الزيارة الأسبوعية الأولى للمحاكمات

Oggi è il giorno della prima visita settimanale, fissata per il giovedì, ma per questa settimana ci è stato concesso il mercoledì per via degli esami di terza media di يوجين تعيين ليوم غد.

Ci hanno detto: “prima venite, prima ve ne andate”; abbiamo anche il nostro infermiere dedicato “Matteo” e anche i pazienti in trials come Eugenio hanno un canale privilegiato.

يوقظ

Alle 6.30 suona la sveglia ⏰ per tutti, ma sia io che Giuseppina eravamo già svegli da oltre mezz’ora. الإفطار abbastanza veloce, subito in auto.

الطقس لا يعد بشيء جيد. الطريق مزدحم للغاية.

وصوله الى روما

Alle 9.30 siamo a روما. Oggi google maps ci ha fatto fare una strada diversa, panoramica, da shopping. Via Nazionale, Altare della Patria…. vigile urbano ci blocca perché siamo in ZTL

prima visita settimanale
مذبح الوطن في روما

شكرا لك يا شرطي المرور في روما

Bravo, bravissimo, un gentiluomo: gli spiego che stiamo andando a OPBG a San Onofrio, lui capisce al volo, mi redarguisce quanto basta a salvaguardare la sua figura professionale, ma mi indica con العذوبة من الآب la strada da seguire. Grazie, signor vigile urbano in عبر Nazionale.

OPBG

Lascio al volo, come al solito, Eugenio e Giuseppina avanti all’ingresso di San Onofrio. Io proseguo verso piazza Garibaldi. Trovo posto. Pago il parcheggio strisce blu via la comodissima app. Diluvio scende. Nella fretta dimentico la mascherina. A passo svelto vado verso OPBG.

Al terzo piano day Hospital c’è la solita confusione, anzi un poco di più.

يوجين ينتظر OPBG
Eugenio in attesa OPBG

إنها 10.50 ، ذهب جوزيبينا إلى حتى.

K6

أخيرًا في الساعة 11 يتصلون بها يوجين روبرت في K6

أوجينيو مع الرقعة
أوجينيو مع الرقعة

انتظر

كنا نأمل في قناة مميزة ، لكن لا شيء: الانتظار الشاق المعتاد دائمًا!

في الساعة 12.30 قررنا تناول الغداء: خبز con sottilette e pancetta.

الانتظار ، ساكن ومثير للأعصاب ⏳ الانتظار.

الابتسامة لا تفشل ابدا

لكننا دائما نبتسم!

أخيرًا في 13.10 ندخل في دراسة دكتور بايانو, ove c’è anche il dottor De Laurentiis responsabile del trial. Ci accolgono col sorriso, le analisi vanno bene. Eugenio è soddisfatto e noi di più! Ci da appuntamento per giovedì prossimo, chiedendoci di arrivare presto! Ancora???

"دكتور ، قلت في حفل الاستقبال أننا في المحاكمة ولدينا الأسبقية ، لكن الممرضة لم ترغب في سماع ذلك“. La dottoressa quindi alza il telefono e istruisce nuovamente le infermiere all’accoglienza. Speriamo bene per la prossima volta.

نغادر المستشفى مطمئنين ونذهب لنأخذ السيارة.

GRA

Alle 14.00 finalmente siamo sul GRA in uscita da Roma.

Traffico sostenuto, ma scorrevole. Eugenio con due occhi sbarrati segue tutto, attento, vigile. Giuseppina chiude gli occhi ogni tanto, tenta di riposare, invano.

العودة إلى المنزل

Alle 16 siamo a منزل.

Eugenio crolla a dormire, esausto.

Ultimo aggiornamento: 21 Agosto 2023 – 15.27 by ريميجيوس روبرت

تجسد رميجيو روبيرتو

مرحبًا، أنا ريميجيو روبرتو، والد أوجينيو. الحب الذي يربطني بـ أوجينيو هو حب خالد ولا مكان له.

ترك تعليق