اقرأ قصة القديس أنطونيوس بادوفا

كاهن و "دكتور Evangelicus"(1195-1231)

Antonio di Padova (in portoghese António de Lisboa), al secolo Fernando Martim de Bulhões e Taveira Azevedo, nasce a Lisbona il 15 آب 1195 da nobile عائلة portoghese discendente dal crociato Goffredo di Buglione.

في الخامسة عشرة كان مبتدئًا في دير سان فينتشنزو في لشبونة ، ثم انتقل إلى دير سانتا كروتش في كويمبرا ، وهو أكبر مركز ثقافي في البرتغال ينتمي إلى وسام الشرائع العادية. القديس أغسطينوسحيث درس العلوم واللاهوت على يد معلمين ممتازين ، واستعد للسيامة الكهنوتية التي سيتلقاها عام 1219 وهو في الرابعة والعشرين من عمره.

Quando sembra dover percorrere la carriera del teologo e del filosofo, decide di lasciare l’ordine agostiniano. Fernando, infatti, non sopporta i maneggi politici tra i canonici agostiniani e re Alfonso II, in cuor suo anela ad una حياة religiosamente più severa.

Il suo رغبة si realizza allorché, nel 1220, giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di فرانسيس الأسيزي. Quando i frati del convento di monte Olivares arrivano per accogliere le spoglie dei martiri, Fernando confida loro l’aspirazione a يعيش nello spirito del الإنجيل.

Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra così nel romitorio dei Minori e fa subito professione religiosa, mutando il اسم in Antonio in onore dell’abate eremita egiziano.

Anelando al martirio, subito chiede ed ottiene di partire missionario in Marocco. È verso la نهاية del 1220 che s’imbarca su un veliero diretto in Africa, ma durante il رحلة è colpito da febbre malarica e costretto a letto. La مرض si protrae e in primavera i compagni lo convincono a rientrare in patria per curarsi. Secondo altre versioni, Antonio non si fermò mai in Marocco: ammalatosi appena partito da Lisbona, la nave fu spinta da una tempesta direttamente a Messina, in Sicilia.

Curato dai francescani della città, in due mesi guarisce. A Pentecoste è invitato al Capitolo Generale di Assisi; arriva con altri francescani a S. ماري degli Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo personalmente.

Il ministro provinciale dell’ordine per l’Italia settentrionale gli propone di trasferirsi a Montepaolo, presso Forlì, dove manca un كاهن che dica la messa per i sei frati residenti nell’eremo composto da una chiesolina, qualche cella e un orto; Antonio accetta.

Per circa un anno e mezzo vive in contemplazione e penitenza, svolgendo, per desiderio personale, le mansioni più umili, finché un giorno scende con i confratelli in città per assistere, nella كنيسة ميركوريال ، في رسامة كهنة جدد من الرهبنة وهناك يكرز بحضور جمهور واسع ، يتكون أيضًا من شخصيات بارزة.

منذ ذلك الحين ، تم تكليف أنطونيو بدور الواعظ والمعلم من قبل فرانشيسكو نفسه ، الذي كتب له رسالة يوصي ، مع ذلك ، بألا يفقد روح الصلاة المقدسة والتفاني.

Comincia a predicare nella Romagna, prosegue nell’Italia settentrionale, usa la sua parola per combattere l’eresia (è chiamato anche“مطرقة الزنادقة") كاثار في إيطاليا والألبجان في فرنسا ، حيث وصل عام 1225. بين عام 1223 والتاريخ الأخير ، في الواقع ، وضع أسس المدرسة اللاهوتية الفرنسيسكانية ، حيث قام بالتدريس في دير بولونيس ماريا ديلا بوليولا.

Quando è in Francia, tra il 1225 e il 1227, assume un incarico di governo come custode di Limoges. Mentre si trova in visita ad Arles, si racconta gli sia apparso Francesco che aveva appena ricevuto le stigmate.

Come custode partecipa nel 1227 al Capitolo generale di Assisi dove il nuovo ministro dell’Ordine – Francesco nel frattempo è مات – è Giovanni Parenti, quel provinciale di Spagna che lo aveva accolto anni prima fra i Minori e che lo nomina provinciale dell’Italia settentrionale.

يفتح أنطونيو منازل جديدة ، ويزور الأديرة للتعرف على جميع الرهبان شخصيًا ، ويسيطر على الفقراء كلاريس والنظام الثالث ، ويذهب إلى فلورنسا ، حتى يحدد مكان إقامته في بادوفا ، وفي غضون شهرين يكتبخطب الأحد.

A Padova ottiene la riforma del Codice statutario repubblicano grazie alla quale un debitore insolvente, ma senza colpa, dopo aver ceduto tutti i beni non può essere anche incarcerato. Non solo, tiene testa ad Ezzelino da Romano, che era soprannominato il Feroce e che in un solo giorno fece massacrare undicimila padovani che gli erano ostili, perché liberasse i capi guelfi incarcerati.

