اقرأ واستمع إلى صلاة 25 مايو 2023 الصغيرة

تجزئة توحد

تعليق على إنجيل يوحنا اليوم 17 ، 20 - 26 ، محرّرسارة زكاريني

لا يوجد جزء واحد معزول في كل الطبيعة ، كل جزء هو جزء من وحدة متناغمة وكاملة

جون موير
Preghierina del 25 maggio 2023
صلاة 25 مايو 2023.4

أجهز

أنا أغمض عيني،
أركز على اللحظة الحالية
حرر عقلك من الهموم والأفكار ،
أعبر من الداخل عن رغبتي في أن أكون في محضر الرب

أدخل النص (يو 17: 20-26).

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.

Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo.

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato.

E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».

لقد ألهمتني

Gesù rivolge al Padre questa splendida preghiera in cui viene chiesto il dono della comunione tra noi e con Dio: in essa ognuno di noi ha la possibilità di sentirsi pensato e amato da Lui, chiamato per nome.

كم عدد المناسبات التي يبدو لنا فيها العيش بطريقة وحدوية مجرد سراب!

Spesso possiamo sperimentare, nelle nostre vite, la difficoltà e la pesantezza della divisione. Possiamo sentirci frammentati interiormente, spesso a causa di alcune situazioni/relazioni che viviamo e che creano in noi strappi e sofferenza.

Altre volte invece, possiamo sperimentare la divisione con coloro che ci stanno vicino, possiamo non sentirci più compresi o amati. Ancora possiamo vivere una separazione da Dio, sentendolo lontano.

Proprio per questo per noi, da Gesù stesso, viene innalzata questa preghiera. Egli manifesta, dunque, un desiderio: che in ciascuna delle nostre divisioni, che possiamo trovarci ad attraversare, non ci sentiamo abbandonati, ma sostenuti e amati.

Il Signore ci faccia partecipi di questa comunione che lui stesso vive con il Padre e con chi gli sta vicino. Possa il nostro cuore essere riempito proprio da quell’amore che lo stesso Padre e Figlio si scambiano, diventando una sola cosa.

سارة زكاريني

أتخيل

أحاول أن أتخيل المشهد ، مكان حدوثه ، الشخصيات الرئيسية ، الكلمات التي يتبادلونها ، نغمة الأصوات ، الإيماءات. وتركت مشاعري تظهر بدون رقابة وبدون حكم.

أنا أفكر في الأسئلة

في أي مناسبة أشعر بالانقسام الداخلي؟ وفي أي وحدة بدلاً من ذلك؟

Che cosa vuol dire per me vivere la comunione con gli altri e con Dio?

ما هي المشاعر التي تسكنني عندما أعيش بشكل مجزأ؟ وأيها ، من ناحية أخرى ، عندما أتمكن من العيش بطريقة موحدة؟

أشكر

كما يفعل الصديق مع صديق ، أتحدث إلى الرب عما أتلقاه منه اليوم ...
أتلو "أبانا" لأخذ إجازتي وترك الصلاة.

المصدر © انهض وامش

لنصلي معا

Preghierina
صلاة قصيرة
صلاة 25 مايو 2023
Preghierina del 25 maggio 2023 2
/
0 0 voti
Valuta l'articolo
سجل
Notificami
guest
2 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Anonymous
Anonymous
25 Maggio 2023 21:26

Buonanotte ❤️❤️❤️❤️

Anonymous
Anonymous
25 Maggio 2023 17:26

Buonanotte ❤️❤️❤️❤️