دعونا نقرأ ونستمع إلى هذه الحكاية الخيالية الأفريقية "العجوز واليقطين"

دعونا نقرأ معا

C’era una volta un pover’uomo, che abitava insieme al figliolo.

Un giorno si ammalò e, sentendo che stava per موت, disse al الفتى: “Quando il mio funerale sarà finito, prendi qualche seme من zucca e piantali sulla mia tomba”. Poi, il vecchio morì. Il ابن, con le دموع agli عيون, obbedì e fece proprio come gli aveva detto il الآب.

Le zucche crescevano bene e, quando la prima di esse fu matura, il ragazzo la raccolse e la portò a منزل. Quando tagliò la prima fetta di zucca, scoprì che all’interno era piena di monete d’argento.

Pieno di مرح e meraviglia, il ragazzo fu tentato di tagliare anche le altre, ma decise di aspettare che fossero ben mature. E così, nel giro di un mese, il ragazzo era diventato ricchissimo.

Il re di quel paese, venuto a sapere delle zucche magiche, mandò i suoi soldati a derubare il ragazzo, che non poté fare nulla per fermarli.

Ma non appena i soldati del re, tornati al palazzo, rovesciarono le monete dalle ceste, al posto loro uscirono ragni, serpenti e scorpioni velenosi. Terrorizzato, il re fece riportare indietro quelle bestiacce al شاب che aveva fatto derubare.

ولكن لما فتح الصبي السلال ، كان في مكانهما عملات ذهبية وفضية.

وهكذا ، منذ ذلك اليوم ، لم يحاول أحد سلبه.

الرجل العجوز والقرع
الرجل العجوز والقرع 4

دعونا نستمع معا

قصص قبل النوم
قصص قبل النوم
الرجل العجوز والقرع
الرجل العجوز والقرع 2
/

المصدر © portabambini.it

Ultimo aggiornamento: 29 Agosto 2023 – 10.52 by ريميجيوس روبرت

الصورة الرمزية لفرانشيسكا روبيرتو

مرحبًا ، أنا فرانشيسكا روبيرتو ، أخت أوجينيو روبيرتو. لقد ولدت في كابوا (CE) في 11 نوفمبر 2011

ترك تعليق

آخر المشاركات

cambiare mentalità
Preghierina del 30 settembre 2023
30 سبتمبر 2023
tramonto su oceano
Il tramonto sull’oceano
30 سبتمبر 2023
يسوع يتكلم مع التلاميذ
كلمة 30 سبتمبر 2023
30 سبتمبر 2023
الفضاء
صلاة 29 سبتمبر 2023
29 سبتمبر 2023
"أوجينيو" يداعب ريميجيو
بنعم تعترض الطريق وبلا تبتعد!
29 سبتمبر 2023

النشرة الإخبارية

الإعلان

الإعلان