وفي الوقت نفسه يكتب أنا أيضًاSermoni per le feste dei Santi, in cui approfondisce i temi a lui più cari: i precetti della خاتم الزواج, della morale e della virtù, l’amore di إله e la pietà verso i poveri, la صلاة e l’umiltà, la mortificazione e si scaglia contro l’orgoglio e la lussuria, l’avarizia e l’usura di cui è acerrimo nemico.

إنه عالم ماريولوجيا ، وهو مؤيد مقنع لانتقال العذراء ، بناءً على طلب البابا غريغوري التاسع (Ugolino dei Conti di Segni ، 1227-1241) في عام 1228 ، حيث ألقى خطب أسبوع الصوم الكبير وبواسطة هذا البابا نفسه. مستأنف "تابوت العهد”. Si racconta che le prediche furono tenute davanti ad una يحشد cosmopolita e che ognuno lo sentì parlare nella propria lingua.

يسافر أنطونيو بلا كلل لمدة ثلاث سنوات ، وهو متعب ، ويعاني من الربو ، ويتضخم بالاستسقاء ، ويعود إلى بادوفا ، ولا تُنسى خطبه في الصوم الكبير لعام 1231.

Per riposarsi si ritira a Camposampiero, vicino Padova, dove il conte Tiso, che aveva regalato un eremo ai frati, gli fa allestire una stanzetta tra i rami di un albero di noce.

Da qui Antonio predica, ma scende anche a confessare e la sera torna alla sua cella arborea. Una notte il conte Tiso, andato a controllare come stesse Antonio, è attirato da una grande luce che esce dal suo rifugio e assiste alla visita che عيسى الطفل يجعل للقديس.

في منتصف نهار يوم الجمعة 13 يونيو ، يشعر أنطونيو بالضعف ويطلب من الحلفاء اصطحابه إلى هناك بادوا, dove vuole موت. Caricato su un carro trainato da buoi, alla periferia della città le sue condizioni si aggravano al punto che si decide di ricoverarlo nel vicino convento dell’Arcella, dove يموت in serata; si racconta che mentre stava per spirare ebbe la visione del انسان محترم.

في الأيام التي أعقبت وفاته ، كانوا في حالة هياج "حروب ضروس"بين الدير الذي توفي فيه والذي أراد الاحتفاظ برفاته ودير S. Maria Mater Domini ، حيث أراد أن يموت. حتى الاضطرابات الشعبية تحدث أثناء النزاع ، أخيرًا ، الآب provinciale decise che la salma sarebbe stata portata a Mater Domini.

Non appena il corpo giunse a destinazione iniziarono i miracoli, alcuni documentati da testimoni.

Anche in vita, in realtà, Antonio aveva operato miracoli quali esorcismi, profezie, guarigioni, compreso il riattaccare una gamba recisa, o il far ritrovare il قلب di un avaro in uno scrigno, rendere innocui cibi avvelenati, predicare ai pesci, costringere una mula ad inginocchiarsi davanti all’Ostia. I suoi miracoli – in vita e dopo la morte – hanno ispirato molti artisti fra cui Tiziano e Donatello.

أنطونيو ، بسبب كتلة المعجزات المنسوبة إليه ، تم قداسته في العام التالي لوفاته على يد صجريجوري التاسع.

تقع الكنيسة الكبيرة المخصصة له بالقرب من دير ماريا ماطر دوميني. بعد اثنين وثلاثين عامًا من وفاته ، أثناء ترجمة رفاته ، وجد بونافينتورا دا بانيوريجيو (الذي تم طوبه عام 1482) لسان أنطونيو غير فاسد ، وهو محفوظ اليوم في كنيسة الخزانة في بازيليك مدينة بادوان التي كان راعيها.

الموقر بيوس الثاني عشر (يوجين Pacelli, 1939-1958), che nel 1946 ha annoverato S. Antonio tra i Dottori della Chiesa Cattolica, gli ha dato il titolo di “دكتور Evangelicus”، كما في كتاباته وفي العظات التي نزلت إلينا ، كان يدعم أقواله باقتباسات من الإنجيل.

معنى اسم أنطونيو: "ولد قبله" أو "من يواجه خصومه" (يوناني).


لمزيد من المعلومات: حياة ومواعظ القديس أنطونيوس

Catechesi من أب Benedetto XVI: القديس أنتوني بادوا
[الكرواتيةفرنسيإنجليزيالإيطاليالبرتغاليةالأسبانيةألمانية]

San Antonio da Padova
San Antonio da Padova

(مصدر gospeloftheday.org)


اسمه المعطى هو فرناندو. Portoghese, di Lisbona, nasce in una nobile famiglia nel 1195, si suppone il 15 agosto.

Ha 15 anni quando entra nell’Ordine dei canonici regolari di Sant’Agostino. Si prepara al sacerdozio a Coimbra, nel monastero della Santa يعبر e, ordinato all’età di 24 anni, viene indirizzato alla carriera di teologo e filosofo.

