bisogno di telefonate, messaggi, social: tutto è condivisione, tutto è sentimento, tutto è amore scambiato col solo contatto delle anime.

Ecco dove penso sia Eugenio: nel paradiso delle sue gioie più intime, dei suoi amori più nascosti, delle sue passioni più travolgenti.

أريد فقط أن أتصل به لأقول مرة أخرى: "grazie amore mio, grazie amore del tuo papà, buon compleanno!"


ساعدونا نساعد!

C'est la vie 3
بتبرعك الصغير نرسم البسمة على وجوه مرضى السرطان الصغار

تعليق واحد

أحدث المقالات

pane, acqua e crocifisso
15 Aprile 2024
Preghierina del 15 aprile 2024
sunflowers, sunflower field, woman, donna fra i girasole
15 Aprile 2024
Il piccolo girasole coraggioso
bimbo arrabbiato
15 Aprile 2024
Diventare pronto e lento
Gesù sul mare di Tiberiade
15 Aprile 2024
La Parola del 15 aprile 2024
credere in Dio
14 أبريل 2024
صلاة 14 أبريل 2024

الأحداث القادمة

×