علامة

روما
ساحة القديس بطرس روما

عيد ميلاد سعيد 2775 ، روما!

Roma, città fortunata, invincibile ed eterna.Tito Livio Poche città incarnano...
اقرأ المزيد
أوجينيو وفرانشيسكا OPBG

اليوم مثل الأمس

Il tempo fugge ma l’amore resta.Tempus fugit sed amor manet.Remigio...
اقرأ المزيد
القديس بطرس في الليل

رحلة إلى قوس قزح

Viaggio nell’arcobaleno: nei colori dell’universo Siamo un fermento, siamo pieni...
اقرأ المزيد
عن قرب أوجينيو في العربة ألبينو

حدث ذلك اليوم 8 يونيو

Sabato 8 giugno 2013: Eugenio e Francesca giocano insieme, rotolano...
اقرأ المزيد

حدث ذلك اليوم 11 ديسمبر

Insieme, sempre insieme. Eugenio e Francesca giocano insieme, borbottano insieme,...
اقرأ المزيد
سمكة الجوزاء المطرزة

حدث ذلك اليوم 6 ديسمبر

Venerdì 6 dicembre 2019: ultimo giorno della penultima settimana di...
اقرأ المزيد
giancinti a casetta Eugenio

L’amore non ha età

E’ giusto festeggiare il compleanno, l’onomastico, l’anniversario e ogni altra...
اقرأ المزيد
1 2 3