Ma medita una vita religiosa più severa. La svolta, nel 1220 quando nella chiesa della Santa Croce giungono le spoglie di cinque missionari francescani torturati e uccisi in Marocco.

من الحكم الأوغسطيني إلى القاعدة الفرنسيسكانية

Fernando decide di lasciare i canonici agostiniani e di seguire le orme di Francesco d’Assisi e sceglie di farsi chiamare Antonio, per imitare il santo anacoreta egiziano. Matura una forte spinta alla missione e con questo ideale parte alla volta del Marocco.

Ma contrae una malattia e, costretto al riposo forzato, non può predicare. Non gli resta che rientrare in Italia. La nave sulla quale è imbarcato naufraga e giunge in Sicilia. Antonio viene curato e nel 1221 raggiunge Assisi, dove Francesco ha convocato tutti i suoi frati.

Ecco l’occasione propizia per conoscerlo di persona. É un incontro semplice; Antonio fortifica la scelta della sequela di Cristo nella fraternità e minorità francescana e viene inviato in Romagna, all’eremo di Montepaolo. Qui si dedica soprattutto alla preghiera, alla meditazione, alla penitenza e ai lavori umili.

انطوني واعظ

في أيلول 1222 Antonio è invitato a predicare a Forlì: è la rivelazione del suo talento. Dalle sue كلمات emergono la profonda cultura biblica e la semplicità d’espressione.

يرويأسيدوا, la prima biografia di Sant’Antonio: “La sua lingua, mossa dallo الروح القدس, prese a ragionare di molti argomenti con ponderatezza, in maniera chiara e concisa”.

Da allora Antonio comincia a percorrere il Nord Italia e il Sud della Francia, predicando il Vangelo a genti e Paesi spesso confusi dalle eresie del وقت, senza risparmiare parole di correzione per la decadenza morale di alcuni esponenti della Chiesa.

L’anno dopo a Bologna è يتقن di teologia per i frati in formazione; a conferirgli l’incarico è lo stesso Francesco che in una lettera lo autorizza ad insegnare, raccomandandogli di non trascurare la preghiera.

اختيار بادوفا

Per i المواهب che dimostra di saper mettere a الخدمات ال Regno di Dio, Antonio, all’età di 32 anni, viene nominato superiore delle fraternità francescane del Nord Italia. In tale veste non si risparmia nelle visite ai numerosi conventi sotto la sua giurisdizione, ne apre di nuovi.

Intanto continua a predicare e ad attirare عظيم folle, a trascorrere diverse ore nel confessionale e a riservarsi momenti per ritirarsi in solitudine. Sceglie di risiedere a Padova, nella piccola مجتمع francescana della chiesa di Santa Maria Mater Domini e, pur sostandovi per brevi periodi, instaura con la città un fortissimo legame, prodigandosi anche per i poveri e contro le ingiustizie.

وكان ذلك في بادوفاخطب, un trattato per formare i confratelli alla predicazione del Vangelo e all’insegnamento dei sacramenti, soprattutto la penitenza e l’eucaristia. La predicazione nella Quaresima del 1231 è considerata il suo testamento spirituale, cui è da includere la sua amorevole dedizione, per ore e ore, alle confessioni.

Celebrata la عيد الفصح, Antonio, già provato da problemi di salute e logorato dalle fatiche, acconsente a ritirarsi per un periodo di convalescenza; poi, con altri confratelli, accoglie l’invito a un periodo di riposo e meditazione in un piccolo romitorio a Camposampiero, a pochi chilometri da Padova. Chiede che gli venga adattato un semplice rifugio sopra un grande albero di noce, per trascorrere le giornate in contemplazione e dialogando con la gente semplice del borgo di campagna, rientrando nell’eremo solo la notte.

È qui che avviene la visione di Gesù طفل. Il 13 giugno Antonio è colto da un malore; capisce che la sua ora è vicina e domanda di poter morire a Padova. Viene trasportato su un carro trainato da buoi, ma giunto all’Arcella, borgo alle porte della città, spira mormorando: “Vedo il mio Signore”.

Debitore a Sant’Agostino nel معتقد, Antonio ha coniugato in modo originale mente e cuore, ricerca della speculazione ed esercizio della virtù, studio e preghiera. Dottore della Chiesa, a Padova viene semplicemente chiamato “il Santo”.

المصدر © أخبار الفاتيكان – Dicasterium الموالية للاتصالات

سانت أنطونيو
القديس أنتوني بادوا

Ultimo aggiornamento: 15 Settembre 2023 – 15.47 by ريميجيوس روبرت

تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق

آخر المشاركات

tutti fratelli
Preghierina del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023
Lussy e Luke al sole al balcone
Il cane che amava i gatti
26 Settembre 2023
Santi Cosma e Damiano
Santi Cosma e Damiano
26 Settembre 2023
Gesù fra la gente
La Parola del 26 settembre 2023
26 Settembre 2023
la luce entra in te
Preghierina del 25 settembre 2023
25 Settembre 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان